Contactformulier Contactadressen
Contactformulier Contactadressen

Contact Verenigde Staten

Laten we verbinden!

Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord.

Juridische informatie

Gebruik van gegevens

Alle op deze website gepubliceerde gegevens, documenten en afbeeldingen geven algemene informatie over de ondernemingen van de Bystronic Group en hun producten en diensten. Het gebruik hiervan (verveelvoudiging, bewerking, verspreiding, downloaden en elk ander gebruik) is toegestaan onder de voorwaarde dat het auteursrecht op alle reproducties vermeld wordt, de gegevens uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden, de gegevens op geen enkele wijze veranderd worden en alle afbeeldingen van de website uitsluitend in hun totaliteit met de bijbehorende tekst gebruikt worden.

Auteursrechten en merkenrechten

De complete inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Bystronic Laser AG behoudt alle auteurs- en merkenrechten, ongeacht of de betreffende gegevens of namen beschermd zijn door het teken ©, ® of ™. Voor namen en logo's op de websites van de Bystronic Group die als merk of onderneming geregistreerd zijn, geldt de bijbehorende bescherming. Verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elk ander gebruik die buiten het bereik van het auteursrecht valt, vereisen schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker.

Indien de inhoud op deze website niet door de beheerder gecreëerd is, gelden de auteursrechten van derden. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangegeven. Indien u desondanks schending van een auteursrecht constateert, verzoeken we u ons hiervan in kennis te stellen. Indien er rechten worden geschonden, wordt de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bystronic Laser AG – de statutaire zetel van de Bystronic Group – is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op zijn website gepubliceerde gegevens. Alle uitingen die niet betrekking hebben op historische feiten, verwijzen naar de toekomst. Ze bevatten onzekerheden en risico's en vallen buiten de macht van de onderneming. Technische wijzigingen van producten op afbeeldingen zijn voorbehouden. Hoewel de Bystronic Group alle mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt om de juistheid van de inhoud van de website op het moment van publicatie te waarborgen, wordt elke aansprakelijkheid vanwege juistheid en/of volledigheid van de gegevens uitgesloten.

De inhoud en gegevens kunnen op elk moment en zonder kennisgeving gewijzigd worden. Bystronic Laser AG sluit, voor zover dat wettelijk toegestaan is, elke aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade uit, hetzij directe, indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, in het bijzonder vanwege onjuiste, niet meer actuele of op de toekomst gerichte gegevens.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Om deze reden zijn wij niet aansprakelijk voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van gelinkte websites is te allen tijde de aanbieder of beheerder van de betreffende website verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke schending van rechten. Illegale inhoud was op het moment van plaatsen van de link niet vast te stellen.

Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is zonder concrete aanwijzingen voor het schenden van een recht echter in redelijkheid niet uitvoerbaar. Indien er rechten worden geschonden, worden de betreffende links onmiddellijk verwijderd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Zwitsers recht is van toepassing, onder uitsluiting van de collisieregels van de bondswet over het internationale privaatrecht. De bevoegde rechtbank is uitsluitend de rechtbank met zetel in Niederönz, Zwitserland.

Copyright © Bystronic Laser AG

Laatste wijziging: 10-11-2020