digitalizacia-automatizacia.jpeg

News Digitalizace malých a středních podniků: Vyplatí se?

Nedostatky v digitalizaci malých a středních podniků jsou více než zřejmé. Jde o dočasnou stagnaci? Vyplatí se procesy digitalizovat?

Česká republika a Slovensko jsou v digitalizaci firem ještě stále zdrženlivé, nejvíc je to citelné u malých a středních podniků. Z toho vyplývá i hlavní problém – firmy přestávají být konkurenceschopné. Faktem však zůstává, že tyto podniky zaměstnávají více než 50% pracovníků, jejich digitalizace má tedy jednoznačně smysl. V čem je problém?

Sdílet stránku

Současná situace

Zatímco zahraniční vrcholoví manažeři vnímají digitalizaci podniku jako klíčovou, v Čechách a na Slovensku důležitost digitalizace ani v současnosti nezaznamenává rostoucí zájem (rozdíl je pouze u firem se zahraniční účastí). Postoj managementu je jednou z bariér dalšího rozvoje společnosti, k těm dalším patří například skutečnost, že většina malých a středních podniků nemá IT oddělení a bojí se investovat do něčeho, co představuje velkou neznámou.

Obavy, neznalost nebo…

Aby se malé a střední podniky digitalizovaly, potřebují víc než všeobecné informace o tom, jaké výhody jim to může přinést. To znamená dostatečnou motivaci od státu, transparentnost rozdělování veřejných zdrojů, rozšiřování povědomí podnikatelů o klíčovém dopadu digitální transformace na jejich podnik a na konkurenceschopnost.

Velké podniky dokážou své procesy digitalizovat samostatně, což u těch malých a středních neplatí a potřebují finanční pomoc od státu. Chybějící podpora je jedna věc, která brzdí „digitální změny“, druhá je, že malé podniky často bojují s problémem přizpůsobení se změnám velkých podniků, a tak ztrácejí svoje postavení na trhu. Nejčastějším problémem jsou i chybějící odborníci.

Nastartování digitalizace

Bez ní to nepůjde. Digitalizace je inovace, bez inovování procesů to z dlouhodobého hlediska prostě nepůjde. Malé a střední podniky mají často problém konkurovat cenou. I kdyby ho neměly, tento způsob konkurenceschopnosti je nedostatečný. Firmy musí zefektivnit výrobu a přinášet nová řešení.

I když zažíváme exponenciální rozvoj technologií, adaptabilita podniků, především těch malých a středních, za nimi zaostává. Pomocnou ruku se snaží podat tzv. „plán obnovy“ a projekt evropských center inovací z programu Digitální Evropa. Základem je plán investic, dle kterého jsou předpokladem funkční digitalizace spolehlivě fungující firemní servery či cloudové technologie.

Potenciál, význam a přínosy

Digitalizace malých a středních podniků je nevyhnutelný proces. Bez ní budou totiž firmy stále více ztrácet na konkurenceschopnosti a efektivnosti fungování. Pokud si i dáte vypracovat celou strategii digitalizace externě, mějte na paměti, že se na ní musí podílet i vrcholový management firmy – nestačí tím pověřit IT oddělení, protože potřeba digitalizace procesů musí vycházet zevnitř firmy a korespondovat s její vizí. Sami se však do ní nepouštějte, vyžaduje zkušenosti a důmyslnou strategii s implementací vhodných technologií. Svěřte ji raději do rukou odborníků.

Sdílet stránku