Formularz kontaktowy Adresy kontaktowe
Formularz kontaktowy Adresy kontaktowe

Kontakt Stany Zjednoczone

Połączmy się!

Przeczytałem/-am oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję warunki. 
Kontakt
Smart Factory Vision

Smart Factory Połączona w sieć fabryka prowadząca obróbkę blach cienkich

Bystronic Smart Factory

Przygotowanie na przyszłość dzięki sieci

Już dziś rozpocznij optymalizację swoich operacji produkcyjnych z myślą o produkcji cyfrowej:

 • Maszyny najwyższej klasy
 • zautomatyzowane komórki produkcyjne
 • w pełni zintegrowana Smart Factory przyszłości

Z Bystronic osiągniesz ten cel krok po kroku. Ponieważ: nasze skalowalne rozwiązania rosną wraz z Twoimi wymaganiami.

Smart Factory Vision

Smart Factory Vision

W pełni zautomatyzowane i zintegrowane

W dobie Przemysłu 4.0 świat się zmienia, a wraz z nim całe nasze otoczenie biznesowe. Zmienne rynki, mniejsze rozmiary partii, rosnąca różnorodność produktów i krótsze czasy realizacji wymagają nowego podejścia w sektorze obróbki blachy.

W Bystronic sformułowaliśmy naszą wizję w pełni zautomatyzowanej i zintegrowanej inteligentnej fabryki – Smart Factory. W ten sposób chcemy pomóc stawić czoła tym wyzwaniom i zapewnić trwałą przewagę konkurencyjną.

Smart Factory Vision
Rozwiązanie Smart Factory

Rozwiązanie Smart Factory

Od analizy do indywidualnej, całościowej koncepcji

Niezależnie od tego, jak wygląda Twoja wizja, wspólnie planujemy i wdrażamy krok po kroku Twoje sieciowe środowisko produkcyjne. W naszych skalowalnych rozwiązaniach systemowych łączymy maszyny, automatykę i oprogramowanie. W ten sposób tworzymy elastyczną sieć inteligentnych komponentów.

Każde rozwiązanie zaczyna się od analizy konkretnej sytuacji w danym środowisku produkcyjnym. Wspólnie opracowujemy całościową koncepcję przyszłego przepływu materiałów i danych w Twojej fabryce Smart Factory. W ten sposób zapewniamy bezproblemowe współdziałanie wszystkich elementów.

Automatyzujemy i łączymy w sieć wszystkie procesy związane z obróbką blachy.

Video Preview Smart Factory Solution
Wsparcie dla Smart Factory

Wsparcie dla Smart Factory

Towarzyszymy Ci na każdym etapie

Nasi doświadczeni eksperci od rozwiązań wraz z Tobą opracowują i wdrażają projekt rozwiązania. Wspieramy i doradzamy na pięciu etapach wraz z odpowiadającymi im kamieniami milowymi, przy czym klient pozostaje w 100% w centrum uwagi:

 1. Faza przedprojektowa – od stanu obecnego i celów biznesowych do projektu indywidualnego rozwiązania
 2. Faza przygotowawcza – od rozpoczęcia prac do opracowania ostatecznego układu systemu
 3. Realizacja – od dostawy do montażu
 4. Uruchomienie – w tym kontrole odbiorcze klienta
 5. Uruchomienie produkcji – wsparcie w produkcji, w tym optymalizacja

Nasz operujący na całym świecie zespół serwisowy oferuje dostosowane do potrzeb koncepcje pakietów konserwacyjnych i serwisowych – dla długiej i niezawodnej eksploatacji Twojej fabryki Smart Factory.

Chętnie doradzimy w kwestiach dotyczących Smart Factory dla Twojej firmy. 

Film

Film Smart Factory

Smart Factory Support

Najważniejsze informacje z filmu

Bezproblemowa integracja

W naszych skalowalnych rozwiązaniach systemowych łączymy maszyny, automatykę i oprogramowanie. W ten sposób tworzymy elastyczną fabrykę Smart Factory złożoną z inteligentnych komponentów.

Sprawna działalność

Przyspieszenie procesów produkcyjnych i przepływu zadań. Dzięki temu jesteś zawsze o krok przed rosnącymi wymaganiami swoich klientów.

Przejrzystość informacji

Dzięki centralnemu sterowaniu podłączonych do sieci komponentów, pakiet Bystronic Software Suite daje pełną przejrzystość informacji – w każdym czasie i z każdego miejsca.

Customer Success Story SwissFactory.Group: Dual Factory – dwie fabryki pod jednym dachem

Szwajcarski producent kontraktowy SwissFactory.Group wprowadził nowe struktury, a w szcze-gólności znacznie zmodernizował dział obróbki blachy w swojej spółce zależnej Stoppani Metal Systems. Teraz pożądane było wdrożenie rozwiązania typu «Dual Factory», gdzie ludzie pracują w dzień, a maszyny w nocy. Ta cyfrowa fabryka miała za zadanie produkować w pełni automatycznie i autonomicznie, aby zagwarantować firmie Stoppani konkurencyjność na skalę międzynarodową. Firma Bystronic potrafiła spełnić te wymagania jako jedyny oferent.

Dowiedz się więcej
Smart Factory Stoppani
Software

BySoft Suite Oprogramowanie Smart Factory

BySoft Suite to kompletny ekosystem oprogramowania, który sprawia, że Smart Factory staje się rzeczywistością. System oparty na chmurze oferuje pełną przejrzystość informacji – w każdej chwili i z każdego miejsca.

Dzięki BySoft Suite:

 • promujesz sprawność i przyspieszenie w swojej firmie
 • zwiększasz swoje możliwości
 • skracasz czas potrzebny do tworzenia lub zmiany ofert, zamówień, dowodów dostawy, faktur i nie tylko

Pakiet oprogramowania Bystronic Software Suite umożliwia sprawniejsze podejmowanie decyzji w celu dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia.

Dowiedz się więcej
Further digitalizes the sheet metal processing industry and provides simplification, transparency, and efficiency: The BySoft Suite Software.

Customer Success Story Haslach Gruppe: Zoptymalizowane procesy produkcji

Automatyzacja jako narzędzie dla pracowników Grupy Haslach – aby przyspieszyć i uprościć procesy produkcyjne oraz uczynić je bardziej ergonomicznymi. W ten sposób grupa zmierza w stronę Przemysłu 4.0. Dzięki swoim rozwiązaniom w zakresie automatyzacji, firma Bystronic spełniła wymagania jako jedyny dostawca, przekonując w ten sposób firmę Haslach.

Dowiedz się więcej
Smart Factory Haslach