digitalizacia-digi-transformacia.jpeg

Digitalizace vs. digitální transformace. Znáte rozdíly? Význam pojmu digitalizace se zevšeobecňuje a často i nesprávně interpretuje. Jak ho správně chápat? Co je potom digitální transformace?

Digitalizace je pojem, který v sobě ukrývá množství technologií, strategií, procesů či rozmanitých přístupů. Dynamicky se vyvíjí a přizpůsobuje nejen konkrétní firmě, ale i aktuálním trendům až do možnosti transformace a změny existujících obchodních modelů. Na digitalizaci jako takovou však lze pohlížet z více úhlů pohledu.

Sdílet stránku

Když digitalizace a digitalizace není totéž

Zatímco v anglickém jazyce se digitalizace chápe ve dvou různých významových rovinách – jako digitization a digitalization – v tom našem se používá jen jedno univerzální pojmenování. Právě to způsobuje, že interpretace může být v některých případech nepřesná. Jak potom na „naši digitalizaci“ pohlížet? Jako na víceúrovňový proces, který zahrnuje následující čtyři stupně.

Digitalizace ve významu „digitization“

Jde o první úroveň digitalizace podniku, který se týká výhradně informací a dat, jejich poskytování. To znamená, že zatím nedochází k ovlivňování podnikových procesů, ale jen k přeměně analogových informací na digitální. Příkladem je administrativa podniku, v rámci které se uchovávané „papírové dokumenty“ skenují a v digitální podobě ukládají na cloudy. Jednoduše řečeno, digitalizujete informace, ne firemní postupy.

Digitalizace ve významu „digitalization“

Druhá úroveň digitalizace podniku implementuje digitální technologie do podnikových procesů. To znamená, že už nejen informace, ale i specifické pracovní postupy či vybraná oddělení pracoviště nabíhají na digitalizaci. V praxi se to promítá například do investování do mobilních zařízení, do různých řídících a komunikačních platforem, které sbírají data, vyhodnocují je a díky tomu i monitorují procesy provozu. Dochází také k integraci systémů a technologií – dosahuje se dílčích cílů firmy.

Proces digitální transformace

Třetí úroveň už přímo souvisí s efektivitou. Existující procesy ve firmě se buď upravují, nebo vznikají úplně nové. Jde tak o komplexní přepracování firemních postupů, a to za přítomnosti digitálních technologií, které pracují s daty s cílem vyššího generování zisku, správné definice kompetencí, optimalizování řídících a výrobních modelů.

Tento nikdy nekončící proces vytváří prostředí pro digitální obchod a spolupráci s důrazem na flexibilitu – podniky mění strategii a umí se přizpůsobit jakýmkoliv změnám okolí a poptávkovým požadavkům.

Digitální podnikatelský model

Poslední, čtvrtá úroveň digitalizace spojuje všechny stupně digitalizace, přičemž se koncentruje na maximalizaci naplňování potřeb zákazníků. Vychází z přehodnocení přístupu (často radikálního) vztahu podnik vs. zákazník. To přináší benefit v podobě výkonnosti. Digitalizovaný podnikatelský model tedy propojuje obchodní sortiment (nejen produkty, ale také služby) s koncovým zákazníkem (se znalostmi o něm díky datům). Jeho zaměření? Vytváření hodnoty pro zákazníka a tím celková prosperita společnosti.

Jak se dopracovat na vrchol digitalizace?

Příležitost k digitalizaci podniku je v každém segmentu průmyslu a pracovním odvětví. Digitální byznys model vyžaduje precizní plánování a strategii, která provede provoz všemi novými kroky postupně. Jestliže je celý proces dynamický, musí být spolehlivý a zároveň kontrolovatelný. To jeúkol pro odborníky.

Sdílet stránku

Vydáno dne