vyhody-smart-factory.jpeg

5 největších výhod, které získáte přechodem k Smart Factory Buďte konkurenceschopní díky Smart Factory. Jaké výhody vám přechod k inteligentní továrně přinese a na koho se v tomto směru obrátit?

Softwarové inovace, pokroky v robotizaci a automatizaci umožňují vybudování inteligentní továrny, která přináší mnohé benefity pro malé, střední i velké společnosti, ale i pro všechny typy průmyslových odvětví. Proč se vyplatí podnik „sesíťovat“ a jaké výhody získáte přechodem k Smart Factory?

Sdílet stránku

1. Maximální flexibilita

O provozní flexibilitu usilují mnohé společnosti, ale bez Smart Factory je jen těžko dosažitelná. Být flexibilnější zároveň znamená být konkurenceschopnější. Řešení způsobu snížení nákladů je v propojení digitálních technologií a automatizace. Díky nim se zvyšuje i míra flexibility v podniku.

Zvláště společnosti, které nabízejí širokou škálu produktů v různých variantách, se bez flexibility neobejdou. V případě inteligentní továrny jsou jednotlivé procesy optimalizované, měřitelné a schopné se přizpůsobit potřebám provozu podniku. Inteligentní továrna tak dokáže vyhovět různým výrobním prostředím a taktéž výrobním nastavením.

2. Štíhlý proces

Tzv. Lean production představuje soubor nástrojů zaměřených na odstranění aktivit, které pro zákazníka nemají přidanou hodnotu a pro firmu jsou ztrátové. Jde o soubor logických metod, jejichž výsledkem je rozumné nakládání s časem a úsilím zaměstnanců, ale i s materiálem a prostorem.

Filozofie „štíhlé výroby“ vychází z faktu uspokojování potřeb zákazníka. Totiž, pokud má na výběr dva stejně kvalitní produkty, logicky si vybere ten s nižší cenou. Cenový rozdíl, respektive nižší suma, je přitom daná efektivnějším využitím zdrojů – od předvýrobních procesů až po cestu k zákazníkovi. Přechodem k Smart Factory získáte:

  • šetření nákladů na správu objednávek v maximální možné míře,
  • snížení nákladů na manipulaci s materiály s výrazným rozdílem oproti původnímu konceptu,
  • nejnižší náklady na udržování zásob, protože máte o všem přehled,
  • nejlepší dostupnost díky transparentnosti.

3. Předvídatelnost

Předvídatelnost je základem k plánování rozvoje podniku a jeho správného vývoje směrem k vyšší konkurenceschopnosti. Umožňuje zasáhnout do logistických procesů s cílem jejich optimalizace a správné dynamiky aktivit. Lepší propojení pracovišť, systematický a transparentní sběr informací, inovativní postupy – pro inteligentní výrobní systémy a provozy představuje důležitou vlastnost. V rámci Smart Factory s ní můžete počítat jako s jednou z hlavních výhod.

Přirozeným následkem jsou nejen předvídatelné, ale i ovlivnitelné kroky. Může za to vzájemná součinnost vstupů a výstupů, transparentnost ve výrobě, v distribuci a v tržním chování subjektů. Digitální sběr dat vám jednak řekne, co se ve výrobě děje, a také napoví, co se může dít. Některé procesy tak může zvrátit, jiné zefektivnit. Podnik není v nejistotě.

4. Agilnost

Schopnost přežívání, ale hlavně prosperování společnosti v konkurenčním prostředí změn (i těch nepředvídatelných), má na svědomí agilní výroba. Tato výhoda vám umožní reagovat rychle a efektivně na měnících se trzích a tím pádem i nadále produkovat výrobky a služby podle potřeb zákazníků.

Agilita ve Smart Factory reprezentuje neustálé zlepšování se. Jde totiž o „strategii“ zaměřenou na dosažení rychlosti a flexibility sortimentu/služeb, a to s minimálními časy na přerušování a rekonfiguraci podniku. Agilita je v podstatě revoluční fází štíhlé výroby - doplňuje ji a v rámci procesů zdůrazňuje organizaci i lidské zdroje.

5. Produktivita

Automatizace je základní charakteristikou Smart Factory, protože představuje vysokou spolehlivost, efektivní výrobu a maximální pracovní tok. Ve vysoce automatizované výrobě budete pracovat hospodárně, budete vytvářet produkty vyšší kvality při nižších nákladech a dokonce ušetříte čas.

Produktivita se zvýší, protože jste schopni získané informace využívat efektivně. Inteligentní podnik zahrnuje různé nástroje a stroje, které s daty pracují na principu „ideálního“ fungování – vyhodnocují je v reálném čase a tak, aby byly naplněny cíle společnosti. Navíc, nárůst produktivity jako takové s sebou nese i další příležitosti a vyhlídky pro firmu.

Zastřešíme kompletní automatizaci

Složité dílce či jednoduché operace s plechy – vybudování Smart Factory by mělo být v současnosti cílem každého výrobce. Pokud chcete vybudovat produktivnější a ziskovější společnost, je třeba komplexní vyhodnocení současných procesů a jejich optimalizace v kombinaci s robotizací a automatizací. Proto se obraťte na odborníky, kteří v tomto směru poskytují komplexní služby.

Sdílet stránku

Vydáno dne