digitalizacia-podniku-zaciatky.jpeg

Jak začít s digitalizací podniku? Poradíme vám Digitální transformace zefektivní procesy a produktivitu podniku. Jak ji správně nastartovat a jak začít s inteligentní automatizací? Poradíme vám.

Přechod výrobních podniků a logistiky na digitální provozní a obchodní modely se jeví jako nevyhnutelný. Výzva v podobě digitalizace a automatizace postupně nabírá reálných kontur a děje se tak napříč různými odvětvími. Otázka, jestli do toho jít, má jasnou odpověď, a proto se čím dál častěji mění na otázku: jak začít?

Sdílet stránku

Co předchází digitalizaci podniku?

V první řadě je třeba říci, že neexistuje univerzální pravidlo pro zabezpečení efektivnosti provozu. Právě proto je klíčovým řešením důkladná analýza podniku a z ní vycházející komplexní strategie. Digitální technologie jsou nositeli inovativního přístupu a tomu by měly odpovídat i stanovené cíle výrobních, obchodních a logistických podniků.

Flexibility se dá dosáhnout tím, že každá firma bude mít k dispozici aktuální a spolehlivá data, s kterými bude operativně pracovat a zároveň je rozšiřovat i na ostatní procesy v podnikovém prostředí. Předchází jim však přesně definovaný plán rozvoje digitální transformace. Můžeme jej nazvat i adaptací, jakýmsi netechnologickým procesem, ve kterém vznikají představy o směřování inovačního prostředí, stanovují se cíle, potřeby a možnosti digitalizace.

Začátky digitalizace - jak postupovat

Předpokladem úspěchu a konkurenceschopnosti je důsledná strategie, která zahrnuje cíle společnosti. Je odrazovým můstkem pro další kroky k přechodu na digitalizaci:

  • Identifikace a nasazení pilotního projektu - ověření konceptu a jeho vyladění. I neúspěšný projekt pomůže digitalizaci, protože odhalí chyby, a tím i správnou cestu k automatizaci.
  • Definování plusů a mínusů – na základě zkušeností z pilotních projektů se zaměřte na způsob optimalizace fungování podniku a též na to, jak k vám přitáhnout „kvalitní lidi“. S jejich znalostmi a zkušenostmi se bude digitalizace realizovat jednodušeji a rychleji.
  • Využívání dat – naučte se je využívat tak, aby se spojovala přímo s rozhodovacím procesem, to znamená, přeměňujte je na informace s přidanou hodnotou. Na analýzu dat můžete vytvořit speciální týmy. Jejich členové mohou být později prospěšní i na jiných postech spojených s digitalizací.
  • Budování digitální kultury – vedení podniku musí být přesvědčivým lídrem digitalizace s jasnou vizí a s odhodláním, aby zaměstnanci projevili ochotu učit se pracovat s novými technologiemi.
  • Začlenění se do společenství – využívejte partnerství, různě už existující platformy, začleňte vaši firmu do ekosystému partnerů, dodavatelů a zákazníků. Propojte vrcholový management firmy s digitálními lídry mimo ni.

Digitalizaci připravuje půdu lidská komunikace

Zavádění nových postupů a nástrojů zasahuje podnikatele a jejich firmy celého spektra odvětví. Komunikace je alfou omegou v každém z nich. Nejen mezi technologiemi navzájem, mezi člověkem a strojem, ale především v rámci podniku. Jak digitalizovat úspěšně? Dostatečným vysvětlováním.

Zaměstnanci musí vědět, proč se ke změně přistupuje a co jim přinese. Zvolte různorodou komunikaci, protože každý přijímá informace jinak. Abyste zasáhli všechny skupiny, využijte například multimediální zprostředkování informací. Oslovte je v kontextu práce a nástrojů, které v zaměstnání používají (snadněji si získáte jejich pozornost). Nespoléhejte se na to, že všichni všechno pochopili a řídí se tím. Sledujte reakce, interakce, rychlé průzkumy, realizujte zpětnou vazbu. To je důležité zvláště u pilotních projektů.

Jaké výhody přináší digitalizace?

Výrobní úkony, podnikové postupy či logistika jako taková, ve všech případech se dá ze získaného objemu různorodých dat vytěžit maximum informací. Ty se stanou spolehlivými podklady k optimalizaci firemních procesů, identifikování a lokalizaci neúčinných opatření a také zavedení činností, které budou mít preventivní charakter.

Odstraní se tak případná chybovost a transparentností se vyladí výkonnost procesů a technologických zařízení. Výsledek – požadovaná produktivita a flexibilita, efektivní využívání zdrojů a zvyšování kvality.

Proč se jí netřeba bát?

Smart Industry platformy disponují skvělou funkcionalitou a umožňují nekomplikovanou integraci. Poskytují komplexní virtuální obraz o procesech v provozech a při správně definované strategii a vhodných podmínkách automaticky zpracovávají a vyhodnocují informace o aktuálním stavu provozu.

Jednoduchá rozhodnutí tak dokážou dělat okamžitě a autonomně. Ta složitější by měla i nadále zůstat v kompetenci odborného pracovníka. Výhodou je, že se k němu dostanou „předzpracovaná“, to znamená, že se zkracuje reakční čas jejich řešení, a přitom jsou kvalifikovaná.

Škálování a integrace podnikových systémů, provozních či obchodních procesů – pokud nechcete zaostávat za konkurencí, musíte být otevřeni digitalizaci. Důležité však je, abyste na ni byli připraveni.

Připravenost zahrnuje několik vstupních kroků, jejichž společným jmenovatelem je komunikace. Ani zdaleka to totiž není jen o strojích. Vztah mezi člověkem a strojem je o vzájemné kooperaci – každý přispívá k zefektivňování svým podílem. Pokud máte jasnou vizi, ale při digitalizaci podniku se vynořují některé otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet stránku

Vydáno dne