digitalna-transformacia-vzdelavanie.jpeg

News Digitální transformace podniku

Proč je důležité plánovat kulturu inovací se zřetelem na zapojení zaměstnanců, jejich profesní mobilitu a zvyšování kvalifikace? Přečtěte si víc.

Komunikace může digitální transformaci podniku buď zefektivnit, nebo může představovat jistou bariéru, která zpomaluje další kroky na cestě za pozitivními změnami. Precizní příprava transformační strategie tak spočívá nejen v komunikaci mezi technologiemi, ale i v té mezi zástupci vedoucích funkcí a zaměstnanci.

Je třeba vytvořit koncept, ve kterém dosáhneme souladu mezi technologiemi, zaměstnanci a obchodními procesy s cílem zlepšit provozní efektivnost. Týká se správně organizované komunikace, která zahrnuje zaměstnance a top management – obě složky na pozadí kultury firmy. Co je zásadní z pohledu společnosti a co z pohledu zaměstnance?

Sdílet stránku

Komunikací k formování povolání

Obavy o dostatek pracovních míst se ukazují jako neopodstatněné. Jsme svědky toho, že technologie vytvářejí nová pracovní místa, dokonce se můžeme v některých oblastech setkat s vytvářením nových povolání. Proces digitální transformace je proto potřeba budovat i na poli zaměstnanecké politiky – formou komunikace a vzdělávání.

Zaměstnanci by měli být připraveni na změnu některých „rutinních postupů“ při práci. Zároveň se změní i očekávání některých zručností. To však neznamená, že je zaměstnanci neovládají. Často jde o schopnosti, které jsou jim vlastní, jen vyžadují jakousi vzpruhu a návod na to, jak se přizpůsobit inovovaným pracovním podmínkám. Odborná příprava zaměstnanců hraje prim.

Jak postupovat?

Zaměstnanci se digitální transformace bojí. Je to přirozené, ale v konečném důsledku zbytečné. Právě proto je klíčová komunikace se zaměstnanci a oboustranný dialog. Není pochyb, že trh práce je čím dál víc konfrontován s automatizací a není pochyb ani o tom, že tato se pro fungování podniků ukáže jako efektivní. Navzdory tomu tento přerod často naráží na problém – absentuje vzdělávací aparát na přípravu zaměstnanců na „staronové“ pracovní nároky.

Proč byste neměli podcenit komunikaci a pravidelná školení na míru? Pokud nepřipravíte zaměstnance na změny (které budou opravdu viditelné a v některých oblastech výrazné), nemůžete očekávat výsledky, které jinak industry 4.0 slibuje.

Nastavení systému vzdělávání zaměstnanců a péče o jejich rozvoj by měly být jednou z hlavních priorit vedení. Systematické zúčastňování se různých edukačních programů má opodstatnění ve zručnosti zaměstnanců v nových podmínkách, ty jsou zase rozhodující při uplatňování se podniku na pracovním trhu. Jednoduše řečeno, lidský rozměr je i nadále důležitý, a proto vyžaduje správné usměrnění. Díky komunikaci se z usměrnění nakonec stane správné směřování – zaměstnance i společnosti.

Když změna, tak nový přístup k zaměstnancům

Zavádění nových postupů a nástrojů zasahuje podnikatele a firmy ze spektra rozmanitých odvětví. Na co v rámci komunikace se zaměstnanci nezapomínat?

  • Vysvětlení, že dochází ke změně a proč k ní dochází.
  • Vysvětlení, co tato změna přinese a co se v jejím rámci bude od zaměstnanců očekávat.
  • Komunikace „vysvětlování“ by měla být přizpůsobena různým cílovým skupinám (každý vstřebává informace jinak a různě na ně i reaguje)
  • Záleží na postupném dávkování informací – žádné šoky, které by mohly zaměstnance vyvést z míry, ale oslovení v kontextu práce, každodenních pracovních zkušeností.
  • Ověřování pochopení – jestli zaměstnanci opravdu všechno chápou a nové skutečnosti jsou jim srozumitelné, je třeba ověřit v procesu. Nestačí kývnutí, ve smyslu rozumíme, je třeba vysledovat způsob reagování na změny v praxi.
  • Interakce a zpětná vazba – pro úspěch je určující nejen to, jaké informace předáte zaměstnancům, ale i to, jak reálně fungují. Zaměstnanci jsou přímou součástí procesu a umí vychytat chyby. Má víc než smysl zajímat se o jejich postřehy.

Digitální transformace je o lidech a strategiích

Digitalizace firem už v současnosti není možností, ale vzhledem k situaci posledních měsíců představuje nutnost. Motivace investovat do digitalizace se zvýšila a s ní narostla i snaha přizpůsobit jí pracovní prostředí.

Při vzdělávání zaměstnanců však tyto snahy nejsou tak jednoznačné, což v mnohých případech oddaluje úspěšné naplnění stanovených cílů. Mějte na zřeteli, že technologie a automatizace jsou přínosem, pokud změny a zaměstnanci spolu navzájem ladí. Na správný systém sladění vás navedou odborníci. Vyplatí se nechat si poradit.

Sdílet stránku