Kontaktní formulář Kontaktní adresy
Kontaktní formulář Kontaktní adresy

Kontakt Spojené státy

Spojme se!

Přečetl/a jsem si prohlášení o ochraně údajů a souhlasím s ním

Prohlášení o ochraně osobních údajů Bystronic Czech Republic s.r.o.

Ochrana osobních údajů ve stručném přehledu

1. Ochrana osobních údajů ve stručném přehledu

Všeobecné informace

Následující informace poskytují stručný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši internetovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na naší internetové stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na této internetové stránce? 

The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact details can be found in the website's required legal notice.

Jak získáváme vaše údaje?

Vaše údaje jsou získávány jednak tak, že nám je sdělíte. Jedná se při tom např. o údaje, které zadáváte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě internetové stránky. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši internetovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje k tomu, aby bylo zaručeno bezchybné poskytnutí internetové stránky. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo na bezplatné poskytnutí informací o původu, příjemcích a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. K této problematice i při dalších dotazech k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži. Dále vám přísluší právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší internetové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. Toto probíhá především pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; na základě chování při surfování vás nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete podat námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace k tomuto najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete podat námitku. O možnostech vyjádření nesouhlasu vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Sdělení ohledně ochrany osobních údajů pro obchodní partnery
Applicant data processing notice

Všeobecné informace a povinné informace

2. Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé této stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tuto internetovou stránku, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a k jakým účelům se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů v internetu (například při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném subjektu

Subjektem odpovědným za zpracování údajů na této internetové stránce je:

Bystronic Czech Republic s.r.o.
Turanka 115/1222
CZ-PSČ 627 00 Brno Slatina

Telefon: +420 517 071 071
info.cz@bystronic.com

Odpovědný subjekt je fyzická či právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, adres elektronické pošty).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé operace zpracování údajů jsou možné jen s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, abyste nám zaslali neformální e-mail. Tímto není dotčena zákonnost zpracování údajů, k němuž došlo do odvolání souhlasu.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů přísluší dotčené osobě právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách právní úpravy ochrany osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, v níž má sídlo naše firma. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů, jakož i jejich kontaktní údaje najdete v následujícím odkazu: https://www.uoou.cz

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat nebo nechat vydat třetí osobě údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude toto provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které zašlete nám jako provozovateli stránky, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na https://, a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst současně třetí strany.

Informace, zablokování, smazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů a popř. právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. K tomuto, jakož i při dalších dotazech k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Nesouhlas s reklamními maily

Tímto se vyjadřuje nesouhlas s použitím kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinných údajů v tiráži pro zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují možnost učinit právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši firmu jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

ecoprotec GmbH 
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn

gdpr.cz@bystronic.com

Shromažďování údajů na naší internetové stránce

4. Shromažďování údajů na naší internetové stránce

Soubory cookie

Internetové stránky zčásti používají takzvané soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, abychom naši nabídku učinili vstřícnější k uživatelům, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se umístí ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných souborů cookie jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožní opětně rozeznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o nastavení souborů cookie informováni a povolili je pouze v jednotlivých případech, abyste vyloučili přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně, jakož i aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může být omezena funkčnost této internetové stránky.

Soubory cookie, které jsou potřebné k provedení elektronické komunikační operace nebo pro poskytnutí určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají podle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno samostatně.

Protokolové soubory serverů

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných protokolových souborech serverů, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referenční adresa URL
  • název hostitele přiřazený přistupujícímu počítači
  • čas dotazu na server
  • adresa IP

Spojování těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který dovoluje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi tam uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepostoupíme dále.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, abyste nám zaslali neformální e-mail. Tímto není dotčena zákonnost operací zpracování údajů, k nimž došlo do odvolání souhlasu.

Údaje, které zadáte v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nezanikne účel jejich uložení (např. po ukončeném zpracování vaší poptávky). Tímto nejsou dotčeny závazné zákonné předpisy – obzvláště lhůty uchovávání.

Registrace na této internetové stránce

Na naší internetové stránce se můžete zaregistrovat, abyste na ní mohli využívat dodatečné funkce. K tomu zadané údaje použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v úplnosti. Jinak registraci odmítneme.

Pro důležité změny např. u rozsahu nabídky nebo při technicky nutných změnách použijeme adresu elektronické pošty zadanou při registraci k tomu, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, abyste nám zaslali neformální e-mail. Tímto není dotčena zákonnost již provedeného zpracování údajů.

Údaje shromažďované při registraci u nás budou uloženy, dokud budete registrováni na naší internetové stránce, a následně budou smazány. Tímto není dotčena zákonná lhůta pro uchovávání.

Předávání údajů při uzavření smlouvy pro on-line shopy, prodejce a zasílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nutné v rámci realizace smlouvy, například firmám pověřeným dodáním zboží nebo úvěrové bance pověřené realizací platby. K předávání údajů nad tento rámec nedochází, resp. dochází pouze tehdy, pokud jste s takovým předáním výslovně souhlasili. Nedojde k předání vašich údajů třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, například pro účely reklamy.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který dovoluje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Sociální média

5. Sociální média

LinkedIn Marketing Solutions

Na internetové stránce «LinkedIn Marketing Solutions» používáme službu společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jako «Marketing Solutions»). Marketing Solutions ukládá a zpracovává informace o chování uživatelů na naší internetové stránce. Marketing Solutions k tomu používá mimo jiné soubory cookie, tedy malé textové soubory, které se lokálně ukládají v dočasné paměti internetového prohlížeče na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání naší internetové stránky.

Službu Marketing Solutions používáme k marketingovým a optimalizačním účelům, zejména abychom mohli analyzovat používání naší internetové stránky a průběžně zlepšovat jednotlivé funkce, nabídky a zážitek z používání. Pomocí statistického vyhodnocování chování uživatelů můžeme zlepšovat naši nabídku a uzpůsobovat ji tak, aby pro vás jako uživatele byla zajímavější. Toto představuje také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených osobních údajů třetím poskytovatelem. Právní základ představuje čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit tím, že existující soubory cookie smažete a deaktivujete jejich ukládání v nastaveních internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že v tom případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu. Shromažďování výše uvedených informací službou LinkedIn můžete zabránit také tím, že na níže uvedeném odkazu nastavíte nesouhlas se soubory cookie: Nastavení cookies

Upozorňujeme, že toto nastavení se smaže, když smažete soubory cookie. Se shromažďováním a předáváním osobních údajů můžete nesouhlasit nebo můžete zpracování těchto údajů zabránit tím, že deaktivujete spouštění JavaScriptu ve svém prohlížeči. Navíc můžete spouštění JavaScriptu celkově zabránit nainstalováním JavaScript Blockeru (např. https://noscript.net/ oder https://www.ghostery.com). Upozorňujeme, že v tom případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

Informace třetího poskytovatele: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Další informace třetího poskytovatele k ochraně osobních údajů najdete na následující internetové stránce: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Shromažďování výše uvedených informací třetím poskytovatelem můžete zabránit také tím, že na níže uvedeném odkazu nastavíte nesouhlas se soubory cookie:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/  

Facebook pixel

Tato internetová stránka používá k měření konverzí Facebook pixel pro sledování činností návštěvníků. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Shromažďované údaje se podle vyjádření společnosti Facebook ale přenášejí také do dalších třetích zemí. Tak může být sledováno chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na internetovou stránku nabízejícího subjektu. Tak lze vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromažďované údaje jsou pro nás jako provozovatele této internetové stránky anonymní, nemůžeme z nich odvozovat identitu uživatelů. Facebook ale údaje ukládá a zpracovává, takže je možné spojení s příslušným profilem uživatele, a může údaje používat pro vlastní reklamní účely podle směrnice o používání osobních údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook tak může umožňovat zobrazování reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránky ovlivnit. Používání Facebook pixelu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na efektivních reklamních opatřeních při zapojení sociálních médií. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli zrušit.

V informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook najdete další informace k ochraně vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat v oblasti nastavení pro reklamu na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášení na Facebooku.

Pokud nemáte na Facebooku účet, můžete reklamu společnosti Facebook na základě používání deaktivovat na internetové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook a my jsme společní správci podle čl. 26 GDPR. Facebook a my jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování, jejíž nejdůležitější obsahy popisuje Facebook na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zásuvné moduly Facebooku (tlačítko „To se mi líbí“ a „Sdílet“)

V našich stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook poskytovatele Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebook nebo tlačítka „Like“ („To se mi líbí“). Přehled zásuvných modulů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Když navštívíte naše stránky, bude prostřednictvím zásuvného modulu vytvořeno přímé připojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak dostane informaci, že jste s vaší adresou IP navštívili naši stránku. Když kliknete na tlačítko Facebooku „To se mi líbí“, zatímco jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete ve svém facebookovém profilu dávat odkazy na naše stránky. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek se nedozvíme nic o obsahu předávaných údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na stránce: https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek vašemu facebookovému uživatelskému účtu, odhlaste se prosím ze svého facebookového uživatelského účtu.

Zásuvný modul Twitter

V našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ budou vámi navštívené internetové stránky spojeny s vaším twitterovým účtem a oznámeny dalším uživatelům. Při tom budou přenášeny i údaje společnosti Twitter. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek se nedozvíme nic o obsahu předávaných údajů ani o jejich použití společností Twitter. Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na stránce: https://twitter.com/privacy.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů u Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na stránce https://twitter.com/account/settings.

Zásuvný modul Instagram

V našich stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce poskytuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Když jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram dávat ve svém instagramovém profilu odkazy na obsahy našich stránek. Instagram tak může přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek se nedozvíme nic o obsahu předávaných údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram na stránce: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásuvný modul Tumblr

Naše stránky využívají tlačítka služby Tumblr. Poskytovatelem je společnost Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Tato tlačítka vám umožňují sdílet nějaký příspěvek či nějakou stránku na Tumblr nebo sledovat poskytovatele na TumbIr. Pokud vyvoláte některou z našich internetových stránek tlačítkem Tumblr, vytvoří prohlížeč přímé připojení k serverům Tumblr. Nemáme vliv na rozsah údajů, které pomocí tohoto tlačítka Tumblr získává a předává. Za současného stavu se předává adresa IP uživatele, jakož i adresy URL příslušné internetové stránky.

Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Tumblr na stránce: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Zásuvný modul LinkedIn

Naše internetová stránka využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při každém zobrazení některé z našich stránek, které obsahují funkce LinkedIn, se vytvoří připojení k serverům LinkedIn. LinkedIn bude informována o tom, že jste navštívili naše internetové stránky s vaší adresou IP. Když kliknete na tlačítko „Doporučit“ služby LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu u LinkedIn, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu na naší internetové stránce vám a vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek se nedozvíme nic o obsahu předávaných údajů ani o jejich použití společností LinkedIn.

Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na stránce: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zásuvný modul XING

Naše internetová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém zobrazení některé z našich stránek obsahujících funkce XING bude vytvořeno připojení k serverům XING. Není nám známo, že by při tom docházelo k ukládání osobních údajů. Obzvláště nedochází k ukládání adres IP nebo k vyhodnocování uživatelského chování.

Další informace k ochraně osobních údajů a k tlačítku XING „Sdílet“ najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING na stránce: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Zásuvný modul Pinterest

Na naší stránce používáme zásuvné moduly sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (dále jen „Pinterest“).

Když si zobrazíte nějakou stránku, která obsahuje takový zásuvný modul, vytvoří váš prohlížeč přímé připojení k serverům Pinterest. Zásuvný modul při tom předává data protokolu serveru Pinterest do USA. Tato data protokolu mohou obsahovat vaši adresu IP, adresu navštívených internetových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas poptávky, váš způsob využívání Pinterest a soubory cookie.

Další informace k účelu, rozsahu a dalšímu zpracování a použití údajů společností Pinterest, jakož i vaše související práva a možnosti ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest na stránce: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Analytické nástroje a reklama

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato internetová stránka používá funkce služby internetové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak využíváte příslušnou internetovou stránku. Informace vytvořené souborem cookie o tom, jak využíváte tuto internetovou stránku, se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie vytvořených službou Google Analytics probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby vylepšoval svou internetovou nabídku a optimalizoval svou reklamu.

Anonymizace adresy IP

Na této internetové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace adresy IP. Vaše adresa IP tak bude společností Google ve členských státech Evropské unie nebo v dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije společnost Google tyto informace k tomu, aby vyhodnocovala vaše používání této internetové stránky, aby sestavovala zprávy o aktivitách na internetové stránce a aby provozovateli internetové stránky poskytovala další služby spojené s používáním internetové stránky a internetu. Adresa IP předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s dalšími údaji služby Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této internetové stránky. Shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a vztažených k vašemu používání internetové stránky (vč. vaší adresy IP) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete nadto zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se deaktivační soubor cookie, který při budoucích návštěvách této internetové stránky zabrání shromažďování vašich údajů: Deaktivace Google Analytics.

Více informací k nakládání s údaji uživatelů u služby Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zpracování údajů zakázek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů zakázek a při používání služby Google Analytics realizujeme v plné míře přísné podmínky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické znaky u Google Analytics

Tato internetová stránka využívá funkci „demografické znaky“ služby Google Analytics. Mohou tak být vypracovávány zprávy obsahující výpovědi o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pochází z reklamy Google vztažené k zájmům, jakož i z údajů návštěvníků třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat nastavením zobrazení ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics tak, jak je uvedeno v bodě „Nesouhlas se shromažďováním údajů“.

Zásuvné moduly a nástroje

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Naše internetová stránka používá zásuvné moduly stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube. Serveru YouTube při tom bude sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube, aby vaše chování při surfování přiřadila přímo vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Používání služby YouTube probíhá v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů dar.

Další informace k nakládání s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na stránce: https://www.google.de/intl/cs/policies/privacy.

Sada webových fontů Adobe

Naše webová stránka používá pro jednotné zobrazování určitých druhů písma tzv. sadu webových fontů Adobe. Poskytovatelem je společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při návštěvě našich stránek stáhne váš prohlížeč potřebné druhy písma přímo od společnosti Adobe, aby mohlo vaše koncové zařízení správně zobrazovat. Přitom prohlížeč vytvoří spojení se servery Adobe v USA. Adobe se tak dozví, že byly naše webové stránky otevřeny přes vaši IP adresu. Při poskytování druhů písma se podle informací Adobe neukládají žádné soubory cookies.

Adobe má certifikaci EU-US Privacy Shield. Privacy Shield je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která má zaručovat dodržování evropských norem ochrany osobních údajů. Bližší informace najdete na adrese: https://www.adobe.com/cz/privacy/eudatatransfers.html

Používání sady webových fontů Adobe je nutné pro zajištění jednotného znázornění písma na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o sadě webových fontů Adobe získáte zde: https://www.adobe.com/cz/privacy/policies/adobe-fonts.html

Prohlášení Adobe o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.adobe.com/cz/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Na svých webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

reCAPTCHA kontroluje, zda na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává údaje člověk nebo automatizovaný program. reCAPTCHA přitom analyzuje chování návštěvníka webové stránky na základě různých charakteristických znaků. Tato analýza začíná automaticky, jakmile se návštěvník dostane na webové stránky. Pro účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu návštěvy webové stránky nebo pohyby myši prováděné uživatelem). Údaje zjištěné při analýze jsou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně v pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni na to, že analýza probíhá.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem, aby chránil svou webovou nabídku proti neoprávněnému automatizovanému pátrání a SPAM.

Další informace o Google reCAPTCHA a prohlášení Google o ochraně osobních údajů najdete na těchto odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=cshttps://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Google Maps

Tato stránka využívá mapovou službu Google Maps. Poskytovatel je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Pro používání funkcí Google Maps je třeba uložit IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel této stránky nemá na tento přenos dat vliv.

Google Maps používáme v zájmu přitažlivého zobrazení online nabídek a snadného vyhledávání míst, která uvádíme na webové stránce. Zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli zrušit. Další informace k nakládání s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Zpravodaj

8. Zpravodaj

Údaje pro zpravodaj

Pokud byste chtěli odebírat zpravodaj nabízený na internetové stránce, potřebujeme od vás adresu elektronické pošty, jakož i informace, které nám dovolí ověřit, zda jste vlastníkem uvedené adresy elektronické pošty a zda souhlasíte s přijímáním zpravodaje. Další údaje se nezískávají, resp. získávají jen na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do přihlašovacího formuláře zpravodaje tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Udělený souhlas s ukládáním údajů, adresy elektronické pošty a s jejich použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například pomocí odkazu „Vyškrtnout ze seznamu odběratelů“ ve zpravodaji. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost již provedeného zpracování údajů.

Údaje, které u nás uložíte za účelem odebírání zpravodaje, budeme uchovávat do vašeho vyškrtnutí ze seznamu odběratelů zpravodaje a po odřeknutí zpravodaje budou smazány. Tímto nebudou dotčeny údaje, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. adresy elektronické pošty pro členskou zónu).

Sendinblue

Tato internetová stránka používá službu Sendinblue pro zasílání zpravodajů. Poskytovatelem je společnost Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10787 Berlin, Německo.

Sendinblue je služba, pomocí které lze mj. organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Údaje, které jste zadali za účelem odebírání zpravodaje, budou uloženy na serverech společnosti Sendinblue v Německu.

Pokud nechcete analýzu službou Sendinblue, musíte zpravodaj odřeknout. K tomuto poskytujeme v každé zprávě ve zpravodaji odpovídající odkaz. Zpravodaj můžete dále odřeknout také přímo na internetové stránce.

Analýza údajů službou Sendinblue 

Pomocí služby Sendinblue můžeme analyzovat naše zpravodajové kampaně. Můžeme tak např. vidět, zda byla nějaká zpráva ve zpravodaji otevřena a na které odkazy bylo popř. kliknuto. Tímto způsobem můžeme mj. zjistit, na které odkazy bylo obzvláště často kliknuto.

Kromě toho můžeme poznat, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité dříve definované akce (míra realizace). Můžeme tak např. poznat, zda jste po kliknutí na zpravodaj provedli nějaký nákup.

Sendinblue nám také umožňuje, abychom příjemce zpravodaje dále dělili na základě různých kategorií („clusterování“). Příjemce zpravodaje při tom lze dále dělit např. podle stáří, pohlaví nebo bydliště. Tímto způsobem lze zpravodaje lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám.

Podrobné informace k funkcím Sendinblue najdete na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/?rtype=n2go.

Právní základ

Ke zpracování údajů dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost již provedeného zpracování údajů.

Doba ukládání

Údaje, které u nás uložíte za účelem odebírání zpravodaje, budeme uchovávat do vašeho vyškrtnutí ze seznamu odběratelů zpravodaje a po odřeknutí zpravodaje budou smazány jak z našich serverů, tak také ze serverů Sendinblue. Tímto nebudou dotčeny údaje, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. adresy elektronické pošty pro členskou zónu).

Bližší informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Sendinblue na stránce: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/?rtype=n2go.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů zakázek

Se společností Sendinblue jsme uzavřeli smlouvu, v níž společnost Sendinblue zavazujeme, aby chránila údaje našich zákazníků a nepředávala je třetím stranám. Do této smlouvy lze nahlédnout v následujícím odkazu: https://www.sendinblue.com/wp-content/uploads/2020/04/AV_de_02_03_2020.pdf.