Formularz kontaktowy Adresy kontaktowe
Formularz kontaktowy Adresy kontaktowe

Kontakt Stany Zjednoczone

Połączmy się!

Przeczytałem/-am oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję warunki. 

Uwagi prawne

Wykorzystanie informacji

Wszelkie informacje, dokumenty i oświadczenia publikowane w tej witrynie internetowej dostarczają ogólnych informacji o spółkach Grupy Bystronic oraz ich produktach i usługach. Zgoda na ich wykorzystanie (powielanie, edycję, rozpowszechnianie, pobieranie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie) jest uzależniona od tego, czy informacja o prawach autorskich pojawia się na wszystkich kopiach, czy wykorzystywanie tych informacji odbywa się wyłącznie w celach osobistych i czy nie ma miejsca żadne komercyjne wykorzystywanie, czy informacje nie są w żaden sposób modyfikowane, oraz czy wszystkie prezentacje witryny internetowej są wykorzystywane tylko wraz z towarzyszącym tekstem.w skład Bystronic Group.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Cała zawartość tej witryny internetowej jest chroniona prawem autorskim. Bystronic Laser AG rości sobie wszelkie prawa związane z prawem autorskim i prawem do znaków towarowych, niezależnie od tego, czy odpowiednie informacje lub nazwy są chronione znakiem ©, ® lub ™. Nazwy i logotypy na stronach internetowych Grupy Bystronic, które są zarejestrowane jako znaki towarowe lub firmy, są objęte odpowiednią ochroną. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy.

Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, uwzględniane będą prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich zostaną oznaczone jako takie. Niemniej, w przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa, treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Wyłączenie odpowiedzialności

Bystronic Laser AG - siedziba Grupy Bystronic - nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności informacji publikowanych na swojej witrynie internetowej. Wszystkie stwierdzenia, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Wiążą się one z niepewnością i ryzykiem i są poza kontrolą przedsiębiorstwa. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produktach na ilustracjach. Chociaż Grupa Bystronic dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawność zawartości witryny internetowej w chwili publikacji, wszelka odpowiedzialność w odniesieniu do poprawności i/lub kompletności informacji jest wykluczona.

Treść i informacje mogą zostać zmienione w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia. Bystronic Laser AG wyłącza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju – bezpośrednie, pośrednie lub wtórne – które miałyby wynikać z korzystania z tej witryny internetowej, w szczególności z powodu nieprawidłowych, nieaktualnych lub informacji dotyczących przyszłości.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Za treść stron, do których umieściliśmy linki, zawsze odpowiedzialni są ich twórcy lub operatorzy. Strony do których prowadzą linki, zostały w chwili umieszczenia sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W chwili umieszczania linku nie znaleziono żadnych treści naruszających prawo.

Niestety, bez konkretnych powiadomień o naruszeniu prawa, stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest możliwa. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądów Prawem właściwym jest prawo szwajcarskie, z wyłączeniem kolidujących zapisów federalnej ustawy o międzynarodowym prawie cywilnym. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Niederönz w Szwajcarii.

Prawa autorskie © Bystronic Laser AG

Ostatnia modyfikacja 10.11.2020 r.