Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ
Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ

Tiếp xúc Hợp chúng quốc Hoa kỳ

Hãy kết nối!

Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.

Chính sách quyền riêng tư Bystronic Pte Ltd.

An overview of data protection

1. Tổng quan về bảo vệ dữ liệu

Tổng quát

Sau đây là tổng quan đơn giản về những gì xảy ra với thông tin cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết về chủ đề bảo vệ dữ liệu trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi ở bên dưới.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Ai chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu trên trang web này?

Dữ liệu thu thập trên trang web này được xử lý bởi nhà điều hành trang web. Có thể tìm thấy thông tin liên hệ của nhà điều hành ở thông báo theo quy định luật pháp của trang web.

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn như thế nào?

Một số dữ liệu được thu thập khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: đây có thể là dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ.

Các dữ liệu khác được thu thập tự động bởi hệ thống CNTT của chúng tôi khi bạn truy cập trang web. Những dữ liệu này chủ yếu là dữ liệu kỹ thuật như trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng hoặc khi bạn truy cập trang. Những dữ liệu này được thu thập tự động ngay sau khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích gì?

Một phần dữ liệu được thu thập để đảm bảo trang web hoạt động bình thường. Dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích cách khách truy cập sử dụng trang web.

Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của bạn?

Bạn luôn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin miễn phí về dữ liệu được lưu trữ, nguồn gốc, người nhận và mục đích của việc thu thập thông tin. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng địa chỉ được cung cấp trong thông báo pháp lý nếu bạn có câu hỏi khác về vấn đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Tất nhiên bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Công cụ phân tích và các công cụ của bên thứ ba

Khi truy cập trang web của chúng tôi, các phân tích thống kê có thể được thực hiện từ hành vi lướt web của bạn. Điều này xảy ra chủ yếu bằng việc sử dụng cookie và công cụ phân tích. Việc phân tích hành vi lướt web của bạn thường được thực hiện ẩn danh, nghĩa là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng bạn từ dữ liệu này. Bạn có thể phản đối phân tích này hoặc ngăn chặn bằng cách không sử dụng một số công cụ. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư sau.

Bạn có thể phản đối việc phân tích này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cách thực hiện các tùy chọn của bạn liên quan đến việc này ở bên dưới.

Thông báo bảo vệ dữ liệu đối tác kinh doanh

General information and mandatory information

2. Thông tin tổng quát và thông tin bắt buộc

Bảo vệ dữ liệu

Các nhân viên điều hành trang web này nghiêm túc coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi xem dữ liệu cá nhân của bạn là bảo mật và phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định và chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn sử dụng trang web này, các phần dữ liệu cá nhân khác nhau sẽ được thu thập. Thông tin cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng thông tin vì mục đích gì. Chính sách này cũng giải thích việc này xảy ra như thế nào và với mục đích gì.

Xin lưu ý dữ liệu được truyền qua internet (ví dụ: qua giao tiếp bằng email) có thể bị vi phạm an ninh. Không thể hoàn toàn bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi quyền truy cập của bên thứ ba.

Thông báo liên quan đến bên chịu trách nhiệm đối với trang web này

Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu trên trang web này là:

Bystronic Pte Ltd Representative Office
Room 1908 – Floor 19,
C’Land Tower, 156 Xa Dan II, 
Nam Dong Ward , Dong Da Dist
VN-Hanoi

Điện thoại: +84 4 3573 9686 (Ext : 105) (Hanoi)
Anhtuan.Ha@bystronic.com

Bystronic Pte Ltd Representative Office
38/7 Truong Chinh Str.,
Tan Thoi Nhat Ward,
District 12
VN-Hochiminh City

Điện thoại: +84 28 3719 2278 (Hochiminh City)
Anhtuan.Ha@bystronic.com

Bên chịu trách nhiệm là thể nhân hoặc pháp nhân, tự mình hoặc cùng với những người khác quyết định về mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.).

Rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu của bạn

Nhiều thao tác xử lý dữ liệu chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý có chủ đích của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này tại bất kỳ thời điểm nào với hiệu lực tương lai. Chỉ cần đưa ra một email đơn giản là đủ để thực hiện yêu cầu này. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý hợp pháp.

Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền sở hữu dữ liệu mà chúng tôi xử lý khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong việc thực hiện hợp đồng tự động được giao cho bạn hoặc cho bên thứ ba theo định dạng tiêu chuẩn có thể đọc được bằng máy. Nếu bạn yêu cầu chuyển dữ liệu trực tiếp cho một bên chịu trách nhiệm khác, điều này sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật.

Mã hóa SSL hoặc TLS

Trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải nội dung tuyệt mật, ví dụ các yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là bên điều hành trang web. Bạn có thể nhận dạng kết nối được mã hóa trong dòng địa chỉ của trình duyệt khi trình duyệt thay đổi từ "http://" thành "https://" và biểu tượng khóa được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, bên thứ ba không thể đọc được dữ liệu bạn chuyển cho chúng tôi.

Thông tin, chặn, xóa

Theo luật cho phép, bạn có quyền được cung cấp thông tin miễn phí bất kỳ lúc nào về bất kỳ dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ cũng như nguồn gốc của dữ liệu, người nhận và mục đích mà dữ liệu được xử lý. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng địa chỉ được cung cấp trong thông báo pháp lý của chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi về chủ đề dữ liệu cá nhân.

Phản đối email quảng cáo

Chúng tôi hiển nhiên nghiêm cấm sử dụng chi tiết liên hệ được xuất bản trong bối cảnh yêu cầu thông báo pháp lý của trang web nhằm gửi tài liệu chứa thông tin và quảng cáo không được yêu cầu rõ ràng. Nhà điều hành trang web có quyền thực hiện hành động pháp lý cụ thể nếu nhận được tài liệu quảng cáo không được yêu cầu, chẳng hạn như email rác.

Data protection officer

3. Giám đốc bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi đã bổ nhiệm giám đốc bảo vệ dữ liệu cho công ty của chúng tôi, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để biết thêm thông tin.

Bystronic Laser AG
Data Governance
Industriestrasse 21
CH-3362 Niederönz

gdpr.ch@bystronic.com

Data collection on our website

4. Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Cookie

Một số trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie không làm hại máy tính và không chứa vi rút. Cookie giúp trang web của chúng tôi thân thiện với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn lưu lại.

Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng được gọi là "cookie phiên làm việc." Chúng thường tự động bị xóa sau khi bạn truy cập trang web. Các cookie khác vẫn còn trong bộ nhớ của thiết bị cho đến khi bạn xóa chúng. Các cookie này giúp bạn có thể nhận dạng trình duyệt của mình khi bạn truy cập trang web trong lần tiếp theo.

Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie để bạn có thể quyết định từng trường hợp chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hoặc là, trình duyệt của bạn có thể được định cấu hình để tự động chấp nhận cookie trong các điều kiện nhất định hoặc luôn từ chối hoặc tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Việc vô hiệu hóa cookie có thể hạn chế chức năng của trang web này.

Các cookie cần thiết để cho phép liên lạc điện tử hoặc cung cấp một số chức năng bạn muốn sử dụng (chẳng hạn như giỏ mua hàng) được lưu trữ theo Điều 6 đoạn 1, điểm f của GDPR. Nhà điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ cookie để đảm bảo dịch vụ được tối ưu hóa được cung cấp không bị lỗi kỹ thuật. Nếu các cookie khác (chẳng hạn như các cookie được sử dụng để phân tích hành vi lướt web của bạn) cũng được lưu trữ, sẽ được xử lý riêng trong chính sách quyền riêng tư này.

Tập tin nhật ký máy chủ

Nhà cung cấp trang web tự động thu thập và lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn tự động truyền cho chúng tôi trong "tập tin nhật ký máy chủ". Gồm có:

  • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
  • Hệ điều hành được sử dụng
  • URL Referrer
  • Tên máy chủ của máy tính truy cập
  • Thời gian yêu của máy chủ
  • Địa chỉ IP

Những dữ liệu này sẽ không được kết hợp với dữ liệu từ các nguồn khác.

Cơ sở cho việc xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) (b) GDPR, cho phép xử lý dữ liệu để hoàn thành hợp đồng hoặc các biện pháp sơ bộ đối với hợp đồng.

Biểu mẫu liên hệ

Nếu bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi bằng biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu đã nhập trên biểu mẫu, bao gồm chi tiết liên hệ bạn cung cấp, để trả lời câu hỏi của bạn và bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Do đó, chúng tôi sẽ xử lý mọi dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ chỉ khi được sự đồng ý của bạn phù hợp theo Điều 6 (1)(a) GDPR. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Chỉ cần đưa ra một email đơn giản là đủ để thực hiện yêu cầu này. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý hợp pháp.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu bạn cung cấp trên biểu mẫu liên hệ cho đến khi bạn yêu cầu xóa, rút lại sự đồng ý đối với việc lưu trữ hoặc mục đích lưu trữ không còn liên quan (ví dụ: sau khi hoàn thành yêu cầu của bạn). Bất kỳ điều khoản bắt buộc theo luật định nào, đặc biệt là các điều khoản về thời gian lưu giữ dữ liệu bắt buộc, vẫn không bị ảnh hưởng bởi quy định này.

Đăng ký trên trang web này

Bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi để truy cập các chức năng bổ sung được cung cấp ở đây. Dữ liệu đầu vào sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích sử dụng trang web hoặc dịch vụ tương ứng mà bạn đã đăng ký. Phải cung cấp đầy đủ các thông tin bắt buộc được yêu cầu trong quá trình đăng ký. Nếu không chúng tôi sẽ từ chối việc đăng ký của bạn.

Để thông báo cho bạn biết những thay đổi quan trọng như những thay đổi trong phạm vi trang web hoặc thay đổi kỹ thuật, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu được cung cấp trong quá trình đăng ký chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1)(a) GDPR. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. Chỉ cần đưa ra một email đơn giản là đủ để thực hiện yêu cầu này. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý hợp pháp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu trữ dữ liệu được thu thập trong quá trình đăng ký miễn là bạn vẫn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Thời gian lưu trữ theo luật định sẽ không bị ảnh hưởng.

Dữ liệu được truyền khi ký hợp đồng với các cửa hàng trực tuyến, nhà bán lẻ và đơn đặt hàng qua thư

Chúng tôi truyền dữ liệu nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba chỉ trong phạm vi được yêu cầu để thực hiện các điều khoản của hợp đồng của bạn, ví dụ: cho các công ty giao hàng đến địa điểm hoặc ngân hàng của bạn được ủy thác để xử lý thanh toán của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ không được truyền vì bất kỳ mục đích nào khác trừ khi bạn đã cho phép rõ ràng để thực hiện điều đó. Dữ liệu của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba cho mục đích quảng cáo khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Cơ sở cho việc xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) (b) GDPR, cho phép xử lý dữ liệu để hoàn thành hợp đồng hoặc các biện pháp sơ bộ đối với hợp đồng.

Social media

5. Truyền thông xã hội

Facebook plugin (Nút Like & Share)

Trang web của chúng tôi bao gồm plugin cho mạng xã hội Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Hoa Kỳ. Facebook plugin có thể được nhận dạng bằng Facebook logo hoặc nút Like trên trang web của chúng tôi. Để biết tổng quan về Facebook plugin, xem
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook được thiết lập thông qua plugin. Điều này cho phép Facebook nhận thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút "Like" của Facebook trong khi bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook, bạn có thể liên kết nội dung của trang web của chúng tôi với hồ sơ Facebook của bạn. Điều này giúp Facebook liên kết các lần truy cập vào trang web của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Xin lưu ý, với tư cách là nhà điều hành trang web này, chúng tôi không biết nội dung của dữ liệu được truyền đến Facebook hoặc cách Facebook sử dụng những dữ liệu này như thế nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Facebook https://vi-vn.facebook.com/policy.php

Nếu bạn không muốn Facebook liên kết các lần bạn truy cập trang web của chúng tôi với tài khoản Facebook của bạn, vui lòng đăng xuất ra khỏi tài khoản Facebook của bạn.

Twitter plugin

Các chức năng của dịch vụ Twitter đã được tích hợp vào trang web và ứng dụng của chúng tôi. Các tính năng này được cung cấp bởi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ. Khi bạn sử dụng Twitter và chức năng “Retweet” các trang web bạn truy cập được kết nối với tài khoản Twitter của bạn và được người dùng khác biết đến. Khi đó, dữ liệu cũng sẽ được chuyển sang Twitter. Chúng tôi muốn thông báo, với tư cách là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không biết nội dung của dữ liệu được truyền hoặc Twitter sẽ sử dụng dữ liệu này như thế nào. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của Twitter, vui lòng truy cập https://twitter.com/privacy.

Tùy chọn quyền riêng tư của bạn với Twitter có thể được điều chỉnh trong cài đặt tài khoản của bạn tại  https://twitter.com/account/settings.

Instagram plugin

Trang web của chúng tôi chứa các chức năng của dịch vụ Instagram. Những chức năng này được cung cấp bởi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Instagram của mình, bạn có thể nhấp vào nút Instagram để liên kết nội dung các trang của chúng tôi với hồ sơ trên Instagram của bạn. Điều này có nghĩa là Instagram có thể liên kết lượt truy cập vào các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Là nhà cung cấp trang web này, chúng tôi chỉ rõ rằng chúng tôi không nhận được thông tin về nội dung của dữ liệu được truyền hoặc việc Instagram sử dụng dữ liệu này.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách quyền riêng tư của Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plugin

Trang web của chúng tôi sử dụng nút của dịch vụ Tumblr. Được điều hành bởi Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10th Floor, New York, NY 10010, Hoa Kỳ.

Các chức năng này cho phép bạn chia sẻ bài đăng hoặc trang trên Tumblr hoặc theo dõi nhà cung cấp trên Tumblr. Khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng nút Tumblr, trình duyệt thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ Tumblr. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến số lượng dữ liệu mà Tumblr thu thập và truyền bằng plugin. Bằng hiểu biết hiện tại của chúng tôi, chúng tôi tin rằng địa chỉ IP của người dùng và URL của trang web tương ứng được truyền đi.

Có thể tìm thêm thông tin trong chính sách quyền riêng tư của Tumblr tại https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn plugin

Trang web của chúng tôi sử dụng mạng của LinkedIn. Dịch vụ được cung cấp bởi Tập đoàn LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Mỗi khi một trong các trang của chúng tôi có chứa các tính năng của LinkedIn được truy cập, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ của LinkedIn. LinkedIn được thông báo bạn đã truy cập các trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn sử dụng nút “Recommend” của LinkedIn và đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn, LinkedIn có thể kết hợp lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn thông báo, với tư cách là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không biết nội dung của dữ liệu được truyền hoặc LinkedIn sẽ sử dụng như thế nào.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong chính sách quyền riêng tư của LinkedIn tại https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Trang web của chúng tôi sử dụng những tính năng được cung cấp bởi mạng XING. Nhà cung cấp là XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Đức.

Mỗi khi một trong các trang của chúng tôi có chứa các tính năng của XING được truy cập, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ của XING. Theo hiểu biết của chúng tôi, không có dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong quy trình. Đặc biệt, không có địa chỉ IP nào được lưu trữ cũng như không được hành vi sử dụng nào được đánh giá.

Để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu và nút Share XING, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của XING tại https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Trang web của chúng tôi chứa các chức năng của mạng xã hội Pinterest, điều hành bởi Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Hoa Kỳ.

Khi bạn truy cập một trang chứa plugin xã hội của Pinterest, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ của Pinterest. Plugin này truyền dữ liệu nhật ký này tới máy chủ Pinterest ở Hoa Kỳ. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, địa chỉ của các trang web bạn đã truy cập, bao gồm các tính năng Pinterest, loại trình duyệt và cài đặt, ngày và giờ yêu cầu, cách bạn sử dụng Pinterest và cookie.

Thông tin thêm về mục đích, phạm vi và xử lý tiếp tục và sử dụng dữ liệu của Pinterest, cũng như quyền và tùy chọn bảo vệ quyền riêng tư của bạn, có thể được tìm thấy trong thông báo về quyền riêng tư của Pinterest: https://policy.pinterest.com/vi/privacy-policy

Analytics and advertising

6. Công cụ phân tích và quảng cáo

Công cụ phân tích Google Analytics

Trang web này sử dụng công cụ phân tích Google Analytics, một dịch vụ công cụ phân tích trang web. Được điều hành bởi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Công cụ phân tích Google Analytics sử dụng cái gọi là "cookie". Đây là những tập tin văn bản được lưu trữ trong máy tính của bạn và cho phép việc phân tích sử dụng trang web. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web này thường được truyền tới máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Cookie của Google Analytics được lưu trữ dựa theo Điều 6 (1) (f) GDPR. Nhà điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc phân tích hành vi của người dùng để tối ưu hóa cả trang web và quảng cáo của trang web.

Ẩn danh IP

Chúng tôi đã kích hoạt tính năng ẩn danh IP trên trang web này. Địa chỉ IP của bạn sẽ được rút ngắn bởi Google trong Liên Minh Châu Âu hoặc các bên khác tham gia Thỏa thuận về Khu Vực Kinh Tế Châu Âu trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ là địa chỉ IP đầy đủ được gửi tới máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này thay mặt cho nhà điều hành trang web để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, tập hợp báo cáo hoạt động trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng Internet cho nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của công cụ phân tích Google Analytics sẽ không được hợp nhất với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google lưu giữ.

Browser plugin

Bạn có thể ngăn các cookie này được lưu trữ bằng cách chọn các cài đặt thích hợp trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra làm như vậy có thể có nghĩa là bạn sẽ không thể tận hưởng đầy đủ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn chặn dữ liệu do cookie tạo ra đối với việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được chuyển tới Google và việc xử lý dữ liệu này bởi Google bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt sẵn có tại liên kết sau:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Phản đối việc thu thập dữ liệu

Bạn có thể ngăn việc thu thập dữ liệu của mình bởi công cụ phân tích Google Analytics bằng cách nhấp vào liên kết sau. Cookie chọn không tham gia sẽ được cài đặt để ngăn việc thu thập dữ liệu của bạn trong các lần truy cập sau vào trang web này: Disable Google Analytics.

Để biết thêm thông tin về cách công cụ phân tích Google Analytics xử lý dữ liệu người dùng, hãy xem chính sách quyền riêng tư của Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi

Xử lý dữ liệu thuê ngoài

Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với Google về việc gia công xử lý dữ liệu của chúng tôi và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt của cơ quan bảo vệ dữ liệu của Đức khi sử dụng công cụ phân tích Google Analytics.

Thu thập dữ liệu nhân khẩu học của công cụ phân tích Google Analytics

Trang web này sử dụng các tính năng nhân khẩu học của công cụ phân tích Google Analytics. Điều này cho phép tạo báo cáo có chứa các công bố về độ tuổi, giới tính và sở thích của khách truy cập trang web. Dữ liệu này đến từ quảng cáo dựa trên sở thích của Google và dữ liệu khách truy cập của bên thứ ba. Dữ liệu được thu thập này không thể được quy kết cho bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Bạn có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt quảng cáo trong tài khoản Google của mình hoặc bạn có thể ngăn cấm công cụ phân tích Google Analytics thu thập dữ liệu của mình theo như được mô tả trong phần "Từ chối thu thập dữ liệu".

Plugins and tools

7. Plugin và công cụ

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng plugin từ YouTube, được điều hành bởi Google. Nhà điều hành của trang là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin YouTube, kết nối với máy chủ YouTube được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang bạn đã truy cập.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn việc này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của bạn.

YouTube được sử dụng để làm cho trang web của chúng tôi hấp dẫn hơn. Điều này tạo thành một quyền lợi hợp lý theo Điều 6 (1) (f) GDPR.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu người dùng trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube tại trang web https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Phông chữ Trang web Adobe Fonts

Để đảm bảo thể hiện thống nhất một số phông chữ, trang web của chúng tôi sử dụng phông chữ được gọi là Phông chữ Trang web Adobe Fonts do Adobe Systems Incorporated cung cấp có địa chỉ tại 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Hoa Kỳ (Adobe).

Khi truy cập trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ tự động tải các phông chữ cần thiết trực tiếp từ trang web Adobe để có thể hiển thị các phông chữ này chính xác trên thiết bị của bạn. Vì lý do này, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối với máy chủ của Adobe tại Hoa Kỳ. Vì vậy, Adobe biết địa chỉ IP của bạn được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. Theo thông tin do Adobe cung cấp, không có cookie nào được lưu trữ khi cung cấp các phông chữ.

Adobe đang sở hữu chứng nhận phù hợp với chính sách Bảo vệ Dữ liệu của Hoa Kỳ-Châu Âu. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu là thỏa thuận được Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu phê chuẩn, nhằm đảm bảo tuân thủ các Tiêu chuẩn Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết này: https://www.adobe.com/sea/privacy/eudatatransfers.html

Việc sử dụng Phông chữ Trang web Adobe Fonts là cần thiết để bảo đảm sự hiển thị thống nhất phông chữ trên trang web của chúng tôi. Điều này cấu thành quyền lợi hợp pháp như được định nghĩa tại Điều 6 Khoản 1 mục f GDPR (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu).

Để biết thêm thông tin về Phông chữ Trang web Adobe Fonts, vui lòng tham khảo các chính sách bên dưới: https://www.adobe.com/sea/privacy/policies/adobe-fonts.html

Có thể xem Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu của Adobe tại liên kết: https://www.adobe.com/sea/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Chúng tôi sử dụng «Google reCAPTCHA» (sau đây được gọi là «reCAPTCHA») trên trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp là Google Inc., có địa chỉ tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ («Google»).

Mục đích của reCAPTCHA là để xác định liệu dữ liệu được nhập trên trang web của chúng tôi (ví dụ: thông tin được nhập vào biểu mẫu liên hệ) đang được cung cấp bởi người dùng là con người hay chương trình tự động. Để xác định điều này, reCAPTCHA phân tích hành vi của người truy cập trang web dựa vào một số thông số. Phân tích này được tự động thực hiện khi người truy cập trang web truy cập trang web. Để phân tích này, reCAPTCHA đánh giá nhiều loại dữ liệu (ví dụ: địa chỉ IP, thời gian người truy cập trang web sử dụng truy cập trang web hoặc chuyển động của con trỏ do người dùng thực hiện). Dữ liệu được theo dõi trong suốt các lần phân tích này sẽ được gửi về cho Google.

Phân tích reCAPTCHA hoạt động hoàn toàn trên nền. Người truy cập trang web không biết phân tích này đang diễn ra.

Dữ liệu được xử lý dựa vào Điều 6 Khoản 1 mục f GDPR (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu). Nhà điều hành trang web có quyền lợi hợp pháp để bảo vệ nội dung trang web của nhà điều hành tránh bị lạm dụng bởi các hệ thống gián điệp công nghiệp tự động và để chống lại THƯ RÁC.

Để biết thêm thông tin về Google reCAPTCHA và để xem Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu của Google, vui lòng truy cập các liên kết này: https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Maps

Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps. Nhà cung cấp là Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Để có thể sử dụng các tính năng của Google Maps, địa chỉ IP của Khách hàng phải được lưu trữ. Theo quy định, thông tin này được chuyển đến một trong các máy chủ của Google ở Hoa Kỳ, nơi thông tin được lưu trữ. Người điều hành của trang web này không kiểm soát việc chuyển dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng Google Maps để trình bày nội dung trực tuyến của chúng tôi một cách bắt mắt và làm cho các địa điểm được công bố trên trang web của chúng tôi dễ tìm. Dữ liệu sẽ được xử lý độc quyền trên cơ sở Điều. 6 Phần 1 điểm a của GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung). Tuyên bố đồng ý này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng xem lại Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu của Google tại: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Newsletter

7. Bản tin

Dữ liệu bản tin

Nếu bạn muốn nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu phải có địa chỉ email hợp lệ cũng như thông tin cho phép chúng tôi xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của địa chỉ email được chỉ định và bạn đồng ý nhận bản tin này. Không có dữ liệu bổ sung nào được thu thập hoặc chỉ được thu thập trên cơ sở tự nguyện. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này để gửi thông tin được yêu cầu và không chuyển thông tin cho bên thứ ba.

Do đó, chúng tôi sẽ xử lý mọi dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ chỉ khi được sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) (a) GDPR. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý với việc lưu trữ dữ liệu và địa chỉ email của bạn cũng như việc sử dụng chúng để gửi bản tin bất kỳ lúc nào, ví dụ: thông qua liên kết "hủy đăng ký" trong bản tin. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý hợp pháp.

Dữ liệu được cung cấp khi đăng ký thư thông báo sẽ được sử dụng để phân phối bản tin cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình khi dữ liệu nêu trên sẽ bị xóa. Dữ liệu chúng tôi đã lưu trữ cho các mục đích khác (ví dụ: địa chỉ email cho khu vực thành viên) vẫn không bị ảnh hưởng.

MailChimp

Trang web này sử dụng dịch vụ của MailChimp để gửi bản tin. Dịch vụ này được cung cấp bởi Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Hoa Kỳ.

MailChimp là dịch vụ tổ chức và phân tích sự phân phối bản tin. Nếu bạn cung cấp dữ liệu (ví dụ: địa chỉ email của bạn) để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, dữ liệu sẽ được lưu trữ trên các máy chủ MailChimp ở Hoa Kỳ.

MailChimp được công nhận theo Khuôn khổ Privacy Shield EU-US. Privacy Shield là một thỏa thuận giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn riêng tư của Châu Âu tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi sử dụng MailChimp để phân tích chiến dịch bản tin của chúng tôi. Khi bạn mở một email được gửi bởi MailChimp, một tệp có trong email (được gọi là đèn hiệu web) kết nối với các máy chủ của MailChimp tại Hoa Kỳ. Điều này cho phép chúng tôi xác định xem một tin nhắn bản tin đã được mở chưa và bạn nhấp vào liên kết nào. Ngoài ra, thông tin kỹ thuật được thu thập (ví dụ: thời gian truy xuất, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành). Không thể gán thông tin này cho người nhận cụ thể. Thông tin được sử dụng riêng cho việc phân tích thống kê các chiến dịch bản tin của chúng tôi. Có thể được sử dụng kết quả của các phân tích này để điều chỉnh các bản tin tương lai tốt hơn theo sở thích của bạn.

Nếu bạn không muốn việc sử dụng bản tin của mình được MailChimp phân tích, bạn sẽ phải hủy đăng ký nhận bản tin. Vì mục đích này, chúng tôi cung cấp liên kết trong mọi bản tin mà chúng tôi gửi đi. Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận bản tin trực tiếp trên trang web.

Xử lý dữ liệu dựa vào Điều 6 (1) (a) GDPR. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý hợp pháp.

Dữ liệu được cung cấp khi đăng ký bản tin sẽ được sử dụng để phân phối bản tin cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình khi dữ liệu nêu trên sẽ bị xóa từ máy chủ của chúng tôi và máy chủ của MailChimp. Dữ liệu chúng tôi đã lưu trữ cho các mục đích khác (ví dụ: địa chỉ email cho khu vực thành viên) vẫn không bị ảnh hưởng.

Để biết chi tiết, xem chính sách quyền riêng tư của MailChimp tại https://mailchimp.com/legal/terms/.

Hoàn thành thỏa thuận xử lý dữ liệu

Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu với MailChimp, trong đó chúng tôi yêu cầu MailChimp bảo vệ dữ liệu của khách hàng và không tiết lộ dữ liệu nêu trên cho bên thứ ba. Có thể xem thỏa thuận tại liên kết sau:
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/