Kontaktformular Kontaktadresser
Kontaktformular Kontaktadresser

Kontakt USA

Lad os forbinde!

Databeskyttelseserklæring Bystronic Scandinavia AB

Oversigt over databeskyttelse

1. Oversigt over databeskyttelse

Generelle henvisninger

De følgende henvisninger giver en ukompliceret oversigt over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle data, som kan bruges til at identificere dig personligt. Du finder udførlige informationer om databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring, som er angivet efter denne tekst.

Dataindsamling på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Dataindsamlingen på dette websted foretages af ejeren af webstedet. Du finder ejerens kontaktoplysninger i dette websteds kolofon.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles for det første ved, at du oplyser os om dem. Der kan her f.eks. være tale om data, som du indtaster i en meddelelsesformular.

Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, når du besøger webstedet. Det drejer sig især om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for åbning af webstedet). Disse data registreres automatisk, når du går ind på vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at webstedet stilles til rådighed uden fejl. Andre data kan anvendes til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har altid ret til gratis at få oplysning om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at forlange at få rettet, spærret eller slettet disse data. Du kan altid sende spørgsmål om dette og andre spørgsmål om databeskyttelse til os på den adresse, som er angivet i kolofonen. Derudover har du ret til at klage hos den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger vores websted, kan din onlineadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker især med cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din onlineadfærd sker som regel anonymt; onlineadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at anvende bestemte værktøjer. Du finder detaljerede oplysninger om dette i nedenstående databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om mulighederne for at gøre indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

Databeskyttelsesmeddelelse til forretningspartnere
Applicant data processing notice

Generelle henvisninger og obligatoriske informationer

2. Generelle henvisninger og obligatoriske informationer

Databeskyttelse

Ejerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovmæssige beskyttelse af personoplysninger samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, som kan bruges til at identificere dig personligt. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også hvordan, og til hvilket formål det sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsmæssige mangler. Det er ikke muligt at beskytte dataene komplet mod adgang fra tredjepart.

Henvisning til den ansvarlige person

Den ansvarlige person for databearbejdningen på dette websted er:

Bystronic Scandinavia AB
Metallvägen 30°
SE-195 72 Rosersberg

Telefon: +46 8 594 415 50
services.se@bystronic.com

Ansvarlig person er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer beslutning om formål med og midler til bearbejdning af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser e.l.).

Tilbagekaldelse af din tilladelse til databearbejdning

Mange databearbejdningsprocesser er kun mulige med din udtrykkelige tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde en allerede afgivet tilladelse. En uformel meddelelse til os via e-mail er tilstrækkelig. Lovligheden af den udførte databearbejdning indtil tilbagekaldelsen forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Klageadgang hos den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af lovgivningen om databeskyttelse har den implicerede ret til klageadgang hos den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed, når det gælder spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er den bemyndigede for databeskyttelse i den delstat, hvor virksomheden er hjemmehørende. Du finder en liste over bemyndigede for databeskyttelse og deres kontaktoplysninger under følgende link: https://www.datatilsynet.dk

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi bearbejder automatiseret på grundlag af din tilladelse eller som opfyldelse af en kontrakt, til dig selv eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du stiller krav om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarshavende person, sker dette kun, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og TLS-kryptering

Dette websted anvender SSL- og TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og som beskyttelse ved overførsel af fortroligt indhold, som f.eks. bestillinger og forespørgsler, som du sender til os i vores egenskab af ejere af webstedet. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og på hængelås-ikonet i browserlinjen.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du overfører til os, ikke læses af tredjepart.

Adgang, spærring, sletning

Du har i overensstemmelse med gældende lov altid ret til gratis at få adgang til dine gemte personoplysninger samt få oplyst deres oprindelse og modtagere og formål med databearbejdningen, og om nødvendigt ret til at få rettet, spærret eller slettet disse data. Du kan altid sende spørgsmål om dette og andre spørgsmål om personoplysninger til os på den adresse, som er angivet i kolofonen.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod anvendelse af kontaktoplysninger offentliggjort inden for rammerne af oplysningspligten til tilsendelse af ikke udtrykkeligt rekvireret reklame og informationsmaterialer. Ejeren af webstedet forbeholder sig udtrykkeligt ret til at indbringe søgsmål i tilfælde af uanmodet tilsendelse af reklameinformationer, f.eks. i form af spam-e-mails.

Bemyndiget for databeskyttelse

3. Bemyndiget for databeskyttelse

Lovbefalet bemyndiget for databeskyttelse

Vi har udnævnt en bemyndiget for databeskyttelse for vores virksomhed.

ecoprotec GmbH 
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn

gdpr.se@bystronic.com

Dataindsamling på vores websted

4. Dataindsamling på vores websted

Cookies

Internetsiderne anvender delvist såkaldte cookies. Cookies anretter ikke skade på din computer og indeholder ikke vira. Cookies anvendes til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som lægges på din computer og gemmes i din browser.

De fleste af de cookies, som vi anvender, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk, når dit besøg er slut. Andre cookies forbliver gemt på din computer, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger os.

Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om lagring af cookies og kun tillader cookies i enkeltstående tilfælde, udelukker modtagelse af cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan dette websteds funktioner være begrænsede.

Cookies, som er nødvendige til udførelse af den elektroniske kommunikationsproces og til at stille bestemte funktioner, som du ønsker, til rådighed (f.eks. indkøbskurv-funktionen), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR). Ejeren af webstedet har en legitim interesse i at gemme cookies, så dennes ydelser kan stilles teknisk fejlfrit og optimeret til rådighed. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din onlineadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Server-logfiler

Udbyderen af disse sider indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse informationer er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Computerens værtsnavn
  • Klokkeslæt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

Der foretages ikke nogen sammenføring af disse data med andre datakilder.

Grundlaget for databearbejdningen er artikel 6, stk. 1, litra b i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR), som tillader bearbejdning af data for at opfylde en kontrakt eller foranstaltninger før opfyldelse af en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via en kontaktformular, gemmes dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de kontaktoplysninger, du har angivet, hos os, således at forespørgslen kan bearbejdes og af hensyn til opfølgende spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden din tilladelse.

Bearbejdningen af de data, som er indtastet i kontaktformularen, sker således udelukkende på grundlag af din tilladelse (artikel 6, stk. 1, litra a i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde denne tilladelse. En uformel meddelelse til os via e-mail er tilstrækkelig. Lovligheden af de udførte databearbejdningsprocesser indtil tilbagekaldelsen forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, som du har indtastet i kontaktformularen, opbevares hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem, trækker din tilladelse til opbevaring tilbage, eller formålet med dataopbevaringen bortfalder (f.eks. efter at din forespørgsel er bearbejdet). Ufravigelige lovpligtige bestemmelser – især opbevaringsfrister – berøres ikke af dette.

Registrering på dette websted

Du kan lade dig registrere på vores websted for at anvende yderligere funktioner på webstedet. De data, som indtastes i denne forbindelse, anvender vi kun, for at du kan gøre brug af den pågældende tjeneste eller service, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, som du bliver bedt om at angive ved registreringen, skal angives komplet. I modsat fald afviser vi registreringen.

Ved vigtige ændringer, f.eks. i forbindelse med tilbuddets omfang, eller teknisk nødvendige ændringer, anvender vi den e-mailadresse, som du har angivet ved registreringen, for på denne måde at informere dig.

Bearbejdningen af de data, som er indtastet ved registreringen, sker på grundlag af din tilladelse (artikel 6, stk. 1, litra a i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde en afgivet tilladelse. En uformel meddelelse til os via e-mail er tilstrækkelig. Lovligheden af den allerede udførte databearbejdning forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, som er indsamlet under registreringen, gemmes af os, så længe du er registreret på vores websted, og slettes derefter. De lovpligtige opbevaringsfrister berøres ikke af dette.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt for onlinebutikker, forhandlere og vareforsendelse

Vi overfører kun personoplysninger til tredjepart, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse af kontrakten, f.eks. til den virksomhed, som har fået til opgave at levere varen, eller det kreditinstitut, som har fået til opgave at gennemføre betalingen. En videregående overførsel af dataene sker ikke eller kun, hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse til overførslen. Dine data videregives ikke til tredjepart uden din udtrykkelige tilladelse, f.eks. med henblik på reklame.

Grundlaget for databearbejdningen er artikel 6, stk. 1, litra b i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR), som tillader bearbejdning af data for at opfylde en kontrakt eller foranstaltninger før opfyldelse af en kontrakt.

Sociale medier

5. Sociale medier

LinkedIn Marketing Solutions

På vores hjemmeside «LinkedIn Marketing Solutions» anvender vi en tjeneste fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (i det følgende kaldet «Marketing Solutions»). Marketing Solutions gemmer og behandler oplysninger om din brugeradfærd og vores hjemmeside. Marketing Solutions anvender i den forbindelse blandt andet cookies, dvs. små tekstfiler, som gemmes lokalt i cachen i webbrowseren på din enhed og gør det muligt at analysere brugen af vores hjemmeside.

Vi bruger Marketing Solutions til markedsførings- og optimeringsformål, herunder især til at analysere anvendelsen af vores hjemmeside, så vi kan forbedre de enkelte funktioner og tilbud samt brugeroplevelsen løbende. Ved at foretage statistisk analyse af brugeradfærden kan vi forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. Heri ligger vores berettigede interesse i at få ovenstående oplysninger behandles hos tredjemand. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

Du kan forhindre installationen af cookies ved at slette eksisterende cookies og deaktivere lagring af cookies i indstillingerne i din webbrowser. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside fuldt ud. Du kan forhindre indsamling af ovenstående oplysninger via LinkedIn ved at indstille en opt-out-cookie på følgende linkede side: Cookieindstillinger

Vi gør opmærksom på, at disse indstillinger slettes, hvis ud sletter dine cookies. Du kan gøre indsigelse mod indsamling og behandling af personoplysninger eller forhindre behandling af disse oplysninger ved at deaktivere afviklingen af Java-Script i browseren. Desuden kan du helt forhindre afviklingen af Java-Script Code ved at installere en Java-Script-Blocker (f.eks. https://noscript.net/ oder https://www.ghostery.com). Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside fuldt ud.

Oplysninger om tredjepartsudbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Du kan finde flere oplysninger om tredjepartsudbyderen og databeskyttelse på følgende webside: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Du kan forhindre, at tredjemand indsamler ovenstående oplysninger ved at indstille en opt-out-cookie på følgende linkede websider: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/  

Facebook-pixel

Denne webside bruger brugeradfærdspixel fra Facebook til konverteringsmåling. Denne tjeneste udbydes af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De registrerede data overføres dog ifølge Facebook også til USA og andre tredjelande. Dermed er det muligt efterfølgende at analysere adfærden fra besøgende på siden, når de er blevet viderestillet til udbyderens webside efter at have klikket på en vist Facebook-reklame. Derved kan effekten af viste Facebook-reklamer analyseres til statistiske og markedsforskningsmæssige formål, og fremtidige marketingforanstaltninger kan optimeres.

De indhentede oplysninger er for os som operatøren af denne hjemmeside anonyme, og vi kan ikke forbinde dem med nogen brugeridentitet. Oplysningerne gemmes og behandles af Facebook, så det er muligt at skabe en forbindelse til den enkelte brugerprofil, og Facebook kan anvende oplysningerne til egne reklameformål i henhold til Facebooks retningslinjer for databehandling (https://www.facebook.com/about/privacy/). På den måde kan Facebook gøre det muligt at få vist reklamer på sider fra Facebook samt uden for Facebook. Som operatør af siden kan vi ikke påvirke brugen af disse data. Brugen af Facebook-pixel sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR). Websideoperatøren har en berettiget interesse i at sikre en effektiv reklame via de sociale medier. Hvis du er blevet bedt om at give samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

I databeskyttelsesoplysningerne fra Facebook finder du yderligere henvisninger til beskytelsen af dit privatliv: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan desuden deaktivere remarketing-funktionen «Custom Audiences» under indstillingerne for reklamevisninger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre det skal du være logget på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugerbaseret reklame fra Facebook på websiden tilhørende European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook og vi er solidarisk ansvarlige iht. artikel 26 i GDPR. Mellem Facebook og os er der indgået en aftale om fælles behandling. Det væsentlige indhold af denne aftale har Facebook beskrevet under følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook-plugins (knappen Synes godt om & del)

På vores sider er der integreret plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyder er Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du kan kende Facebook-plugins på Facebook-logoet og "Synes godt om"-knappen på vores websted. Du finder en oversigt over de forskellige Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, oprettes der via dette plugin en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Dermed får Facebook information om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Når du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget på din Facebook-konto, kan du oprette et link til indholdet på vores sider på din Facebook-profil. Dermed kan Facebook knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke kender indholdet af de overførte data eller Facebooks anvendelse af disse data. Yderligere oplysninger om dette finder du i Facebooks databeskyttelseserklæring under følgende adresse: https://da-dk.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge af din Facebook-brugerkonto.

Twitter-plugin

Tjenesten Twitters funktioner er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen "Retweet" knyttes de websteder, som du har besøgt, til din Twitter-konto og meddeles til andre brugere. Samtidig overføres der også data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke kender indholdet af de overførte data eller Twitters anvendelse af disse data. Yderligere oplysninger om dette finder du i Twitters databeskyttelseserklæring under følgende adresse: https://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine indstillinger for databeskyttelse hos Twitter i kontoindstillingerne på adressen https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin

Tjenesten Instagrams funktioner er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Når du er logget på din Instagram-konto, kan du ved at klikke på Instagram-knappen kæde indholdet af vores sider sammen med din Instagram-profil. Dermed kan Instagram knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke kender indholdet af de overførte data eller Instagrams anvendelse af disse data.

Yderligere oplysninger om dette finder du i Instagrams databeskyttelseserklæring under følgende adresse: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plugin

Vores sider anvender knapper fra tjenesten Tumblr. Udbyderen er Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Disse knapper giver dig mulighed for at dele et bidrag eller en side hos Tumblr eller for at følge udbyderen hos Tumblr. Hvis du åbner et af vores websteder med Tumblr-knappen, opretter browseren en direkte forbindelse til serverne hos Tumblr. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Tumblr indsamler og overfører ved hjælp af dette plugin. Aktuelt overføres brugerens IP-adresse samt det pågældende websteds URL.

Yderligere oplysninger om dette finder du i databeskyttelseserklæringen fra Tumblr under følgende adresse: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn-plugin

Vores websted bruger funktionerne fra netværket LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du åbner en af vores sider, som indeholder funktioner fra LinkedIn, oprettes der forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn informeres med din IP-adresse om, at du har besøgt vores internetsider. Når du klikker på "Anbefal-knappen" hos LinkedIn, og du er logget på din konto hos LinkedIn, har LinkedIn mulighed for at knytte dit besøg på vores internetside til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke kender indholdet af de overførte data eller LinkedIns anvendelse af disse data.

Yderligere oplysninger om dette finder du i LinkedIns databeskyttelseserklæring under følgende adresse: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Vores websted anvender funktioner fra netværket XING. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, D-20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang du åbner en af vores sider, som indeholder funktioner fra XING, oprettes der forbindelse til XINGs servere. Der sker, efter hvad vi ved, ikke nogen opbevaring af personoplysninger. Specifikt gemmes der ikke IP-adresser eller brugeradfærd.

Yderligere information om databeskyttelse og XING Share-knappen finder du i databeskyttelseserklæringen fra XING under følgende adresse: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plugin

På vores websted anvender vi Social Plugins fra det sociale netværk Pinterest, som ejes af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Når du åbner en side, som indeholder et sådant plugin, opretter din browser direkte forbindelse til Pinterests servere. Dette plugin overfører dermed protokoldata til Pinterests servere i USA. Disse protokoldata indeholder muligvis din IP-adresse og adressen på de besøgte websteder, som også indeholder Pinterest-funktioner, browsertype og browserens indstillinger, dato og klokkeslæt for forespørgslen, hvordan du anvender Pinterest samt cookies.

Yderligere informationer om Pinterests formål, omfang samt yderligere bearbejdning og anvendelse af dataene samt dine rettigheder og muligheder for beskyttelse af din privatsfære i denne forbindelse finder du i henvisningerne fra Pinterest om databeskyttelse:
https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy.

Analyseværktøjer og reklame

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics anvender såkaldte "cookies". Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør analyse af din anvendelse af webstedet. De informationer, som genereres af cookien om din anvendelse af dette websted, overføres som regel til en server hos Google i USA og opbevares der.

Lagringen af Google-Analytics-cookies sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (GDPR). Ejeren af webstedet har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for både at optimere sit webtilbud og sin reklame.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på dette websted. Dermed afkortes din IP-adresse af Google i medlemsstaterne i den Europæiske Union og i andre deltagerlande i EØS-aftalen, før den overføres til USA. Den komplette IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til en Google-server i USA og afkortes der. Google anvender disse informationer på vegne af ejeren af dette websted til at analysere din anvendelse af webstedet for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og for at levere yderligere serviceydelser til ejeren af webstedet. Disse serviceydelser drejer sig om brugen af webstedet og internettet. IP-adressen, som er overført fra din browser i forbindelse med Google Analytics, knyttes ikke til andre data fra Google.

Browser-plugin

Du kan forhindre, at der gemmes cookies, med en passende indstilling i din browser-software; vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre, at de data, som cookien genererer, og som drejer sig om din anvendelse af webstedet (inkl. din IP-adresse), sendes til og bearbejdes af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, som er til rådighed under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre, at Google Analytics indsamler dine data, ved at klikke på følgende link. Der gemmes en Opt-Out-cookie, som forhindrer, at dine data indsamles, når du fremover besøger dette websted: Deaktiveringaf Google Analytics.

Yderligere informationer om håndtering af brugerdata i forbindelse med Google Analytics finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da

Bearbejdning af ordredata

Vi har indgået en kontrakt med Google om bearbejdning af ordredata og implementerer i fuldt omfang de strenge retningslinjer fra det tyske datatilsyn ved anvendelse af Google Analytics.

Demografi- og interessedata i forbindelse med Google Analytics

Dette websted anvender funktionen "Demografi- og interessedata" fra Google Analytics. Dermed kan der oprettes rapporter, som indeholder informationer om de besøgendes alder, køn og interesser på webstedet. Disse data stammer fra interesserelateret reklame fra Google samt fra tredjepartsudbyderes data om besøgende. Disse data kan ikke knyttes til bestemte personer. Du kan altid deaktivere denne funktion via annonceindstillinger for din Google-konto samt generelt forbyde, at Google Analytics indsamler dine data som beskrevet under punktet "Indsigelse mod dataindsamling".

Plugins og værktøjer

7. Plugins og værktøjer

YouTube

Vores websted anvender plugins fra webstedet YouTube, der ejes af Google. Ejeren af webstedet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vores internetsider, der er forsynet med et YouTube-plugin, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. Her meddeles det til YouTube-serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din onlineadfærd direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge af din YouTube-konto.

Anvendelsen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette betragtes som en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (GDPR).

Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata finder du i YouTubes databeskyttelseserklæring under følgende adresse: https://www.google.de/intl/da/policies/privacy.

Adobe Fonts

Vores websted bruger bestemte skrifttyper, såkaldte Web Fonts fra Adobe Fonts, for at opnå en ensartet visning. Udbyderen er Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose,
CA 95110-2704, USA (Adobe).

Når du går ind på vores sider, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper direkte fra Adobe for at kunne vise dem korrekt på din terminal. Herunder opretter din browser en forbindelse til Adobes servere i USA. Derved får Adobe kendskab til, at vores websted blev tilgået via din IP-adresse. Når skrifttyperne stilles til rådighed, lagres der ifølge Adobe ingen cookies.

Adobe har certificering i henhold til EU-US-Privacy-Shield. Dette Privacy-Shield er en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union, der skal sikre overholdelse af europæiske standarder for databeskyttelse. Nærmere oplysninger finder du på:
https://www.adobe.com/dk/privacy/eudatatransfers.html

Det er nødvendigt at bruge Adobe Fonts for at sikre et ensartet skriftbillede på vores websted. Dette betragtes som en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO).

Nærmere oplysninger om Adobe Fonts finder du på: https://www.adobe.com/dk/privacy/policies/adobe-fonts.html

Adobes databeskyttelseserklæring finder du på: https://www.adobe.com/dk/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Vi bruger «Google reCAPTCHA» (i det følgende «reCAPTCHA») på vores websteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»).

Med reCAPTCHA kontrolleres, om dataindtastningen på vores websteder (f.eks. i en kontaktformular) foretages af et menneske eller af et automatiseret program. Hertil analyserer reCAPTCHA den webstedsbesøgendes adfærd på grundlag af forskellige kendetegn. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på webstedet. Ved analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige informationer (f.eks. IP-adresse, den besøgendes opholdstid på webstedet eller musebevægelser udført af brugeren). De data, der registreres ved analysen, sendes videre til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører udelukkende i baggrunden. Besøgende på webstedet får ikke besked om, at der udføres en analyse.

Databehandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af Persondataforordningen (DSGVO). Webstedets operatør har en legitim interesse i at beskytte sit webudbud mod uretmæssig automatiseret observation og mod SPAM.

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og om Googles databeskyttelseserklæring fremgår af følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=da og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Maps

Denne side benytter korttjenesten Google Maps. Udbyder er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Før du kan anvende funktionerne i Google Maps, er det nødvendigt, at din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de gemmes. Udbyderen af denne side har ikke nogen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker for at fremstille vores online-tilbud på en tiltalende måde og for at gøre det lettere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Behandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i den tyske udgave af Persondataforordningen (DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata finder du i Googles databeskyttelseserklæring under følgende adresse: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Nyhedsbrev

8. Nyhedsbrev

Data i forbindelse med nyhedsbrev

Hvis du ønsker at abonnere på det nyhedsbrev, som tilbydes på webstedet, skal vi bruge din e-mailadresse samt informationer, som tillader os at kontrollere, at du er indehaveren af den angivne e-mailadresse og er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi anvender kun disse data til at sende de anmodede informationer og videresender dem ikke til tredjepart.

Bearbejdningen af de data, som er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af din tilladelse (artikel 6, stk. 1, litra a i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR). Du kan altid tilbagekalde den afgivne tilladelse til opbevaring af dataene, e-mailadressen samt anvendelse af dataene til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket "Annuller" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede udførte databearbejdningsprocesser forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, som du har givet til os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du ønsker at blive fjernet fra listen, og slettes, når du har afbestilt nyhedsbrevet. De data, som er gemt hos os til andre formål (f.eks. e-mailadresser for medlemsområdet), berøres ikke af dette.

Sendinblue

Dette websted bruger Sendinblue til udsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, D-10787 Berlin, Tyskland.

Sendinblue er en tjeneste, som bl.a. kan anvendes til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, som du har indtastet for at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes på serverne hos Sendinblue i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker, at Sendinblue udfører analyser, skal du afbestille nyhedsbrevet. Til dette formål stiller vi et passende link til rådighed i alle nyhedsbrevsmeddelelser. Derudover kan du også afbestille nyhedsbrevet direkte på webstedet.

Dataanalyse udført af Sendinblue 

Med Sendinblue har vi mulighed for at analysere vores nyhedsbrevskampagner. Vi kan f.eks. se, om en nyhedsbrevsmeddelelse er blevet åbnet, og hvilke links, der evt. er blevet klikket på. På denne måde kan vi bl.a. se, hvilke links der er klikket på særligt ofte.

Derudover kan vi se, om der er udført på forhånd definerede handlinger efter åbning/klik på links (konverteringsgrad). På denne måde kan vi f.eks. se, om du har købt noget, efter at du har klikket på nyhedsbrevet.

Sendinblue giver os også mulighed for at underinddele modtagerne af nyhedsbrevet ud fra forskellige kategorier ("clustern"). Her kan modtagerne af nyhedsbrevet underinddeles efter f.eks. alder, køn og bopæl. På denne måde kan nyhedsbrevene bedre tilpasses til de pågældende målgrupper.

Du finder udførlige informationer om funktionerne fra Sendinblue under følgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/?rtype=n2go.

Retsgrundlag

Databearbejdningen sker på grundlag af din tilladelse (artikel 6, stk. 1, litra a i den tyske udgave af Persondataforordningen (GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde denne tilladelse. Lovligheden af de allerede udførte databearbejdningsprocesser forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Opbevaringsvarighed

De data, som du har givet til os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du ønsker at blive fjernet fra listen, og slettes både fra vores og fra Sendinblue's servere, når du har afbestilt nyhedsbrevet. De data, som er gemt hos os til andre formål (f.eks. e-mailadresser for medlemsområdet), berøres ikke af dette.

Yderligere informationer finder du i databeskyttelsesbestemmelserne fra Newsletter2Go under følgende link: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/?rtype=n2go.

Indgåelse af kontrakt om bearbejdning af ordredata

Vi har indgået en kontrakt med Sendinblue, hvori Sendinblue forpligter sig til at beskytte vores kunders data og til ikke at videregive dem til tredjepart. Denne kontrakt kan ses under følgende link: https://www.sendinblue.com/wp-content/uploads/2020/04/AV_de_02_03_2020.pdf.