Potřebujete zpracovat plech? Možnosti jsou široké, poradíme vám Zpracování plechu je možné vykonávat různými způsoby. Pokud vás zajímá, které to jsou a jaká jsou jejich specifika, pak si přečtěte náš článek.

Zpracování plechu je hotová věda a existuje hned několik způsobů, jak tento materiál efektivně upravit pro potřebné účely. Nejčastěji využívané je řezání laserem nebo různé metody ohýbání. Více si o specifikách těchto postupů přečtěte v článku.    

Sdílet stránku

zpracování plechů

zpracování plechů

Řezání laserem

Řezání plechů laserem je moderní metoda úpravy materiálů. Základním principem laseru je vysokovýkonný paprsek, který produkuje velké teplo a v místě řezu tak dochází k tavení. Jednou z výhod laserového řezání je univerzálnost. Je totiž využitelný k dělení oceli, antikoru nebo hliníku.

Maximální tloušťka řezaného materiálu závisí na různých faktorech, jako například vlnová délka, výkon laseru nebo typ materiálu. Pokud v tomto směru potřebujete pomoci, rádi vám poradíme.

TIP: Nezapomínejte řezné místo očistit od zbytků roztaveného kovu nebo natavenin, aby se mohlo s plechem dále bez problémů pracovat.

Ohýbání plechu 

Ohýbání plechu je možné vykonávat různými variantami. Základem je kvalitní a zvláště přesný ohraňovací lis. V následujících pasážích najdete jejich bližší specifikace, výhody a využití.

Ohraňování

Ohraňování probíhá ve výrobním procesu okamžitě po řezání materiálu. Princip metody spočívá v tom, že plech je položený na matricu, která má otvor ve tvaru písmene V. Razník – klínovitý nástroj – tlačí na obrobek a ohýbá ho tak do požadovaného úhlu.

Dvojbodové ohýbání

Princip dvojbodového ohýbání také spočívá v tlaku razníku na obrobek do otvoru v matrici, ale v tomto případě netlačí až na dno matrice. Plech je položen stabilně na hranách matrice a výsledná velikost úhlu závisí na tom, jak hluboko se razník ponoří do matrice. Výhodou je, že touto metodou můžete ohýbat různé úhly bez toho, abyste potřebovali měnit nástroje.

Lisování

Druhou metodou ohýbání je lisování. V tomto případě razník tlačí obrobek do matrice vysokým tlakem, který je až čtyřikrát větší než u dvojbodového ohýbání. Razník a matrice mají stejný úhel, což ve výsledku znamená dosažení vysoké přesnosti celkového procesu. Lisy si dokážou poradit s různými tloušťkami materiálů díky čistému tlaku ohýbání. Lisování vytváří menší poloměry než u dvojbodového ohýbání.    

Dynamické bombírování    

Poslední položkou na seznamu je dynamické bombírování. Na tuto činnost využíváme u nás v Bystronic modelovou řadu Xpert. Výhodou tohoto jedinečného systému je, že zakřivení dolního beranu se během ohýbání automaticky přizpůsobuje obráběnému materiálu. Korekce probíhá pomocí moderních senzorů v reálném čase, takže výsledkem jsou velmi přesné díly – i u délky nad 3 metry.

Sdílet stránku

Vydáno dne