Kontaktní formulář Kontaktní adresy
Kontaktní formulář Kontaktní adresy

Kontakt Spojené státy

Kontaktní formulář

Přečetl/a jsem si prohlášení o ochraně údajů a souhlasím s ním
Smart Factory Haslach

Optimalizované výrobní procesy

Haslach Group

Haslach Group

Automatika jako pomocník pro pracovníky skupiny Haslach – pro zrychlení, zjednodušení a zvýšení ergonomie výrobních procesů. Skupina tak kráčí směrem k Industry 4.0. Společnost Bystronic se svými automatizačními řešením jako jediný dodavatel splnila požadavky a přesvědčila tak skupinu Haslach.

Haslach Group Building

Background

Skupina Haslach vyvíjí v Německu důmyslné filtrační technologie a klade velký důraz na udržitelnost. Proto má vizi, jak omezit jemný prach ve městech. Rodinná firma zaměstnává více než 200 pracovníků a má roční obrat přibližně 22,5 mil eur (2018). 

Challenges

Kvůli velkému množství různých poptávek zákazníků chyběla v logistických procesech systematičnost. Skladování surovin a hoto-vých dílů částečně nemělo žádnou strukturu. Takže často nebylo jasné, kde je který materiál uskladněný. Kvůli tomu bylo při hledání zapo-třebí více času. Cílem bylo zavést do procesů systém a vydat se cestou k Industry 4.0. 

Solutions

Společnost Bystronic pomocí plně automa-tického řešení optimalizovala skladovací procesy, a to bez přerušení výroby. Specifický software podle potřeb zákazníka propojuje laser a sklad. Procesy jsou tak transparentní, už nevznikají nedostatky v zásobování a lze plně využívat kapacitu. 

Andreas Illig - Head of cutting & forming, Haslach Group

«U tenkých plechů se skupině Haslach podařilo dosáhnout zvýšení produktivity o 50 až  60 procent.»

Andreas Illig, vedoucí přířezu a tváření, Haslach Group

Bystronic Solution

Bystronic Solution

Aby se vyhovělo poptávkám zákazníků, jsou nutné efektivní výrobní procesy, aby bylo možné vyrábět rychleji a udržitelněji. 

Haslach Group Graphic

Stroje Bystronic: 2× ByStar Fiber 4020 6kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, sklad Trafö 

Haslach Group Graphic

Stroje Bystronic: 2× ByStar Fiber 4020 6kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, sklad Trafö 

Solution Project Implementation

Solution Project Implementation

Preparation

Společnost Bystronic vypracovala pro Haslach řešení na míru včetně časového harmono-gramu a dodání. Cílem bylo optimalizovat tok dat a materiálu a poskytnout zákazníkovi co možná nejlepší podporu při uvedení do provozu. Aby to bylo zabezpečeno, byl přímo na místě vedoucí projektu.

Implementation

Bez přerušení výroby byly během tří měsíců nainstalovány dvě nové laserové buňky se skladem Trafö. Souběžně normálně probíhala dál pracovní činnost. Společně s pracovníky firmy Haslach zabez-pečoval koordinaci přímo na místě stavbyve-doucí. Díky přesnému plánování bylo možné přesně určit, kdy je třeba dodat které kompo-nenty a které pomůcky byly k dispozici. Tím se zabránilo nedostatkům v zásobování.

Go-live

Realizace tohoto projektu trvala přibližně tři měsíce. Zákazníkovi byly poskytnuta detailní podpora od zaváděcí fáze až po uvedení do provozu. Kvůli seznámení se zařízeními a změnou výrobních procesů probíhala mezi společností Bystronic a zákazníkem neustále výměna informací. Díky přítomnosti ve výrobě a intenzivním školením se podařilo projekt dokončit ve stanoveném termínu k oboustranné spokojenosti.