Kontaktní formulář Kontaktní adresy
Kontaktní formulář Kontaktní adresy

Kontakt Spojené státy

Spojme se!

Přečetl/a jsem si prohlášení o ochraně údajů a souhlasím s ním
Sustainability - Title

Udržitelnost ve společnosti Bystronic

Naše firemní strategie 2025 zahrnuje snahu o udržitelnou tvorbu hodnot, která vytváří soulad mezi ekologií a ekonomií. Důležitým způsobem tak přispíváme k lepší budoucnosti v oblasti práce s plechem. 

Mezi naše zásady patří 

 • podpora zákazníků,
 • výkonné inovace, 
 • vynikající servis 
 • a lokální kompetence. 

Jako důvěryhodný partner usilujeme o dlouhodobou spolupráci, abychom upevnili trvalé vztahy se zákazníky a byli věrni našemu příslibu «Your best Choice». 

Cíle v oblasti udržitelnosti ve společnosti Bystronic

Zavazujeme se, že budeme přispívat k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDGs). Tyto cíle tvoří jednotný, celkový a integrovaný rámec pro zvládnutí nejnaléhavějších výzev v oblasti udržitelnosti na světě za účelem vytvoření té nejlepší budoucnosti pro všechny. Splnění 17 cílů udržitelného rozvoje vyžaduje úzkou spolupráci vlád, společnosti a globálního hospodářství.

Na základě našich významných témat jsme vytvořili rámec, který je základem naší strategie: 

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Společenská odpovědnost

Bystronic nese odpovědnost za člověka a společnost. Zahrnuje zohlednění témat, jako je rozmanitost a začlenění, stejně jako zdraví, bezpečnost a respektování všech zaměstnanců a zákazníků. 

 • Všem zaměstnancům poskytujeme bezpečné pracoviště.
 • Máme kladný vliv na osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců, protože poskytujeme neustálé možnosti růstu a vzdělávání.
 • Zvyšujeme podíl žen mezi zaměstnanci, abychom zlepšili rozmanité zastoupení v oboru, ve kterém převládají muži. 

Životní prostředí

Bystronic nese odpovědnost za životní prostředí a klima. 

 • Výrazně se soustředíme na dekarbonizaci našeho hodnotového řetězce a na to, aby náš průmysl byl schopný neustále zlepšovat energetickou efektivitu a efektivní používání zdrojů.
 • Posilujeme cirkulační přístup, který umožňují naše řešení služeb a softwarová řešení. 

Toto úsilí považujeme za nezbytné nejen kvůli přírodě, ale také jako nutné z hlediska hospodárnosti.

Odpovědná firma

Neustále pracujeme na tom, abychom zůstali předním inovátorem v oboru. Naše hlavní priority přitom jsou

 • zjednodušení a modernizace používání našich strojů, 
 • optimalizace produktivity a spotřeby materiálu a energie, 
 • investice do čistých technologií 
 • a vývoj udržitelných služeb pro naše zákazníky.

Zavazujeme se, že budeme neustále zvyšovat povědomí o problémech v oblasti udržitelnosti a zabývat se jimi v celém našem dodavatelském řetězci.

Snažíme se o udržování a rozvoj silných a důvěryhodných partnerství se zainteresovanými stranami.

Naše nejdůležitější příspěvky v roce 2021

V roce 2021 jsme již zavedli některá opatření, která významným způsobem přispívají k udržitelné budoucnosti. Také v letošním roce jsme naplňovali naše tři nejdůležitější pilíře – «odpovědná firma», «životní prostředí» a «společenská odpovědnost».

Vedení a odpovědná firma

Odpovědná firma potřebuje odpovědné vedení. Proto naši vedoucí pracovníci absolvovali roční program k tématu udržitelnosti: «True Business Sustainability» v The Institute for Business Sustainability. K dalším opatřením patřilo založení rady pro udržitelnost, implementace tématu udržitelnosti do programu řízení rizik a zavedení nového kodexu chování. 

Kromě toho jsme:

 • stanovili novou ratingovou strategii,
 • vytyčili individuální cíle ESG pro vrcholný management od roku 2022
 • a odpověděli na dotazníky k udržitelnosti od ratingových agentur, jako CDP a Ecovadis.

V roce 2021 jsme naši strategii v oblasti udržitelnosti zaměřili na SDGs, aby byl náš přínos ještě cennější. Zároveň v roce 2022 zveřejníme naši první zprávu o udržitelnosti podle standardů GRI.

Společenská odpovědnost

V roce 2021 jsme pro naše zaměstnance provedli některé změny. Mimo jiné jsme

 • dále rozvinuli roční program na ByAcademy, který nabízí technické školicí týmy v Competence Center,
 • pro nově přijaté zaměstnance zavedli rozsáhlý program nástupu a adaptace,
 • dále rozvinuli individuální plán rozvoje (IDP), abychom všechny zaměstnance podpořili v osobním rozvoji, dále jim poskytujeme platformu «MyLearning»,
 • realizovali roční výměnný program «Young Professionals».

V rámci dnů elektromobility se nám podařilo přiblížit zaměstnancům téma udržitelnosti. Kampaně «Be safe» zvyšují povědomí o zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

Životní prostředí

Abychom ještě více přispěli k ochraně životního prostředí a klimatu, nainstalovali jsme ve spolupráci se společností Helion na střechu hlavního sídla v Niederönzu fotovoltaické zařízení. Navíc jsme na stejném místě poskytli nabíjecí stanice pro vozový park Bystronic a elektrokola. 

Pro optimalizaci uhlíkové stopy jsme vypočítali přímé emise (Scope 1) a nepřímé emise z energie (Scope 2) u našich 7 výrobních závodů a 2 zpracovatelských závodů a dále u našich prodejních center na celém světě podle zásad protokolu o skleníkových plynech.

Zpráva společnosti Bystronic o udržitelnosti 

sustainability report 2022 thumbnail

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti 2022 více o tom, jak řídíme naše nejdůležitější dopady na životní prostředí, společnost a vedení firmy.