Further digitalizes the sheet metal processing industry and provides simplification, transparency, and efficiency: The BySoft Suite Software.

News Bystronic wprowadza na rynek oprogramowanie BySoft Suite do pełnej cyfryzacji biznesu w branży blacharskiej.

BySoft Suite rozszerza istniejące i cieszące się dużą popularnością produkty oprogramowania BySoft. Dzięki nowemu oprogramowaniu klienci mogą teraz całkowicie digitalizować swój biznes, od wyceny po dostawę.

BySoft Suite składa się z sześciu rodzin oprogramowania (Insight, Business, Shop Floor, CAD, CAM, Cell Control), które wspólnie umożliwiają klientowi cyfrowe monitorowanie, zarządzanie i podejmowanie decyzji na każdym etapie procesu biznesowego. Pakiet oprogramowania pozwala na lepszą kontrolę i przyspieszenie procesów poprzez dostarczanie natychmiastowych danych w jednym miejscu, dając im możliwość wprowadzania zmian w razie potrzeby. Ta funkcja umożliwia klientom dostosowywanie się do ciągle zmieniających się i nieprzewidywalnych wyzwań rynkowych oraz podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie bardziej kompleksowych i scentralizowanych danych.

Informacje

Bystronic zaprezentuje oprogramowanie BySoft Suite na targach EuroBLECH w dniach 25-28 października 2022 w Hanowerze.

Zapraszamy do odwiedzin w hali nr 12 na stoisku A66/B66.

Podziel stronę

The software suite allows better control and accelerated processes by providing immediate data in one place, giving them the ability to make changes when needed.

Pakiet oprogramowania umożliwia lepszą kontrolę i przyspieszenie procesów dzięki dostarczaniu natychmiastowych danych w jednym miejscu, co daje im możliwość wprowadzania zmian w razie potrzeby.

“Dzięki BySoft Suite nasi klienci mogą posuwać się naprzód w swojej podróży po inteligentnej fabryce i mają teraz możliwość digitalizacji całego biznesu, co daje im pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się”

Alberto Martínez, Chief Digital Officer

Połączenie z produktami innych firm

Nowy pakiet oprogramowania BySoft pozwala każdej firmie z branży obróbki blach na digitalizację, niezależnie od wielkości i aktualnego poziomu cyfryzacji. Najnowocześniejsza technologia oferuje rozwiązanie hybrydowe, łączące oprogramowanie w chmurze i on-premise, dzięki czemu jest ono przystępne cenowo również dla małych i średnich firm. Oprogramowanie może współpracować z systemami i maszynami do zarządzania przedsiębiorstwem innych firm, umożliwiając kompletne rozwiązania przy użyciu jednego źródła danych.

Znaczący wzrost wydajności


BySoft Suite is a complete software suite that interoperates, so that customers have comprehensive data in one place. Customers who are using the software have decreased order taking time, for example, from three hours to just minutes, and improved accuracy.

“BySoft Suite wspiera również działania naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki BySoft klienci poprawią efektywność energetyczną i zasobową, co przełoży się na redukcję odpadów produkcyjnych, mniejsze zapotrzebowanie na energię i bardziej efektywne wykorzystanie materiałów.”

Alberto Martínez, Chief Digital Officer

Bystronic zaprezentuje oprogramowanie BySoft Suite na targach EuroBLECH w dniach 25-28 października 2022 w Hanowerze.

Zapraszamy do odwiedzin w hali nr 12 na stoisku A66/B66.

Informacje

Bystronic zaprezentuje oprogramowanie BySoft Suite na targach EuroBLECH w dniach 25-28 października 2022 w Hanowerze.

Zapraszamy do odwiedzin w hali nr 12 na stoisku A66/B66.

Podziel stronę