Formular de contact Adrese de contact
Formular de contact Adrese de contact

Contact Statele Unite ale Americii

Să ne conectăm!

Am citit şi accept politica de confidenţialitate.

Informaţii de natură juridică

Utilizarea informaţiilor

Toate informaţiile, documentele şi ilustraţiile publicate pe acest site web oferă informaţii generale privind companiile Grupului Bystronic, precum şi despre produsele şi serviciile acestora. Permisiunea de utilizare a acestora (reproducerea, procesarea, distribuţia, descărcarea şi orice formă de exploatare) se supune clauzei condiţionale conform căreia avizul privind drepturile de autor trebuie să fie prezent pe toate copiile, aceste informaţii trebuie utilizate numai în scopuri personale şi trebuie utilizate în scopuri comerciale, informaţiile trebuie modificate în niciun fel şi toate ilustraţiile de pe site-ul web trebuie utilizate împreună cu textul corespunzător.

Drepturile de autor şi cele de marcă înregistrată

Întregul conţinut al acestui site web este protejat de drepturi de autor. Bystronic Laser AG îşi rezervă toate drepturile prevăzute de legea privind drepturile de autor şi de marcă înregistrată, indiferent dacă informaţiile sau numele respective sunt protejate cu simbolul ©, ® sau ™. Numele şi siglele de pe site-urile web ale Grupului Bystronic care sunt înregistrate ca mărci sau companii beneficiază de protecţia corespunzătoare. Reproducerea, prelucrarea, distribuţia şi exploatarea acestora în orice fel în afara limitelor legii privind drepturile de autor necesită acordul scris prealabil al autorului sau creatorului respectiv.

În măsura în care conţinutul acestui site web nu a fost creat de către operator, se vor respecta drepturile de autor ale terţilor. În special conţinuturile de terţă parte sunt identificate ca atare. Dacă, totuşi, remarcaţi o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informaţi cu privire la acest lucru. Dacă sesizăm o încălcare a legii, vom elimina imediat conţinuturile respective.

Declinarea responsabilităţii

Bystronic Laser AG - sediul principal al Grupului Bystronic - nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea, caracterul complet şi actualitatea informaţiilor publicate pe site-ul său web. Toate specificaţiile care nu reprezintă fapte istorice sunt declaraţii anticipative. Acestea implică incertitudini şi riscuri, neaflându-se în raza de control a companiei. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice la produsele prezentate în ilustraţii. Deşi Grupul Bystronic a adoptat toate măsurile pentru asigurarea corectitudinii conţinutului site-ului web la momentul publicării, acesta nu îşi asumă nicio răspundere în ceea ce priveşte corectitudinea şi/sau caracterul complet al informaţiilor publicate.

Conţinutul şi informaţiile pot fi modificate în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. În măsura permisă de lege, Bystronic Laser AG se exonerează de orice răspundere privind pierderile sau pagubele de orice fel - indiferent dacă acestea sunt directe, indirecte sau pe cale de consecinţă - care pot rezulta în urma utilizării acestui site web, în special din cauza informaţiilor incorecte, neactuale sau viitoare.

Răspunderea pentru link-uri

Oferta noastră conţine link-uri către site-uri web externe de terţă parte, ale căror conţinuturi nu intră în sfera noastră de influenţă. De aceea, nu putem oferi nicio garanţie pentru aceste conţinuturi externe. Furnizorul sau operatorul respectiv este întotdeauna responsabil pentru conţinutul paginilor anexate. La momentul anexării, paginile anexate au fost verificate în vederea depistării eventualelor încălcări ale legii. La momentul anexării, nu au fost recunoscute conţinuturi ilegale.

Controlul permanent al conţinutului paginilor anexate nu este acceptabil în lipsa unor dovezi concrete privind încălcarea legii. În cazul sesizării unei încălcări a legii, vom elimina imediat link-urile respective.

Legislaţia aplicabilă şi locul de jurisdicţie

Legislaţia aplicabilă este legislaţia elveţiană, excluzând conflictul de legi din Legea federală privind dreptul internaţional privat. Locul exclusiv de jurisdicţie este Niederönz, Elveţia.

Copyright © Bystronic Laser AG

Ultima modificare a fost efectuată la data de 10.11.2020