technologie-industry-smart-factory.jpeg

News Inovativní technologie Industry 4.0: Znáte jejich plusy?

Kyberneticko-fyzikální systémy jsou základem pro Internet věcí a spolu s dalšími technologiemi tvoří pilíře Industry 4.0. Znáte jejich výhody?

Industry 4.0 spojuje fyzický, sociální a virtuální svět, a to pomocí internetu a digitalizace. Komunikační propojení, ať už mezi jednotlivými přístroji, počítači a různými zařízeními navzájem, představuje tzv. Internet of Things (IoT). I když jde o technologii, která se nejčastěji a přímo spojuje s průmyslem 4.0, resp. digitalizací, smart podnik funguje na základě více technologií. Znáte je?

Předtím, než je představíme, je důležité poznamenat, že uvedený IoT je v celém procesu klíčový, jelikož umožňuje připojené předměty ovládat na dálku přes už existující síťové infrastruktury.

Vestavěná elektronika, software a senzory připojené k síti tak postupně otevírají bránu, za kterou se spojuje náš svět s počítačovými systémy. V praxi to znamená, že můžete na dálku ovládat to, co je navzájem propojené, tedy zasíťované. V domácnosti to je například pračka, ve firmě menší či větší stroje – tímto způsobem tak procesy v podniku dosahují vyšší efektivity.

Sdílet stránku

Internet of Services

IoS – Internet služeb je nejen technickou, ale i obchodní základnou pro obchodní modely orientované na poskytování a využívání služeb. Mohou být klidně pokročilé, jelikož IoS představuje infrastrukturu, která zahrnuje více oblastí konkrétní služby – například výzkum, vývoj, projektování, výrobu, marketing, prodej a distribuci.

Vytvoření obchodní interakce mezi poskytovateli služby a spotřebiteli přináší výsledky oběma zúčastněným stranám. Poskytovatelé jsou schopni rychleji aplikovat případné změny (ať už výrobní, provozní nebo distribuční), které se ukazují jako výhodné z jejich pohledu a vítané z pohledu spotřebitele – v podstatě jde o „řízení průmyslu služeb“ díky lehce dostupným a transparentním informacím.

Cloud Computing

Technologie, která umožňuje vzdálený přístup k softwaru, uloženým souborům a zpracovaným údajům, a to přes internet. Poskytuje služby nebo programy prostřednictvím internetu, například pomocí webového prohlížeče nebo aplikace, prakticky odkudkoliv. Využíváním úložiště na dálku (tzv. cloudu) se firmě snižují počáteční náklady (nákup hardwaru), jakož i provozní náklady (zodpovědnost za servery, jejich napájení či chlazení).

Existují tři modely cloud computingu – software jako služba (SaaS), platforma jako služba (PaaS) a infrastruktura jako služba (IaaS). Jejich největší výhodou je, že uživatele nemusí zajímat nic jiného než jejich dostupnost.

V podstatě si jen pronajímá programové rozhraní, virtuální servery či datová úložiště. Různé programy a služby tak může využívat bez toho, aby do nich výrazně investoval – nemusí řešit licenci softwaru, aktualizace a podobně. Důležité je, aby poskytovatelé technologického modelu disponovali certifikací informační bezpečnosti.

Product Lifecycle Management Systems

Výrobek je ústředním předmětem každého výrobního podniku. PLM systémy řídí jeho životní cyklus, a to díky tomu, že znají detailní informace o konstrukčním řešení, vlastnostech, způsobu výroby či používání. Zjednodušeně řečeno – jde o strategii, která poskytuje prostor pro inovace či podporu výrobků, ale i jejich vyřazení, v závislosti na tom, v jakém jsou životním cyklu.

PLM systémy tak vytvářejí informační a podnikovou strategii v jednom, která se projevuje v podobě efektivního řízení výrobku od prvotního nápadu, návrhu a výroby přes službu až po likvidaci.

I sami pracovníci ve firmě mohou s danými informacemi pracovat během všech fází „života výrobku“, čímž se dosáhne zvýšení příjmů při opakujících se procesech – správní lidé mají správné informace ve správný čas a ve správném kontextu.

Digital Manufacturing

Mnohých výhod ze vzpomínaného řízení životního cyklu výrobku nelze dosáhnout bez digitální výrobní strategie. Měla by být komplexní, obsahující simulaci, trojrozměrnou vizualizaci, analýzu a různé nástroje určené pro spolupráci při tvorbě a výrobním procesu současně. Co z toho vyplývá? Že díky digitální výrobě dosáhnou výrobní společnosti potřebného termínu vstupu na trh, naplní cíle a také sníží případné nákladné procesní změny.

Při digitalizaci se optimalizují procesy ještě dříve, než jsou výrobky vyráběny. U digitálních výrobních nástrojů se zároveň zlepšují i uživatelské zkušenosti – okamžitý přístup k potřebným informacím má za následek, že se zaměstnanci umí lépe a rychleji rozhodovat. Výměna informací o výrobcích mezi konstrukčními a výrobními skupinami přináší přesné plánování a řízení.

Proč je Industry 4.0 budoucností ve výrobě?

Kyberneticko-fyzikální systémy jsou zařízení s integrovanými nástroji na digitální sběr dat, jejich zpracování a distribuci. Přes internet jsou vzájemně propojeny a tvoří základ Industry 4.0 spolu s pilíři v podobě zmíněných technologií. Ty však i nadále přibývají a postupně se stávají každodenní součástí průmyslu.

Ať už je to Digital Twin – digitální dvojče, jehož posláním je výrobek nejdříve vytvářet, testovat a vyrábět ve virtuálním prostředí, aby byl před fyzickou výrobou precizně připravený – nebo exponenciální technologie (ke kterým patří například nanotechnologie, 3D tisk, umělá inteligence a podobně), aktivně spolupracují s člověkem, stávají se jeho kolegou a podílejí se na růstu produktivity, flexibility a efektivnosti. Zaměstnance i podniku.

Výhody jsou zřejmé, rady odborníků cenné – nechte si proto poradit od zkušených ve svém oboru.

Sdílet stránku