Kontaktformular Kontaktadresser
Kontaktformular Kontaktadresser

Kontakt USA

Lad os forbinde!

Juridiske oplysninger

Brug af informationerne

Samtlige informationer, dokumenter og illustrationer, der findes på denne webside, giver generelle oplysninger om selskaberne i Bystronic-gruppen samt disses produkter og tjenesteydelser. Retten til at anvende dem (offentliggørelse, bearbejdning, udbredelse, download samt enhver form for udnyttelse) indrømmes på betingelse af, at alle kopier forsynes med angivelse af ophavsret, at anvendelsen af informationerne kun sker til personlige formål, og at der ikke sker nogen kommerciel udnyttelse, at informationerne på ingen måde ændres, og at samtlige præsentationer af websiden kun anvendes sammen med den tekst, der hører til siden.

Ophavs- og varemærkerettigheder

Alt indhold på denne webside er ophavsretligt beskyttet. Bystronic Laser AG forbeholder sig samtlige rettigheder i relation til ophav og varemærker, uanset om de enkelte oplysninger og navne er forsynet med et ©, ® eller ™. Navne og logoer på websider tilhørende Bystronic-gruppen, der er registreret som varemærker eller firmaer, nyder samme beskyttelse. Offentliggørelse, bearbejdning, udbredelse samt enhver form for udnyttelse, der ligger uden for grænserne af ophavsretten, kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller ejer.

I det omfang indholdet på denne side ikke er blevet udarbejdet af den person, der driver siden, respekteres tredjeparts ophavsrettigheder. Især mærkes indhold tilhørende tredjemand som sådant. Hvis du alligevel skulle opdage, at der er sket overtrædelse af en ophavsret, beder vi dig venligst underrette os herom. Vi fjerner omgående indhold, der måtte være offentliggjort i modstrid med gældende lov.

Ansvarsfraskrivelse

Bystronic Laser AG - der er hovedsæde for Bystronic-gruppen - hæfter ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de informationer, der offentliggøres på websiden. Alle udsagn, der ikke er baseret på historiske fakta, er udsagn om fremtiden. De er behæftet med usikkerhed og risici og ligger uden for virksomhedens kontrol. Der tages forbehold for tekniske ændringer af produkter og illustrationer. Selvom Bystronic-gruppen har truffet alle foranstaltninger med henblik på at sikre korrektheden af de informationer, der findes på websiden på tidspunktet for offentliggørelsen, hæfter gruppen ikke for korrektheden og/eller fuldstændigheden af informationerne.

Indhold og informationer kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Bystronic Laser AG fralægger sig inden for lovens rammer ethvert ansvar for enhver form for tab eller enhver form for skade, uanset om der er tale om direkte eller indirekte skader eller følgeskader, der måtte skyldes brugen af denne webside, herunder især brugen af ukorrekte, uaktuelle eller informationer om fremtiden.

Hæftelse for links

Vores side indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor hæfter vi under ingen omstændigheder for dette eksterne indhold. Det er udelukkende den pågældende udbyder eller den person, der driver de pågældende linkede sider, der hæfter for indholdet. De linkede sider er blevet kontrolleret i relation til deres lovlighed på det tidspunkt, hvor der blev linket til dem. Der blev ikke konstateret noget retsstridigt indhold på det tidspunkt, hvor der blev linket til siderne.

Der kan ikke med rimelighed forlanges en permanent kontrol af indholdet på de sider, der linkes til, uden konkrete holdepunkter i relation til lovovertrædelse. Hvis vi bliver bekendt med, at indholdet er ulovligt, fjerner vi omgående de pågældende links.

Gældende lovgivning og værneting

Gældende lovgivning er schweizisk lov med udelukkelse af lovvalgsreglerne i den føderale lov om international privatret. Det eksklusive værneting er Niederönz, Schweiz.

Copyright © Bystronic Laser AG

Seneste ændring 10.11.2020