Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ
Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ

Tiếp xúc Hợp chúng quốc Hoa kỳ

Hãy kết nối!

Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.
State-of-the-art laser cutting machine used for machine laser cutting in industrial applications.

Phát triển bền vững tại Bystronic

Dựa trên chiến lược công ty đến năm 2025, chúng tôi nỗ lực tạo giá trị bền vững để cân bằng giữa sinh thái và kinh tế. Chúng tôi góp phần đáng kể vào tương lai phát triển bền vững với kim loại tấm làm vật liệu gia công.

Chúng tôi đại diện cho 

 • sự đồng hành cùng khách hàng, 
 • cải tiến mang lại hiệu quả cao, 
 • dịch vụ vượt trội và 
 • bí quyết chuyên môn địa phương. 

Là đối tác đáng tin cậy, chúng tôi hướng tới sự hợp tác lâu dài để củng cố mối quan hệ khách hàng lâu dài và thực hiện lời hứa của chúng tôi là “Sự lựa chọn tốt nhất của bạn”.

Mục tiêu phát triển bền vững của Bystronic

Bystronic cam kết đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG). Những mục tiêu này cung cấp khuôn khổ tích hợp, tổng thể và nhất quán nhằm mục đích giải quyết các thách thức đối với sự phát triển bền vững mang tính cấp bách nhất của thế giới để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Để đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030 đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của các chính phủ, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Dựa trên các chủ đề trọng yếu, chúng tôi đã phát triển khuôn khổ để xây dựng chiến lược của mình:

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Trao quyền cho nhân viên

Bystronic đảm nhận trách nhiệm đối với con người và xã hội. Điều này bao gồm việc xem xét các chủ đề như sự đa dạng và hòa nhập cũng như sức khỏe, sự an toàn và sự trân trọng đối với tất cả nhân viên và khách hàng. 

 • Chúng tôi cung cấp cho tất cả nhân viên môi trường làm việc an toàn và an ninh.
 • Chúng tôi tác động tích cực đến sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhân viên bằng cách cung cấp cho họ các cơ hội học tập và phát triển liên tục.
 • Chúng tôi gia tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động để cải thiện sự đa dạng trong ngành do nam giới thống trị.

Các giải pháp phát triển bền vững

Bystronic đảm nhận trách nhiệm về môi trường và khí hậu. 

 • Chúng tôi tập trung tối đa vào việc giảm lượng phát thải cacbon trong chuỗi giá trị của mình và hỗ trợ ngành liên tục nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên.
 • Chúng tôi củng cố phương pháp tuần hoàn được hỗ trợ bởi các giải pháp phần mềm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi xem những nỗ lực này không chỉ cần thiết cho thiên nhiên mà còn hợp lý về mặt kinh tế. 

Doanh nghiệp đáp ứng nhanh

Chúng tôi mong muốn trở thành người dẫn đầu về cải tiến trong ngành và hơn thế nữa. Các ưu tiên chính của chúng tôi tập trung vào việc

 • đơn giản hóa và hiện đại hóa việc sử dụng máy móc của chúng tôi,
 • tối ưu hóa năng suất và tiêu thụ nguyên vật liệu và điện năng,
 • đầu tư vào các giải pháp công nghệ sạch và
 • phát triển dịch vụ phát triển bền vững cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết liên tục nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển bền vững và nỗ lực giải quyết các vấn đề này trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác bền vững và đáng tin cậy với các bên liên quan. 

Các điểm nổi bật trong năm 2021

Trong năm 2021, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp để đóng góp đáng giá vào tương lai phát triển bền vững. Trong năm nay, chúng tôi đã phục vụ ba mục tiêu chính của mình là “doanh nghiệp đáp ứng nhanh”, “giải pháp phát triển bền vững” và “trao quyền cho nhân viên”.

Quản trị và Đạo đức kinh doanh có trách nhiệm

Doanh nghiệp có trách nhiệm cần quản trị tốt. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo điều hành của chúng tôi đã hoàn thành chương trình phát triển bền vững kéo dài một năm: “Sự phát triển bền vững thật sự của doanh nghiệp” tại Institute for Business Sustainability. Các biện pháp khác là thành lập Hội đồng Phát triển bền vững của Tập đoàn, thực hiện sự phát triển bền vững đối với chương trình quản lý rủi ro của chúng tôi và giới thiệu quy tắc ứng xử mới.

Hơn nữa chúng tôi cũng:

 • xác định chiến lược xếp hạng 
 • đặt mục tiêu ESG riêng cho ban lãnh đạo kể từ năm 2022 và
 • trả lời bảng câu hỏi về sự phát triển bền vững từ các nhà cung cấp dịch vụ xếp hạng như CDP & Ecovadis.

Trong năm 2021, chúng tôi đã điều chỉnh chiến lược phát triển bền vững theo mục tiêu SDG, nhằm cải thiện sự đóng góp của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi phát hành báo cáo phát triển bền vững đầu tiên sử dụng các tiêu chuẩn GRI vào năm 2022.

Trao quyền cho nhân viên

Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi dành cho nhân viên của mình trong năm 2021. Ví dụ, chúng tôi 

 • phát triển thêm chương trình ByAcademy hàng năm, cung cấp các nhóm đào tạo kỹ thuật trong các Competence Center.
 • triển khai cho nhân viên mới tham dự quy trình hướng dẫn toàn diện.
 • nâng cao Kế hoạch Phát triển Cá nhân (IDP) để hỗ trợ tất cả nhân viên giúp họ phát triển theo phương diện cá nhân. Ngoài ra chúng tôi cung cấp nền tảng "MyLearning".
 • tổ chức chương trình trao đổi “Chuyên gia trẻ” hàng năm

Trong những ngày ủng hộ phong trào E-mobility (phương tiện di chuyển bằng điện), chúng tôi đã thành công khi mang lại nhiều hiểu biết hơn về sự phát triển bền vững cho nhân viên. Chiến dịch “Giữ an toàn” giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc.

Các giải pháp phát triển bền vững

Để cải thiện sự đóng góp của chúng tôi vì sự an toàn của môi trường và khí hậu, cùng với Helion, chúng tôi đã lắp đặt tấm quang điện trên tầng thượng của trụ sở chính ở Niederönz. Ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp trạm sạc xe điện cho đội xe của Bystronic và các xe đạp điện.

Để tối ưu hóa dấu chân CO2, chúng tôi đã tính toán sự phát thải Phạm vi 1 và Phạm vi 2 của 7 cơ sở sản xuất và 2 cơ sở tân trang và các công ty chi nhánh trên toàn thế giới, tuân theo các nguyên tắc của Nghị định thư về khí nhà kính.

Báo cáo Phát triển bền vững của Bystronic

sustainability report 2022 thumbnail

Đọc thêm về cách chúng tôi quản lý các tác động chính đến môi trường, xã hội và quản trị từ Báo cáo Phát triển bền vững năm 2022 của chúng tôi.