Kapcsolatfelvételi űrlap Kapcsolattartási címek
Kapcsolatfelvételi űrlap Kapcsolattartási címek

Kapcsolat Amerikai Egyesült Államok

Kapcsolódjunk össze!

Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.
Smart Factory Haslach

Optimalizált gyártási folyamatok

Haslach Group

Haslach Group

Az automatizálás mint támogatóeszköz a Haslach-csoport alkalmazottai számára – a gyártási folyamatok felgyorsítása, egyszerűsítése és ergonomikusabbá tétele érdekében. Így halad a Haslach-csoport az Industry 4.0 irányába. Automatizálási megoldásaival a Bystronic volt az egyetlen szállító, amely megfelelt a követelményeknek, és így meggyőzte a Haslachot.

Haslach Group Building

Background

A németországi Haslach csoport kifino-mult szűrőtechnológiákat fejleszt, és nagy jelentőséget tulajdonít a fenntarthatóságnak. Ezért van elképzelése arról, hogyan lehetne csökkenteni a szálló por mennyiségét a városokban. A családi vállalkozás több mint 200 embert foglalkoztat, és éves árbevétele mintegy 22,5 millió euró (2018). 

Challenges

A sok különböző ügyfélmegkeresés miatt a logisztikai folyamatokból hiányzott a sziszte-matikus megközelítés. A nyersanyagok és kész alkatrészek tárolása részben strukturálatlan volt. Így gyakran nem volt világos, hogy me-lyik anyagot hol tárolják. Ez azt eredményezte, hogy további időt kellett fordítani a keresésre. A cél az volt, hogy szisztematikus megköze-lítést alkalmazzanak a folyamatokban, és az Industry 4.0 irányába mozduljanak el. 

Solutions

A Bystronic egy teljesen automatikus megol-dással optimalizálta a tárolási folyamatokat, anélkül, hogy ehhez meg kellene szakítani a termelést. Az ügyfélspecifikus szoftverháló-zatok összekapcsolják a lézeres megmunkáló gépet és a raktárat. A folyamatok átláthatóvá váltak, megszűntek a szűk keresztmetszetek, és a kapacitást most már teljes mértékben ki lehet használni. 

Andreas Illig - Head of cutting & forming, Haslach Group

«A Haslach-csoportnak sikerült 50–60 százalékkal növelnie a termelékenységet a vékony lemezek esetében.»

Andreas Illig , A Haslach Group Zuschnitt & Umformung részlegének vezetője

Bystronic Solution

Bystronic Solution

A számos ügyfélmegkeresés kielégítése érdekében hatékony gyártási folyamatokra van szükség, hogy a termelés gyorsabb és fenntarthatóbb legyen. 

Haslach Group Graphic

Bystronic gépek:  
2× ByStar Fiber 4020 6 kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, Trafö-raktár 

Haslach Group Graphic

Bystronic gépek:  
2× ByStar Fiber 4020 6 kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, Trafö-raktár 

Solution Project Implementation

Solution Project Implementation

Preparation

A Bystronic személyre szabott megoldást dolgozott ki a Haslach számára, beleértve  az ütemtervet és a kiszállítást is. A cél az volt, hogy optimalizáljuk az adat- és anyagáram-lást, és a lehető legjobb támogatást nyújtsuk az ügyfélnek az üzembe helyezés során. Ennek biztosítása érdekében egy projekt-menedzser volt a helyszínen.

Implementation

A termelés megszakítása nélkül, három hónap alatt két új, Trafö-raktárhoz csatlakozó lézer-cellát szereltek be határidőre. Ezzel párhuza-mosan a napi üzletmenet a szokásos módon folytatódhatott. A Haslach munkatársaival együtt a hely-színi koordinációért egy építésvezető volt felelős. Az alapos tervezésnek köszönhetően pontosan meg lehetett határozni, hogy mely alkatrészeket mikor kell leszállítani, és milyen támogatóeszközök állnak rendelke-zésre erre a célra. Így elkerülhettük a szűk keresztmetszeteket.

Go-live

A Solution-projekt megvalósítása körülbelül három hónapot vett igénybe. Az ügyfelet végig kísértük a bevezetési fázistól az üzembe helyezésig. A berendezések és a gyártási folyamatok változásainak megismerése érdekében a Bystronic állandó kapcsolatban állt az ügyféllel. A szoros gyártásközeli támo-gatásnak és az intenzív képzésnek köszönhe-tően a projekt mindkét fél megelégedésére, határidőre befejeződött.