Transparentni-vy-robaByCockpit-poskytuje-informace-o-vybrany-ch-ukazateli-ch-kvality-c-asu-a-na-kladech-na-vy-robu.jpg

Informace o výrobních procesech v reálném čase ByCockpit je nová aplikace vyvinutá společností Bystronic, která slouží k analýze a vizualizaci procesních údajů souvisejících s výrobou tabulových plechů. Díky ní lze zpřehlednit a zoptimalizovat kvalitu, časy a výrobní náklady.

ByCockpit poskytuje informace o procesech výroby plechů v reálném čase. Nová aplikace společnosti Bystronic zobrazuje vybrané klíčové ukazatele týkající se výkonu stroje a výroby. Během vývoje aplikace IT specialisté společnosti Bystronic podrobně sledovali celou řadu společností zpracovávajících plechy. Jejich zásadní otázka zněla: Jakým způsobem získávají uživatelé informace za účelem analýzy a zlepšení výrobních procesů ze svých strojů? 

Pro mnoho společností zpracovávajících plechy je proces získávání údajů ze strojních systémů a jejich následný převod na užitečné informace velmi namáhavý. Tyto společnosti se musí navíc vypořádat s cenovými tlaky, krátkými dodacími lhůtami a rostoucími požadavky na kvalitu. Z toho všeho vyplývá, že společnosti zpracovávající plechy jsou v současnosti nuceny rychle reagovat a neustále zlepšovat svou výrobu. Pomocí aplikace ByCockpit lze nedostatky ve výrobních procesech lépe odhalit. 

Sdílet stránku

ByCockpit lze spustit kdekoli

ByCockpit funguje prakticky na všech mobilních zařízeních – na noteboocích, chytrých telefonech i tabletech. Lze ho jednoduše nainstalovat a poté v něm lze zaregistrovat všechny požadované stroje Bystronic (s rozhraním OPC UA).

Po spuštění aplikace ByCockpit máte k dispozici přibližně 30 widgetů. Uživatelé mohou přepínat mezi předdefinovanými přehledy a zobrazením oblíbených. V režimu oblíbených mohou uživatelé svůj ByCockpit individuálně nakonfigurovat. Metodou „drag and drop“ lze vybírat widgety, které jim poskytnou požadovaný přehled.

Nejdůležitější widgety 

Jedním z řady widgetů aplikace ByCockpit je zobrazení Sunburst. Jedná se o kruhový diagram, který přehledně znázorňuje stav celé výroby. Stroje, které jsou aktuálně v provozu, jsou vyznačeny zelenými lištami. Červené lišty vyznačují nečinné stroje. Modré lišty pak navzájem kombinují všechny spojené systémy do jedné výrobní linky.

Jediným kliknutím mohou uživatelé přepnout na přehled o daném kroku procesu laserového řezání. Zde je zobrazen výkon (v kilowattech), kterým laser právě řeže, celkový počet provozních hodin systému a informace, zda je třeba naplánovat servis.

Na dalším widgetu v přehledu laserového řezání je zobrazena celková účinnost zařízení (OEE). Tento parametr vychází z faktorů  jako je dostupnost stroje, produkce dílů a jakost nařezaných dílů. Widget OEE kromě toho umožňuje provést přímé porovnání s předchozími výrobními cykly.

Dalším kliknutím lze otevřít přehled zakázekv oblasti ohýbání. Výkonnostní widget poskytuje informace o počtu vyrobených ohýbaných dílů, času potřebném pro jejich výrobu a o počtu výměn nástrojů. Díky tomuto přehledu lze optimalizovat doby nastavení a seřízení.

Widget o výkonu dílů určuje vývoj doby ohýbání dílů v průběhu času. V diagramu je znázorněn denní přehled, čímž lze odhalit odchylky ve výrobních procesech. Dále je možné porovnávat ruční a automatizované ohýbání.

Widgety o přehledu skladování poskytují podrobné informace o materiálech na skladu  a jejich množstvích. Přehled obsahuje všechny materiály s uvedením jejich hmotnosti a kupní ceny. Kromě toho umožňuje provádět přímé porovnání se skladovými zásobami v minulosti.

Sdílet stránku

Vydáno dne