Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ
Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ

Tiếp xúc Hợp chúng quốc Hoa kỳ

Hãy kết nối!

Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.

Thông tin hợp pháp

Sử dụng thông tin

Tất cả thông tin, tài liệu và hình ảnh minh họa được công bố trên trang web này có tính chất chung và cung cấp thông tin về các công ty thuộc Tập đoàn Bystronic, cũng như các sản phẩm và dịch vụ của họ. Thông tin này (sao chép, xử lý, phân phối, tải xuống và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào) được phép sử dụng, miễn là biểu tượng bản quyền xuất hiện trên tất cả các bản sao, thông tin chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân và không có lợi ích thương mại, thông tin không bị thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả các hình ảnh minh họa trên trang web chỉ được sử dụng cùng với văn bản đi kèm.

Bản quyền và Thương hiệu

Toàn bộ nội dung trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Bystronic Laser AG bảo lưu mọi quyền liên quan đến bản quyền và thương hiệu, bất kể tên hay thông tin đặc biệt có được bảo vệ bằng biểu tượng ©, ®, hoặc ™ hay không. Tên và biểu tượng trên các trang web thuộc Tập đoàn Bystronic là thương hiệu hoặc công ty đã đăng ký cũng sẽ được bảo vệ. Việc sao chép, xử lý, phân phối và sử dụng bất kỳ hình thức nào vượt quá giới hạn bản quyền đều phải có sự cho phép bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng.

Trong phạm vi mà nội dung trên trang này không do nhà điều hành tạo ra thì sẽ tuân theo bản quyền của bên thứ ba. Nội dung thuộc về bên thứ ba được xác định cụ thể theo cách thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn biết có sự vi phạm bản quyền, bạn cần thông báo cho chúng tôi. Ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.

Giới hạn trách nhiệm

Bystronic Laser AG - trụ sở chính của Tập đoàn Bystronic - không chịu trách nhiệm pháp lý về độ chính xác, tính đầy đủ và tiền tệ của thông tin được công bố trên trang web của mình. Tất cả tuyên bố không tham khảo các sự kiện lịch sử đều là suy đoán. Điều này dẫn đến tình trạng không chắc chắn, rủi ro và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Sản phẩm được mô tả sẽ tùy thuộc vào các thay đổi về kỹ thuật. Mặc dù Tập đoàn Bystronic quan tâm đến việc đảm bảo nội dung trong trang web là chính xác tại thời điểm công bố, nhưng không bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến độ chính xác và/hoặc tính đầy đủ của thông tin.

Nội dung và thông tin có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Bystronic Laser AG loại trừ, trong phạm vi được pháp luật cho phép, mọi trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, dù là thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc thiệt hại mang tính kết quả, nếu những thiệt hại này là do sử dụng trang web này, đặc biệt là do thông tin không chính xác, thông tin lỗi thời hoặc thông tin đầu cơ.

Trách nhiệm pháp lý đối với các Liên kết

Nội dung của chúng tôi chứa liên kết đến các trang web bên ngoài thuộc bên thứ ba - nội dung của họ chúng tôi không có quyền chi phối. Do đó, chúng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm pháp lý cho nội dung khác này. Trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết này thuộc về nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang. Các trang liên kết đã được kiểm tra nguy cơ vi phạm pháp luật tại thời điểm liên kết được tạo. Không thể nhận biết được nội dung phi pháp tại thời điểm liên kết được tạo.

Tuy nhiên, việc giám sát thường xuyên nội dung của các trang liên kết đòi hỏi phải có bằng chứng cụ thể về sự vi phạm. Ngay khi nhận thấy vi phạm, chúng tôi sẽ xóa các liên kết đó ngay lập tức.

Luật áp dụng và Thẩm quyền pháp lý

Luật áp dụng là luật của Thụy Sĩ, loại trừ các quy tắc xung đột luật pháp của Bộ luật Liên bang Thụy Sĩ về Luật Quốc tế Tư nhân. Nơi độc quyền về quyền tài phán là Niederönz, Thụy Sĩ.

Copyright © Bystronic Laser AG

Cập nhật mới nhất vào ngày 10 tháng 11, 2020