Tiếp xúc Hợp chúng quốc Hoa kỳ

Mâu liên hệ

Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.
Smart Factory Stoppani

Nhà máy kép Hai nhà máy dưới một mái nhà

Stoppani Metal Systems

Stoppani Metal Systems

Nhà sản xuất theo hợp đồng Thụy Sĩ SwissFactory.Group ra mắt cấu trúc mới và đặc biệt là, hiện đại hóa đáng kể bộ phận gia công kim loại tấm của công ty chi nhánh Stoppani Metal Systems. Hiện tại, chúng tôi dự kiến triển khai mô hình «nhà máy kép»- nơi mọi người làm việc ban ngày và máy móc làm việc ban đêm. Nhà máy kỹ thuật số này sẽ vận hành sản xuất hoàn toàn tự động và tự quản, bảo đảm khả năng cạnh tranh quốc tế cho Stoppani. Bystronic là nhà cung cấp duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu này

Stoppani Smart Factory

Kinh nghiệm

Từ kỹ thuật đến quy trình sản xuất hàng loạt: giải pháp gia công từ một nguồn duy nhất. Được hỗ trợ bởi hơn 220 nhân viên, Stoppani Metal Systems ở vùng Bern của Thụy Sĩ bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị trong sản xuất và lắp ráp theo hợp đồng.

Thách thức

Để việc sản xuất của Stoppani ở Thụy Sĩ có thể cạnh tranh được dành cho khách hàng, điều quan trọng là việc sản xuất này phải được vận hành hoàn toàn tự động. Mục tiêu là số hóa hoàn toàn việc hoạch định, lưu trữ, logistics trong nhà kho trung tâm phân phối, thay đổi khuôn chấn, sản xuất và kiểm soát chất lượng để cắt giảm khoảng 35 phần trăm chi phí.

Giải pháp

Tích hợp các bending và cutting cell với nhà kho, Bystronic thiết kế sản xuất số hóa hoàn toàn tự động. Hơn nữa, máy móc hiện có và máy mới từ các nhà cung cấp khác cũng có thể được tích hợp hoàn toàn tự động vào giải pháp hoàn chỉnh. Điều này giúp Stoppani đạt được tiến bộ vượt bậc hướng tới mô hình «nhà máy kép».

Seizing the opportunities of Industry 4.0: Hans Gattlen, co-owner and Chairman of Stoppani.

«Chúng tôi có hai nhà máy dưới một mái nhà: nhà máy nhân lực và nhà máy kỹ thuật số.»

Hans Gattlen, đồng chủ sở hữu và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Stoppani

Giải pháp của Bystronic

Giải pháp của Bystronic

Từ tầm nhìn đến Smart Factory: Quy trình sản xuất hoàn toàn tự động là điều quan trọng để sản xuất tại địa điểm Thụy Sĩ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng cho phép tăng hiệu quả và năng suất và bảo đảm lợi nhuận.

Project Plan Smart Factory Stoppani

Máy Bystronic: Xpert Pro 150/3100 có 1 bending cell, mỗi máy Xpert 40 & Xpert 80 có Mobile Bending Robot cho từng máy, 1 ByStar Fiber 3015 6kW, 1 ByTrans Cross có BySort và ngăn lưu trữ tấm, 2 máy tích hợp với máy của nhà cung cấp khác

Project Plan Smart Factory Stoppani

Máy Bystronic: Xpert Pro 150/3100 có 1 bending cell, mỗi máy Xpert 40 & Xpert 80 có Mobile Bending Robot cho từng máy, 1 ByStar Fiber 3015 6kW, 1 ByTrans Cross có BySort và ngăn lưu trữ tấm, 2 máy tích hợp với máy của nhà cung cấp khác

Giải pháp thực hiện dự án

Giải pháp thực hiện dự án

Chuẩn bị

Vật liệu và luồng dữ liệu được phát triển kết hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu của Stoppani. Dựa trên sự kết hợp này, quy trình sản xuất hiện tại đã được mở rộng thành các phân xưởng sản xuất bổ sung. Stoppani hiện tại có thể xem xét kết hợp các bước quy trình tiếp theo vào Smart Factory với tự động hóa.

Thực hiện

Từ tầm nhìn đến quá trình thực hiện: Ngăn lưu trữ được thiết kế sao cho có thể thực hiện mở rộng mô-đun trong các giai đoạn sau. Bố cục cho bending cell dành riêng cho khách hàng đã được thực hiện để giúp kết nối nhà kho. Do đó, ý tưởng về «nhà máy kép» có thể được tiếp tục theo đuổi, và có thể thực hiện giai đoạn mở rộng tiếp theo. 

Bắt đầu hoạt động

Một thách thức là ở việc thiết kế và vận hành một trong những bending cell đầu tiên theo thông số kỹ thuật của khách hàng và đúng tiến độ. Bên cạnh đó, máy móc của Bystronic và các nhà cung cấp khác đã được tích hợp hoàn toàn tự động thành giải pháp hoàn chỉnh. Có thể thực hiện thành công các bước của dự án nhờ sự phối hợp chặt chẽ.