Portrait_Alex-Waser_1.jpg

Interview CEO Bystronic V následujícím rozhovoru Bystronic CEO Alex Waser vysvětluje, kam integrovaná automatiazce a inovativní softwarové řešení pro řezání a ohýbání směřuje.

“Výroba je čím dál tím více propojená, automatizovaná a transparentní "

Sdílet stránku

Pane Wasere, jaké jsou z Vašeho pohledu nejzajímavější trendy v technologiích v oblasti zpracování plechů?

Integrace automatického řešení a digitálního síťového propojení do uživatelských procesů v kombinaci s podněty, které vyplývají z Industry 4.0. Mám na mysli modulární řešení pro manipulaci s materiálem při řezání laserem. Kompaktní systémy, na které se s rostoucími nároky zákazníků a s rostoucím výkonem laserů zvyšují požadavky. Pokud jde o ohýbání, mám na mysli flexibilní automatizační systémy, které umožňují rychlé přechody mezi automatizovanou a manuální výrobou. Díky možnostem digitální sítě mohou být všechny tyto systémy integrovány do transparentního a co nejvíce optimalizovaného výrobního toku. Jsou řízeny vysoce výkonným softwarovým řešením, které se snadno obsluhuje.

Jaký dopad mají tyto trendy na uživatele?

Digitální řešení a automatizace umožňují uživatelům pomocí flexibilních systémů řídit i situace, kdy je výroba proměnlivá, přičemž výrobní proces se stává více transparentním. Díky softwarovým řešením, jako je Bystronic MES, budou uživatelé moci vytvářet nabídky mnohem rychleji, efektivně plánovat své výrobní procesy a co nejlépe využít svých zdrojů. Další blok v řešení představují monitorovací systémy jako je aplikace ByCockpit. Poskytují uživatelům informace o běžících procesech v jejich výrobním prostředí v reálném čase. Vše vede k optimalizaci procesů i nákladů, což je v konkurenčním prostředí předpokladem k úspěchu.

Jakou roli bude hrát v procesu zpracování plechů servis?

Optimalizovaná procesní řešení vyžadují spolehlivého partnera, který poskytuje komplexní spektrum služeb a zákaznickou podporu. Servis znamená otevřenost k  požadavkům a nárokům zákazníka. Dokonce i ty nejlepší procesy nelze použít bez odpovídajícího know-how, bez dobře vyškolených servisních techniků a bez dobře propojené infrastruktury. Bystronic se proto bude i nadále zaměřovat na poskytování poradenství a školení v našich moderních školících centrech s nejmodernějším vybavením. Na vyžádání poskytujeme proškolení také přímo u zákazníka.

Do jaké míry budou možnosti digitalizace v budoucnu měnit rozsah služeb?

Naši zákazníci již nyní mají k digitálním řešením přístup. V budoucnu budou mít tyto služby zákazníkům ješté větší dosah poskytované podpory a rozšíří tak spektrum  strojů integrovaných v systému.  V závislosti na konfiguraci to bude mít za následek  univerzálnější nebo rychlejší procesy. Preventivní údržba bude nadále také poskytována. Digitalizace nám umožní integrovat do našich služeb inteligentní funkce. Zákazníci tak mají informace o stavu svých strojů a o životnosti součástek, které jsou vystaveny opotřebení a to jim umožňuje naplánovat včasnou údržbu. A pak už jen Bystronic rychle dodá potřebné náhradní díly.

Sdílet stránku

Vydáno dne