Contactformulier Contactadressen
Contactformulier Contactadressen

Contact Verenigde Staten

Laten we verbinden!

Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord.
State-of-the-art laser cutting machine used for machine laser cutting in industrial applications.

Duurzaamheid bij Bystronic

Onze bedrijfsstrategie 2025 omvat het streven naar duurzame toegevoegde waarde die ecologie en economie in harmonie brengt. Zo leveren we met plaatwerk als werkmateriaal een belangrijke bijdrage aan een betere toekomst. 

Wij staan voor 

 • klantgerichtheid,
 • efficiënte innovaties, 
 • uitstekende service en 
 • lokale competentie. 

Als betrouwbare partner streven we naar een langdurige samenwerking om duurzame klantrelaties te versterken en staan wij voor onze belofte om «Your best choice» te zijn. 

Duurzaamheidsdoelstellingen van Bystronic

We zetten ons in om een ​​bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG's). Deze doelen bieden een samenhangend, holistisch en geïntegreerd kader voor het aanpakken van 's werelds meest urgente duurzaamheidsuitdagingen om een ​​betere toekomst voor iedereen te creëren. Het realiseren van de 17 SDG's vereist een nauwe samenwerking van regeringen, de samenleving en de wereldwijde economie.

Op basis van onze belangrijkste onderwerpen hebben we een raamwerk ontwikkeld waarop we onze strategie bouwen: 

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bystronic neemt de verantwoordelijkheid voor mens en samenleving. Dit omvat de overweging van onderwerpen als diversiteit en inclusie, evenals de gezondheid, veiligheid en waardering van alle medewerkers en klanten. 

 • Wij bieden al onze medewerkers een zekere baan.
 • Wij hebben een positieve invloed op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze werknemers door hun voortdurend groei- en leermogelijkheden te bieden.
 • We verhogen het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking om de diversiteit in een door mannen gedomineerde branche te verbeteren. 

Milieu

Bystronic neemt de verantwoordelijkheid voor het milieu en het klimaat. 

 • Wij zijn er sterk op gericht onze waardeketen koolstofvrij te maken en onze industrie in staat te stellen haar energie- en hulpbronnenefficiëntie voortdurend te verbeteren. 
 • Wij versterken een circulaire aanpak die mogelijk wordt gemaakt door onze service- en softwareoplossingen. 

Wij vinden deze inspanningen niet alleen essentieel voor de natuur, maar ook economisch zinvol.

Verantwoordelijk ondernemen

We werken er altijd aan om met innovaties in de branche voorop te blijven lopen. Daarbij liggen de belangrijkste prioriteiten op

 • de vereenvoudiging en modernisering van het gebruik van onze machines, 
 • de optimalisatie van de productiviteit en het materiaal- en energieverbruik, 
 • de investering in cleantech-oplossingen en 
 • de ontwikkeling van duurzame services voor onze klanten.

We zetten ons in om ons voortdurend bewust te maken van duurzaamheidskwesties en om deze in onze hele toeleveringsketen aan te pakken.

We streven naar het onderhouden en ontwikkelen van sterke en vertrouwde partnerschappen met onze belanghebbenden.

Onze highlights in 2021

In 2021 hebben we enkele maatregelen genomen om een waardevolle bijdrage aan een duurzame toekomst te leveren. Ook in dit jaar hebben we onze drie belangrijkste pijlers «verantwoord ondernemen», «milieu» en «maatschappelijke verantwoordelijkheid» al ingevuld.

Leiderschap en verantwoord ondernemen

Voor verantwoordelijk ondernemen is een verantwoordelijk leiderschap nodig. Daarom hebben onze managers een eenjarig duurzaamheidsprogramma gevolgd: «True Business Sustainability» aan het Instituut voor Business Sustainability. Andere maatregelen waren onder meer de oprichting van een duurzaamheidsraad, de implementatie van het thema duurzaamheid in het risicobeheersingsprogramma en de invoering van een nieuwe gedragscode. 

Daarnaast hebben we:

 • een rating-strategie gedefinieerd.
 • individuele ESG-doelstellingen voor het topmanagement vanaf 2022 vastgelegd en
 • gereageerd op de duurzaamheidsvragenlijsten van ratingaanbieders zoals CDP en Ecovadis.

In 2021 hebben we onze duurzaamheidsstrategie afgestemd op de SDG's om onze bijdrage nog waardevoller te maken. Tegelijkertijd publiceren we in 2022 ons eerste duurzaamheidsverslag conform de GRI-normen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We hebben in 2021 enkele veranderingen doorgevoerd voor onze medewerkers. Onder andere hebben we

 • het jaarprogramma van de ByAcademy verder ontwikkeld dat technische trainingsteams aanbiedt in competentiecentra.
 • voor nieuwe medewerkers een uitgebreid onboarding-proces geïntroduceerd.
 • het individueel ontwikkelingsplan (IDP) verder ontwikkeld om alle medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen zij beschikken over het platform «MyLearning».
 • het jaarlijkse uitwisselingsprogramma «Young Professionals» uitgevoerd.

In het kader van de elektromobiliteitsdagen zijn we erin geslaagd om duurzaamheid dichter bij onze medewerkers te brengen. «Be safe» campagnes verhogen het bewustzijn voor gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Milieu

Om onze bijdrage aan de bescherming van het milieu en het klimaat te verbeteren, hebben we in samenwerking met Helion een fotovoltaïsche installatie op het dak van ons hoofdkantoor in Niederönz geïnstalleerd. Bovendien hebben we op dezelfde locatie oplaadstations voor het Bystronic-wagenpark en e-bikes ter beschikking gesteld. 

Om de CO2-voetafdruk te optimaliseren, hebben we de Scope-1- en Scope-2-emissies van onze 7 productielocaties en 2 verwerkingslocaties en onze distributiecentra wereldwijd berekend volgens de principes van het Greenhouse Gas Protocol.

Het duurzaamheidsrapport van Bystronic

sustainability report 2022 thumbnail

Lees meer over hoe wij onze belangrijkste effecten op milieu, maatschappij en bestuur beheren in ons duurzaamheidsrapport 2022.