Контакти Сполучені Штати Америки

Контактна форма

Я ознайомився і погоджуюся з політикою конфіденційності.
Smart Factory Stoppani

Dual Factory два заводи під одним дахом

Stoppani Metal Systems

Stoppani Metal Systems

Швейцарський контрактний виробник SwissFactory.Group запровадив нові технологічні структури та значно модернізував обробку листового металу на своєму дочірньому підприємстві Stoppani Metal Systems. Тепер він прагне реалізувати концепцію Dual Factory, згідно з якою вдень роботу виконують люди, а вночі – машини. Це цифрове виробництво повинне відбуватися у повністю автоматичному та автономному режимі, щоб гарантувати компанії Stoppani високу конкурентоспроможність на міжнародному рівні. Компанія  Bystronic виявилася єдиним постачальником, який зміг задовольнити усі вимоги й потреби цього проекту.

Stoppani Smart Factory

Ситуація

Від проектування до серійного виробни-цтва – численні рішення з аутсорсингу від одного постачальника. Сьогодні у компанії Stoppani Metal Systems працюють 220 співробітників, та у бернському регіоні вона є потужним гравцем, послуги якого покривають усі складові ланцюга створення додаткової вартості в області виготовлення та монтажу продукції на замовлення.

Завдання

Щоб зміцнити свої позиції на швейцар-ському ринку, компанії Stoppani дуже важливо забезпечити на своїх підприєм-ствах повністю автоматизоване виробни-цтво. Ціль цієї ініціативи – досягти повної цифровізації планування, зберігання, інтралогістики, заміни робочих інструмен-тів, виготовлення продукції та контролю якості, а також зменшити пов’язані з цими процесами витрати на 35 відсотків.

Рішення

Інтегрувавши установку з гнуття й різання металу та складське обладнання, компанія Bystronic забезпечила повністю автомати-зоване цифрове виробництво. Крім того, була передбачена можливість інтегрувати у це комплексне рішення й інші наявні та нові машини сторонніх постачальників та використовувати їх у повністю автоматич-ному режимі. Усе це дозволило компанії Stoppani зробити значний крок у напрямку впровадження концепції Dual Factory.

Seizing the opportunities of Industry 4.0: Hans Gattlen, co-owner and Chairman of Stoppani.

«Під одним дахом у нас функціонують два заводи – звичайний, де працюють люди, та цифровий».

Ханс Гаттлен, співвласник та голова ради директорів компанії Stoppani

Рішення Bystronic

Рішення Bystronic

Від формування бачення до реалізації концепції Smart Factory: щоб зміцнити свої позиції на швейцарському ринку, потрібно розвивати повністю автоматизовані процеси виробництва. Це дає  змогу підвищити надійність та продуктивність, а також гарантувати належну рентабельність.

Project Plan Smart Factory Stoppani

Машини Bystronic: 1 × система гнуття металу з листозгинальним пресом Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 та Xpert 80 із системою Mobile Bending Robot, 1 × ByStar Fiber 3015, 6 кВт, 1 × ByTrans Cross із системою BySort та системою зберігання листів металу, інтеграція 2 машин сторонніх виробників

Project Plan Smart Factory Stoppani

Машини Bystronic: 1 × система гнуття металу з листозгинальним пресом Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 та Xpert 80 із системою Mobile Bending Robot, 1 × ByStar Fiber 3015, 6 кВт, 1 × ByTrans Cross із системою BySort та системою зберігання листів металу, інтеграція 2 машин сторонніх виробників

Реалізація проекту рішення

Реалізація проекту рішення

Підготовка

Спеціалісти обох компаній спільно змо-делювали потік матеріалів та даних, який повністю відповідає вимогам Stoppani. На основі цієї моделі існуюче виробництво було розширене за рахунок додаткових виробничих цехів. Тепер на своєму підпри-ємстві компанія Stoppani може автоматично застосовувати нові етапи технологічного процесу в рамках концепції Smart Factory.

Реалізація

Від формування бачення до його реаліза-ції: конструкція системи зберігання має модульний характер, отже її можна без проблем розширювати на подальших фазах розвитку виробництва. Щоб уможливити інтеграцію зі складським обладнанням, си-стема гнуття металу отримала компоновку, спеціально створену з урахуванням потреб клієнта. Це наближає компанію до втілення у життя ідеї Dual Factory та дозволяє розгля-дати перехід до наступних етапів розвитку виробництва. 

Запуск

Найбільша проблема полягала у тому, 
що одну з перших систем гнуття металу слід було виготовити відповідно до вимог клієнта, а також встановити та увести в експлуатацію, не порушуючи узгоджені строки. Паралельно з цим потрібно було так інтегрувати у це рішення власні машини та машини сторонніх виробників, щоб вони могли працювати у повністю автоматич-ному режимі. Це була тісна співпраця, за результатами якої нам спільними зусил-лями вдалося успішно виконати усі кроки проекту.