Formular de contact Adrese de contact
Formular de contact Adrese de contact

Contact Statele Unite ale Americii

Să ne conectăm!

Am citit şi accept politica de confidenţialitate.

Declaraţie privind protecţia datelor S.C. Bystronic Laser S.R.L.

Prezentare generală a protecţiei datelor

1. Prezentare generală a protecţiei datelor

Informaţii generale

Următoarele informaţii vă oferă o imagine de ansamblu despre ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale în momentul la care accesaţi site-ul nostru web. Datele personale reprezintă toate datele în baza cărora este posibilă de identificarea dumneavoastră personală. Pentru informaţii detaliate privind protecţia datelor, consultaţi declaraţia cu privire la protecţia datelor prezentată mai jos.

Înregistrarea datelor pe site-ul nostru web

Cine este responsabil pentru înregistrarea datelor pe acest site web?

Prelucrarea datelor pe acest site web este efectuată de către administratorul site-ului web. Datele de contact ale acestuia sunt prezentate în secţiunea tehnică a acestui site web.

Cum vă înregistrăm datele?

Datele dumneavoastră sunt colectate pe de-o parte prin comunicarea de către dumneavoastră a acestor informaţii. În acest sens, poate fi vorba, de exemplu, despre datele pe care le înregistraţi într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de către sistemele noastre IT în momentul accesării site-ului web. Sunt vizate în principal datele tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau ora accesării site-ului). Înregistrarea acestor date este efectuată automat, imediat ce accesaţi site-ul nostru web.

În ce scop utilizăm datele dumneavoastră?

O parte din date este colectată pentru a garanta prezentarea fără erori a site-ului web. Alte datele pot fi utilizate pentru analizarea comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator.

Care sunt drepturile pe care le deţineţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră?

Aveţi dreptul să obţineţi în orice moment informaţii gratuite cu privire la provenienţa, destinatarul şi scopul datelor dumneavoastră personale stocate. De asemenea, aveţi dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ştergerea acestor date. În acest scop, precum şi pentru alte întrebări privind protecţia datelor, ne puteţi contacta în orice moment la adresa indicată în secţiunea tehnică. În plus, aveţi dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Instrumente de analiză şi instrumente puse la dispoziţie de către ofertanţi terţi

Când accesaţi site-ul nostru, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest demers se realizează în principal cu module cookie şi cu aşa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dumneavoastră de navigare este de obicei anonimă; comportamentul de navigare nu poate fi utilizat pentru identificarea dumneavoastră. Vă puteţi opune acestei analize sau o puteţi evita prin neutilizarea anumitor instrumente. Pentru informaţii detaliate în această privinţă, consultaţi următoarea declaraţie privind protecţia datelor.

Aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de această analiză. Vă vom informa despre posibilităţile de contestare în această declaraţie privind protecţia datelor.

Notificare privind protecţia datelor pentru partenerii de afaceri
Applicant data processing notice

Informaţii cu caracter general şi informaţii cu caracter obligatoriu

2. Informaţii cu caracter general şi informaţii cu caracter obligatoriu

Protecţia datelor

Administratorii acestor pagini tratează cu maximă seriozitate protecţia datelor dumneavoastră personale. Noi tratăm datele dumneavoastră personale cu confidenţialitate şi în conformitate cu reglementările legale privind protecţia datelor, precum şi cu respectarea prezentei declaraţii cu privire la protecţia datelor.

Dacă utilizaţi acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale reprezintă datele în baza cărora este posibilă de identificarea dumneavoastră personală. Prezenta declaraţie privind protecţia datelor indică informaţiile colectate de noi şi scopul în care le folosim. Aceasta explică, de asemenea, cum şi în ce scop se realizează acest demers.

Subliniem faptul că transmiterea de date prin intermediul internetului (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate implica vulnerabilităţi de securitate. Protecţia completă a datelor împotriva accesării acestora de către terţi nu este posibilă.

Informaţii privind autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă pentru prelucrarea datelor de pe acest site web este reprezentată de:

S.C. Bystronic Laser S.R.L.
Str. Poienelor no. 5, 
Parcul Industrial Pro Roman
RO-500419 Brașov

Telefon: +40 268 322 140
info.ro@bystronic.com

Calitatea de autoritate responsabilă revine persoanei fizice sau juridice care decide, individual sau împreună cu alte entităţi, scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor personale (de exemplu, nume, adrese de e-mail sau elemente similare).

Revocarea acordului dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor

Numeroase operaţiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră expres. Aveţi posibilitatea de a revoca în orice moment un acord exprimat. În acest scop, este necesară o notificare fără respectarea de cerinţe de formă, transmisă prin e-mail către noi. Revocarea nu aduce atingere valabilităţii datelor prelucrate până la momentul revocării.

Dreptul de a formula contestaţii la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării legislaţiei privind protecţia datelor, persoana afectată dispune de dreptul de a formula contestaţii la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritatea de supraveghere competentă pentru problemele de protecţie a datelor este reprezentată de responsabilul pentru protecţia datelor la nivelul landului federal în care se află sediul societăţii noastre. Lista responsabililor pentru protecţia datelor, precum şi a datelor de contact ale acestora, poate fi consultată prin accesarea următoarei legături: http://www.dataprotection.ro

Dreptul la portabilitatea datelor

Dispuneţi de dreptul de comunicare a datelor pe care le prelucrăm automatizat în baza consimţământului dumneavoastră sau în asociere cu executarea unui contract către dumneavoastră sau către un terţ, într-un format uzual, care poate fi citit de echipamente electronice. În măsura în care solicitaţi transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest demers se va realiza numai în măsura în care această operaţiune este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Criptarea SSL, respectiv TLS

Această pagină utilizează, din considerente de securitate şi pentru a proteja expedierea de elemente confidenţiale de conţinut, cum ar fi comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteţi în calitatea noastră de administrator al paginii, o criptare SSL, respectiv TLS. Puteţi recunoaşte o conexiune criptată prin schimbarea liniei de adresă a browserului din „http://” în „https://” şi prin simbolul sub formă de lacăt din linia browserului dumneavoastră.

Dacă este activată criptarea SSL, respectiv TLS, datele pe care ni le transmiteţi nu pot fi citite de terţi.

Informare, blocare, ştergere

În limita prevederilor legale aplicabile, dispuneţi în orice moment de dreptul de a obţine gratuit informaţii cu privire la datele dumneavoastră personale stocate, la originea şi destinatarul acestora şi la scopul prelucrării datelor şi, dacă este necesar, aveţi dreptul de a rectifica, bloca sau şterge aceste date. În acest scop, precum şi pentru alte întrebări privind datele personale, ne puteţi contacta în orice moment la adresa indicată în secţiunea tehnică.

Opunerea faţă de mesajele de e-mail cu caracter publicitar

Prin prezenta este prevăzută interdicţia de utilizare a datelor de contact publicate în asociere cu furnizarea de informaţii la nivelul casetei tehnice pentru transmiterea de mesaje publicitare şi materiale informative care nu au fost solicitate în mod expres. Administratorii paginilor îşi rezervă în mod expres dreptul de a iniţia demersuri legale în cazul transmiterii nesolicitate a informaţiilor publicitare, de exemplu, prin mesaje de e-mail de tip spam.

Responsabilul pentru protecţia datelor

3. Responsabilul pentru protecţia datelor

Responsabilul legal pentru protecţia datelor

Am desemnat pentru compania noastră un responsabil pentru protecţia datelor.

ecoprotec GmbH
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn

gdpr.ch@bystronic.com

Înregistrarea datelor pe site-ul nostru web

4. Înregistrarea datelor pe site-ul nostru web

Modulele cookie

Paginile de internet utilizează parţial aşa-numitele module cookie. Modulele cookie nu dăunează computerului dumneavoastră şi nu conţin viruşi. Modulele cookie sunt utilizate pentru a face oferta noastră mai prietenoasă, mai eficientă şi mai sigură. Modulele cookie sunt mici fişiere text salvate pe computerul dumneavoastră şi stocate de browserul dumneavoastră.

Majoritatea modulelor cookie pe care le folosim sunt reprezentate de aşa-numitele „module cookie de sesiune”. Acestea vor fi şterse automat după finalizarea sesiunii. Alte module cookie rămân stocate pe terminalul dumneavoastră până când le ştergeţi. Aceste module cookie ne permit să recunoaştem browserul dumneavoastră în momentul următoarei accesări.

Vă puteţi configura browserul astfel încât să fiţi informat cu privire la aplicarea modulelor cookie şi să permiteţi utilizarea acestora numai în cazuri individuale, să excludeţi acceptarea lor în anumite cazuri sau cu caracter general, precum şi să activaţi ştergerea automată a modulelor cookie în momentul închiderii browserului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcţionalitatea acestui site web.

Modulele cookie care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică sau pentru a pune la dispoziţie anumite funcţii pe care doriţi să le utilizaţi (de exemplu, funcţia de coş de cumpărături) sunt stocate în baza articolului 6, alineatul 1, litera f din regulamentul de bază privind protecţia datelor. Administratorul site-ului web deţine un interes legitim cu privire la stocarea modulelor cookie pentru furnizarea serviciilor sale în condiţii ireproşabile din punct de vedere tehnic şi optimizate. Dacă sunt stocate alte module cookie (de exemplu, module cookie pentru analiza comportamentului dumneavoastră de navigare), acestea vor fi tratate separat în această declaraţie cu privire la protecţia datelor.

Fişierele de jurnal de server

Furnizorul paginilor colectează şi stochează automat informaţii în aşa-numite fişiere de jurnal de server, care ne sunt comunicate automat de către browserul dumneavoastră. Acestea sunt reprezentate de:

  • tipul browserului şi versiunea browserului
  • sistemul de operare utilizat
  • URL-ul referrer
  • numele de gazdă al computerului de pe care se realizează accesarea
  • ora accesării serverului
  • adresa IP

Nu este efectuată sintetizarea acestor date cu alte surse de date.

Baza pentru prelucrarea datelor este reprezentată de articolul 6, alineatul 1, litera b din regulamentul de bază privind protecţia datelor, care permite prelucrarea datelor pentru executarea unui contract sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale.

Formular de contact

Dacă ne transmiteţi solicitări prin intermediul formularului de contact, datele dumneavoastră din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact comunicate de dumneavoastră prin intermediul acestuia, sunt stocate de noi în scopul prelucrării solicitării şi în cazul emiterii de întrebări ulterioare. Nu vom divulga aceste informaţii fără consimţământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor înregistrate în formularul de contact se bazează astfel exclusiv pe consimţământul dumneavoastră (articolul 6, alineatul 1, litera a din regulamentul de bază privind protecţia datelor). Puteţi revoca acest consimţământ în orice moment. În acest scop, este necesară o notificare fără respectarea de cerinţe de formă, transmisă prin e-mail către noi. Revocarea nu aduce atingere valabilităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor realizate până la momentul revocării.

Informaţiile pe care le furnizaţi în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veţi solicita să le ştergem, veţi revoca acordul dumneavoastră de stocare sau în care nu va mai exista scopul de stocare a datelor (de exemplu, după finalizarea procesării cererii dumneavoastră). Dispoziţiile legale obligatorii - în special termenele de arhivare - rămân nemodificate.

Înregistrarea pe acest site web

Vă puteţi înregistra pe pagina noastră de internet pentru a utiliza funcţii suplimentare pe site. Utilizăm datele introduse în acest scop numai pentru utilizarea ofertei sau a serviciului pentru care v-aţi înregistrat. Informaţiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării trebuie să fie furnizate complet. În caz contrar, vom refuza înregistrarea.

Pentru modificări importante, de exemplu, cu privire la volumul ofertei sau la modificările necesare din punct de vedere tehnic, utilizăm adresa de e-mail specificată la înregistrare pentru a vă informa în această privinţă.

Prelucrarea datelor introduse cu ocazia înregistrării se bazează astfel exclusiv pe consimţământul dumneavoastră (articolul 6, alineatul 1, litera a din regulamentul de bază privind protecţia datelor). Vă puteţi revoca consimţământul în orice moment. În acest scop, este necesară o notificare fără respectarea de cerinţe de formă, transmisă prin e-mail către noi. Revocarea nu aduce atingere valabilităţii datelor prelucrate deja.

Datele colectate cu ocazia înregistrării vor fi stocate de noi timp cât sunteţi înregistrat pe site-ul nostru web, fiind şterse ulterior. Valabilitatea termenelor privind arhivarea nu este afectată.

Comunicarea de date la încheierea contractului pentru magazinele online, distribuitori şi expedierea de mărfuri

Comunicăm datele personale către terţi numai în situaţia în care acest demers este necesar în cadrul procesului de executare a contractului, de exemplu, către întreprinderile mandatate să asigure livrarea mărfurilor sau către institutul de credit însărcinat să asigure efectuarea operaţiunilor de plăţi. Nu este efectuată o comunicare suplimentară a datelor, respectiv acest demers este realizat numai în situaţia în care v-aţi exprimat expres acordul privind comunicarea. Nu este realizată o comunicare a datelor dumneavoastră către terţi fără acordul dumneavoastră expres, de exemplu, în scop publicitar.

Baza pentru prelucrarea datelor este reprezentată de articolul 6, alineatul 1, litera b din regulamentul de bază privind protecţia datelor, care permite prelucrarea datelor pentru executarea unui contract sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale.

Reţelele sociale

5. Reţelele sociale

Plugin-urile Facebook (butoanele Like şi Share)

Pe paginile noastre sunt integrate plugin-uri ale reţelei de socializare Facebook, furnizor Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Plugin-urile Facebook pot fi identificate de dumneavoastră pe baza siglei Facebook sau a butonului „Like” („Îmi place”) de pe pagina noastră. Pentru o imagine de ansamblu privind plugin-urile Facebook, accesaţi: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=ro_RO.

Atunci când accesaţi paginile noastre, prin intermediul plugin-ului este realizată o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook. În acest mod, Facebook recepţionează informaţia din care rezultă că aţi vizitat pagina noastră, cu adresa dumneavoastră IP. Dacă selectaţi butonul „Like” al reţelei Facebook în timp ce sunteţi autentificat la contul dumneavoastră Facebook, puteţi să asociaţi conţinutul paginilor noastre la profilul dumneavoastră de pe Facebook. Astfel, Facebook poate atribui accesarea paginilor noastre contului dumneavoastră de utilizator. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu cunoaştem conţinutul datelor transmise şi modul de utilizare a acestora de către Facebook. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia Facebook privind protecţia datelor, accesând:
https://ro-ro.facebook.com/policy.php.

Dacă nu doriţi ca Facebook să poată asocia accesarea paginilor noastre cu contul dumneavoastră de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră de utilizator Facebook.

Plugin-urile Twitter

Pe paginile noastre sunt integrate funcţiile reţelei Twitter. Aceste funcţii sunt oferite de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Prin utilizarea Twitter şi a funcţiei „Re-Tweet”, site-urile web pe care le accesaţi sunt asociate contului dumneavoastră de Twitter şi sunt distribuite altor utilizatori. Aceste date sunt de asemenea transmise către Twitter. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu cunoaştem conţinutul datelor transmise şi modul de utilizare a acestora de către Twitter. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia Twitter privind protecţia datelor, accesând: https://twitter.com/privacy.

Aveţi posibilitatea de a modifica setările dumneavoastră cu privire la protecţia datelor din cadrul Twitter, accesând secţiunea destinată setărilor de cont, la adresa https://twitter.com/account/settings.

Plugin-ul Instagram

Pe paginile noastre sunt integrate funcţiile reţelei Instagram. Aceste funcţii sunt oferite de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA în format integrat.

În situaţia în care sunteţi autentificat la contul dumneavoastră Instagram, prin selectarea butonului Instagram dispuneţi de posibilitatea de a interconecta elementele de conţinut cu profilul dumneavoastră de pe Instagram. Astfel, Instagram poate atribui accesarea paginilor noastre contului dumneavoastră de utilizator. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu cunoaştem conţinutul datelor transmise şi modul de utilizare a acestora de către Instagram.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia Instagram privind protecţia datelor, accesând: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin-ul Tumblr

Paginile noastre utilizează butoanele serviciului Tumblr. Calitatea de furnizor este deţinută de către Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, SUA.

Aceste butoane vă permit distribuirea unui articol sau a unei pagini de pe Tumblr sau de a-l urmări pe furnizor pe Tumblr. În situaţia în care accesaţi unul dintre site-urile noastre web prin intermediul butonului Tumblr, browserul realizează o legătură directă cu serverele Tumblr. Nu exercităm nicio influenţă asupra volumului de date colectate şi transmise de către Tumblr prin intermediul acestui plugin. Conform stadiului actual, sunt transmise adresa IP a utilizatorului, precum şi URL-ul site-ului web în cauză.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia Tumblr privind protecţia datelor, accesând: https://www.tumblr.com/privacy.

Plugin-ul LinkedIn

Site-ul nostru web utilizează funcţiile reţelei LinkedIn. Calitatea de furnizor este deţinută de către LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile noastre care conţin funcţiile LinkedIn este stabilită o legătură cu serverele LinkedIn. LinkedIn este informată asupra faptului că aţi accesat paginile noastre de internet cu adresa dumneavoastră IP. Dacă selectaţi butonul „Recommend” de la LinkedIn şi vă autentificaţi la contul dumneavoastră de pe LinkedIn, LinkedIn dispune de posibilitatea de a asocia accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet cu contul dumneavoastră de utilizator. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu cunoaştem conţinutul datelor transmise şi modul de utilizare a acestora de către LinkedIn.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia LinkedIn privind protecţia datelor, accesând: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin-ul XING

Site-ul nostru web utilizează funcţiile reţelei XING. Calitatea de furnizor este deţinută de către XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile noastre care conţin funcţiile XING este stabilită o legătură cu serverele XING. Conform informaţiilor pe care le deţinem, nu se realizează o stocare de date personale. În special nu sunt stocate adrese IP sau nu se realizează evaluarea comportamentului de utilizare.

Informaţii suplimentare cu privire la protecţia datelor şi la butonul de partajare XING pot fi consultate în declaraţia cu privire la protecţia datelor adoptată de către XING, disponibilă la adresa: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin-ul Pinterest

Pe pagina noastră utilizăm plugin-uri sociale pentru reţeaua de socializare Pinterest, administrată de către Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, SUA („Pinterest”).

În situaţia în care accesaţi o pagină care conţine un asemenea plugin, browserul dumneavoastră stabileşte o legătură directă cu serverele Pinterest. Plugin-ul transmite în acest sens date de înregistrare către serverul Pinterest din SUA. Aceste date de înregistrare pot conţine adresa dumneavoastră IP, adresa site-urilor web accesate, care includ, de asemenea, funcţii Pinterest, tipul şi configuraţiile browserului, data şi ora accesării, modalitatea în care utilizaţi Pinterest, precum şi module cookie.

Informaţii suplimentare cu privire la scopul, volumul şi prelucrarea ulterioară, utilizarea datelor de către Pinterest, precum şi drepturile şi posibilităţile dumneavoastră corespunzătoare pentru protecţia sferei dumneavoastră private pot fi consultate în informaţiile referitoare la protecţia datelor de la nivelul Pinterest:
https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy.

Instrumente de analiză şi promovare

6. Instrumente de analiză şi promovare

Google Analytics

Acest site web utilizează funcţiile serviciului de analiză web Google Analytics. Calitatea de furnizor este deţinută de către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics utilizează aşa-numitele „module cookie”. Este vorba despre fişiere text, stocate pe computerul dumneavoastră şi care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dumneavoastră. Informaţiile generate de modulele cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA şi sunt stocate la locaţia respectivă.

Stocarea modulelor cookie de la Google Analytics este efectuată în temeiul prevederilor din articolul 6, alineatul 1, litera f din regulamentul de bază privind protecţia datelor. Administratorul site-ului web deţine un interes justificat cu privire la analiza comportamentului de utilizator, pentru a optimiza atât oferta sa web, cât şi pentru a optimiza activităţile sale de promovare.

Anonimizarea IP-ului

Am activat funcţia de anonimizare a IP-ului pe acest site web. În consecinţă, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care deţin calitatea de parte a Acordului privind Spaţiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Numai în cazuri excepţionale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA şi trunchiată la destinaţie. În numele administratorului acestui site, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte privind activităţile de pe acesta şi pentru a presta servicii suplimentare în beneficiul administratorului acestuia, asociate utilizării site-ului web şi a internetului. Adresa IP furnizată către Google Analytics de către browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date de la Google.

Plugin-ul de browser

Puteţi preveni stocarea modulelor cookie prin activarea unei setări corespunzătoare de software a browserului dumneavoastră; totuşi, vă atragem atenţia asupra faptului că, în măsura în care procedaţi astfel, este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile oferite de acest site web. În plus, puteţi împiedica colectarea de către Google a datelor generate de modulele cookie şi care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului de browser disponibil prin accesarea următoarei legături: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Opoziţia privind înregistrarea datelor

Dispuneţi de posibilitatea de a nu permite înregistrarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics prin accesarea următoarei legături. Este aplicat un modul cookie de renunţare, care nu va permite înregistrarea datelor dumneavoastră la accesările viitoare ale acestui site web: GoogleAnalytics deaktivieren.

Pentru informaţii suplimentare privind gestionarea datelor de utilizator de către Google Analytics, consultaţi declaraţia cu privire la protecţia datelor de la Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

Prelucrarea datelor pe bază de comandă

Am încheiat cu Google un contract cu privire la prelucrarea datelor pe bază de comandă şi punem integral în aplicare cerinţele stricte definite de către autorităţile germane de protecţie a datelor la utilizarea Google Analytics.

Caracteristici demografice de la Google Analytics

Acest site utilizează funcţia „caracteristici demografice” oferită de Google Analytics. În acest mod pot fi generate rapoarte care conţin informaţii cu privire la vârsta, sexul şi interesele persoanelor care au accesat pagina. Aceste date provin din măsurile de promovare în funcţie de interese realizate de către Google, precum şi din datele de utilizator ale furnizorilor terţi. Aceste date nu pot fi repartizate către anumite persoane. Această funcţie vă permite ca, prin intermediul setărilor afişate, să le puteţi dezactiva în orice moment din contul dumneavoastră Google sau de a nu permite înregistrarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics, conform prevederilor de la punctul „Opoziţia privind înregistrarea datelor”.

Plugin-uri şi instrumente

8. Plugin-uri şi instrumente

YouTube

Site-ul nostru utilizează plugin-uri de pe site-ul web YouTube administrat de Google. Calitatea de administrator al site-urilor web este deţinută de către YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

Atunci când accesaţi una dintre site-urile noastre web care conţin plugin-uri YouTube, este stabilită o conexiune cu serverele YouTube. Astfel, se va comunica serverului YouTube care dintre site-urile noastre web au fost accesate de dumneavoastră.

Dacă sunteţi conectat la contul dumneavoastră YouTube, permiteţi YouTube să asocieze comportamentul dumneavoastră de navigare direct cu profilul dumneavoastră personal. Puteţi evita acest lucru prin deconectarea de la contul dumneavoastră YouTube.

Utilizarea YouTube ne permite să vă oferim o prezentare mai atractivă a ofertelor noastre online. Acesta constituie un interes legitim în sensul articolului 6, alineatul 1, litera f din regulamentul de bază privind protecţia datelor.

Pentru mai multe informaţii privind modul de gestionare a informaţiilor despre utilizatori, consultaţi Declaraţia cu privire la protecţia datelor emisă de YouTube, accesând: https://www.google.de/intl/ro/policies/privacy.

Adobe Fonts

Site-ul nostru web utilizează anumite fonturi în scopul reprezentării unitare, aşa-numitele Web Fonts de la Adobe Fonts. Calitatea de furnizor este deţinută de către Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).

Când accesaţi paginile noastre, browserul dumneavoastră încarcă fonturile necesare direct de la Adobe, pentru a le afişa corect pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Browserul dumneavoastră se va conecta la serverele Adobe din SUA. În felul acesta, Adobe este informat că site-ul nostru web a fost accesat prin intermediul adresei dumneavoastră IP. Conform companiei Adobe, în cazul punerii la dispoziţie a fonturilor, nu sunt stocate module cookie.

Adobe dispune de o certificare conform acordului «EU-US Privacy Shield». Privacy Shield este un acord stabilit între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană, care are ca scop garantarea respectării standardului european pentru protecţia datelor. Pentru mai multe informaţii, accesaţi:
https://www.adobe.com/ro/privacy/eudatatransfers.html

Utilizarea Adobe Fonts este necesară pentru a asigura un font unitar al textului pe site-ul nostru web. Acesta constituie un interes legitim conform articolului 6, alineatul 1, litera f din regulamentul general ă privind protecţia datelor.

Pentru mai multe informaţii privind Adobe Fonts, accesaţi: https://www.adobe.com/ro/privacy/policies/adobe-fonts.html

Declaraţia privind protecţia datelor emisă de Adobe este disponibilă accesând: https://www.adobe.com/ro/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Noi utilizăm «Google reCAPTCHA» (în continuare găsiţi informaţii privind «reCAPTCHA») pe site-urile noastre web. Calitatea de furnizor este deţinută de către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda («Google»).

Cu ajutorul sistemului reCAPTCHA se verifică dacă introducerea datelor pe site-urile noastre web (de exemplu, într-un formular de contact) este efectuată de către o persoană sau de către un program automatizat. Pentru aceasta, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului web pe baza mai multor caracteristici diferite. Această analiză începe automat imediat ce vizitatorul accesează site-ul web. Pentru această analiză, reCAPTCHA evaluează diferite informaţii (de exemplu, adresa IP, durata vizitei pe site-ul web sau mişcările mausului efectuate de utilizator). Datele înregistrate în timpul analizei sunt trimise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează în întregime în fundal. Vizitatorii site-ului web nu sunt informaţi cu privire la faptul că este efectuată o analiză.

Prelucrarea datelor este efectuată în baza articolului 6, alineatul 1, litera f din regulamentul general privind protecţia datelor). Operatorul site-ului web are un interes legitim de a-şi proteja site-urile web împotriva spionajului automatizat abuziv şi SPAM-ului.

Pentru informaţii suplimentare privind Google reCAPTCHA şi Declaraţia privind protecţia datelor emisă de Google, accesaţi următoarele legături: https://policies.google.com/privacy?hl=ro şi https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
 

Google Maps

Această pagină utilizează serviciul de hărţi Google Maps. Calitatea de furnizor este deţinută de către Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Pentru a utiliza funcţiile Google Maps, este necesar să vă salvaţi adresa IP. Aceste informaţii sunt transmise de obicei de Google către un server din SUA şi sunt stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influenţă asupra transmiterii de date.

Utilizarea Google Maps ne permite să vă oferim o prezentare mai atractivă a ofertelor noastre online şi o găsire rapidă a localităţilor indicate de noi pe site-ul web. Prelucrarea este efectuată exclusiv în baza articolului 6 alineatul 1, litera a din Regulamentul general privind protecţia datelor; consimţământul poate fi revocat în orice moment.

Pentru mai multe informaţii privind modul de gestionare a informaţiilor despre utilizatori, consultaţi Declaraţia cu privire la protecţia datelor emisă de Google, accesând: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Buletinul informativ

8. Buletinul informativ

Date privind buletinul informativ

Dacă doriţi să primiţi buletinele informative oferite de site-ul web, trebuie să ne furnizaţi o adresă de e-mail, precum şi informaţii care să permită efectuarea de către noi a unei verificări din care să rezulte că deţineţi calitatea de titular al adresei de e-mail menţionate şi că sunteţi de acord cu abonarea la buletinul informativ. Nu sunt colectate date suplimentare decât pe bază voluntară. Utilizăm aceste date exclusiv pentru expedierea informaţiilor solicitate şi nu le vom comunica terţilor.

Prelucrarea datelor înregistrate în formularul de abonare la buletinul informativ se bazează astfel exclusiv pe consimţământul dumneavoastră (articolul 6, alineatul 1, litera a din regulamentul de bază privind protecţia datelor). Acordul exprimat cu privire la stocarea datelor, adresa de e-mail, precum şi utilizarea acesteia pentru expedierea buletinului informativ pot fi revocate de dumneavoastră în orice moment, de exemplu, prin accesarea legăturii pentru „Dezabonare” din cadrul buletinului informativ. Revocarea nu aduce atingere operaţiunilor anterioare de prelucrare a datelor.

Datele înregistrate de dumneavoastră la noi în scopul abonării la buletinul informativ sunt stocate de către compania noastră până la renunţarea de către dumneavoastră la primirea buletinului informativ şi după dezabonarea dumneavoastră de la acesta. Datele stocate la noi în alte scopuri (de exemplu, adrese de e-mail pentru secţiunea de membri) nu sunt afectate de această reglementare.

MailChimp

Acest site web utilizează serviciul MailChimp pentru expedierea de buletine informative. Calitatea de furnizor este deţinută de către Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SUA.

MailChimp reprezintă un serviciu prin intermediul căruia, printre altele, poate fi organizată şi analizată expedierea de buletine informative. Dacă înregistraţi datele în scopul recepţionării de buletine informative (de exemplu, adresa de e-mail), acestea sunt stocate pe serverele MailChimp din SUA.

MailChimp dispune de o certificare conform acordului „EU-US Privacy Shield”. „Privacy Shield” reprezintă un acord între Uniunea Europeană (UE) şi SUA, destinat respectării standardelor europene de protecţie a datelor în SUA.

Cu ajutorul MailChimp, avem posibilitatea de a analiza campaniile noastre din cadrul buletinelor informative. Când deschideţi un mesaj de e-mail expediat cu MailChimp, un fişier inclus în mesajul de e-mail respectiv (aşa-numit semnalizator web) se conectează la serverele MailChimp din SUA. Astfel, se poate verifica dacă a fost accesat un mesaj transmis sub formă de buletin informativ şi care au fost eventualele legături accesate. În plus, sunt înregistrate informaţii tehnice (de exemplu, data accesării, adresa IP, tipul de browser şi sistemul de operare). Aceste informaţii nu pot fi atribuite destinatarului buletinului informativ. Acestea sunt utilizate exclusiv pentru realizarea analizei statistice a campaniilor din buletinele informative. Rezultatele acestor analize pot fi utilizate pentru adaptarea viitoarelor buletine informative la interesele destinatarilor.

Dacă nu doriţi efectuarea de analize de către MailChimp, este necesar să vă dezabonaţi de la buletinul informativ. Pentru aceasta, trebuie să accesaţi legătura corespunzătoare inclusă în cadrul fiecărui buletin informativ. De asemenea, aveţi posibilitatea de a vă dezabona de la buletinul informativ şi direct de pe site-ul web.

Prelucrarea datelor este efectuată în baza acordului dumneavoastră (articolul 6, alineatul 1, litera a din regulamentul de bază privind protecţia datelor). Aveţi de posibilitatea de a revoca în orice moment acest acord, prin dezabonarea de la buletinul informativ. Revocarea nu aduce atingere operaţiunilor anterioare de prelucrare a datelor.

Datele înregistrate de dumneavoastră la noi în scopul abonării la buletinul informativ sunt stocate de către compania noastră până la renunţarea de către dumneavoastră la primirea buletinului informativ şi, după dezabonarea dumneavoastră de la acesta, sunt şterse atât de pe serverele noastre, cât şi de pe serverele MailChimp. Datele stocate la noi în alte scopuri (de exemplu, adrese de e-mail pentru secţiunea de membri) nu sunt afectate de această reglementare.

Pentru informaţii suplimentare privind protecţia datelor pe MailChimp, accesaţi: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Încheierea unui acord privind prelucrarea datelor (Data Processing Agreement)

Am încheiat cu MailChimp un acord privind prelucrarea datelor („Data Processing Agreement”) prin care am impus MailChimp obligaţia de a proteja datele clienţilor noştri şi de a nu le divulga terţilor. Acest contract poate fi consultat prin accesarea următoarei legături: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/