Trendy digitalizace v roce 2022 - Blog CZ

News Trendy digitalizace v roce 2022: Proč jim dát šanci?

Měnící se preference spotřebitelů a sezónní trendy, ale hlavně nepředvídatelné události a okolnosti jsou faktory, které ovlivňují výrobu i celkové fungování podniků.

Měnící se preference spotřebitelů a sezónní trendy, ale hlavně nepředvídatelné události a okolnosti jsou faktory, které ovlivňují výrobu i celkové fungování podniků. Výrobní a logistické procesy se nedají změnit ze dne na den, obzvlášť ne, pokud mají zároveň minimalizovat negativní dopady změn.

Aby se firmy mohly flexibilně přizpůsobovat podmínkám trhu, musí mít správně nastavený strategický provozní model podniku a využívat ty správné technologie. Které fungují i „v období nejistoty“?

Udržitelnost dodavatelského řetězce

Chybějící komponenty a negativní dopad na mezinárodní zásobování, které jsme pocítili v posledních měsících, ukázaly, že mnohé podniky na krizové scénáře nebyly schopny flexibilně reagovat. Jak tomu v budoucnosti předejít? Transparentností v zásobovacích procesech a propojením vnitropodnikové logistiky přímo s výrobními pracovišti.

Podniku to může přinést zkrácení reakční doby na nestandardní situace a také pomůže předejít samotnému poklesu hladiny skladových zásob. Transparentnost je totiž propojená i s automatizovaným řízením vnitropodnikového toku materiálu, prediktivním rozvržením komponentů.

Pokud nastane situace s meškajícími komponenty, podnik může změnit výrobní plán – ovlivní tak vytížení podnikových kapacit, ale i nepřetržitost výroby. Proto se vyplatí vsadit na výrobní řídicí systémy – MES systémy – které automaticky řídí úpravy výrobních plánů, zadání přizpůsobují aktuální dostupnosti materiálů, a kromě operativní koordinace výrobních procesů, tyto umí i urychlit.

Transformace Just-in-Time

Nároky na pružnost výroby, logistiky a jejich celkové variability neustále rostou. Pro dynamické řízení skladového zásobování je proto důležité zabezpečit vhodné softwarové řešení v podobě moderních WMS systémů. Umožňují plnou automatizaci skladovacích procesů, a tedy optimalizují i ty provozní.

Z hlediska „dynamiky řízení“ má však v budoucnosti velký potenciál dynamický zásobovací model FMS – flexibilní výrobní systém. Je totiž přizpůsobitelný častým změnám – čím dál žádanější personalizaci zboží, propojuje podnikové, výrobní a přepravní data tak, aby bylo možné automatizovat řízení hlavních výrobních procesů a zásobování (samostatná část FMS je určena k automatizaci skladování, automatizaci přepravy komponentů a k řízení materiálového toku).

D2C strategie ve výrobě

Plnit včas požadavky výroby a zároveň respektovat rozmanité preference zákazníků – flexibilní logistika pro plnění daných nároků navazuje na trend D2C – diverzifikace odběratelské sítě. Původní model B2B, kdy výrobce dodával produkty prodejci (nebo distributorovi), se totiž rozšířil, což znamená, že výrobce už může mít kontakt i na koncové uživatele jeho produktů.

D2C strategie se ukazuje výhodnou i u hybridního obchodně-distribučního modelu, např. ve formě dropshipping, u kterého prodejce nedrží zboží ve vlastním skladu, ale zákazníkům ho dodává přímo ze skladu výrobce. Podniky, které uvažují o připojení D2C kanálu, by však už měly disponovat pokročilými procesy řízení materiálového toku.

Hybridní provoz

Automatizace podniků má opodstatnění nejen z hlediska efektivity pracovních procesů a šetření nákladů, ale i kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly ve strojírenství a elektrotechnice, který se ještě zvýší očekávanou generační výměnou zaměstnanců. Výzvou je tak přitáhnout pracovníky i z mladší generace (Z), což se neobejde bez transformačního procesu, který změní manuální pracoviště na hybridní – kooperace lidí, nástrojů umělé inteligence a robotů.

Implementace moderních technologií přinese podnikům i další výhody: zlepší výkonnost výrobních procesů, zvýší úroveň kvality produktů a služeb, připraví půdu pro podnikové inovační podněty, zvýší atraktivitu zaměstnavatele, respektive pracovních míst. Je třeba počítat s investováním do vzdělávání zaměstnanců, ale i s motivační strategií, aby tito „neustále“ rozvíjeli svoje digitální zručnosti.

Temné továrny

Tzv. dark factory představuje koncept plně automatizované továrny, tedy bez lidských pracovníků. Tento hypotetický model bez lidského zásahu je v podstatě dalším evolučním stupněm smart factory. V tomto případě se inteligentní podnik změní na autonomní a samoregulující provoz (počítá jen s údržbářskými pracemi).

V současnosti jsou rentabilní jen dílčí řešení temných továren. Podniku však kromě „klasických benefitů“ automatizace (zlepšení kvality, zvýšení výkonnosti, efektivní využívání zdrojů, nepřetržitý provoz) zabezpečí i optimalizaci spotřeby energií a v souvislosti s tím i snižování uhlíkové stopy. V úvahu připadá např. technologie digitálních dvojčat, průmyslové roboty AGV, AMR a podobně.

Prostor pro nové technologie

Akcelerace digitalizace během pandemie výrazně narostla. Její implementace a rozšiřování se staly otázkou přežití některých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Budoucnost výrobních podniků a jejich provozních procesů je tak, kromě jiného, ve schopnosti přizpůsobení se neočekávaným změnám v podobě alternativních řešení, pohotovostních plánů a záložních scénářů.

To vyžaduje nejen použití vhodných moderních technologických systémů, ale i strategii postavenou na pevných základech. Spolehnout se na odborníky by proto mělo být nutností.

Sdílet stránku

Sdílet stránku