Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ
Mâu liên hệ Địa chỉ liên hệ

Tiếp xúc Hợp chúng quốc Hoa kỳ

Hãy kết nối!

Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.
Xpress pressbrake: Flexible configuration with different tool clamping

Free Space Calculator

Use the Free Space Calculator to calculate the space between the press brake tools in the machine. Because the higher the tools, the less free space is left in the press brake. 

Use our software to check if the press brake tooling selection and combination is suitable for your application.