Kontaktformulär Kontaktadresser
Kontaktformulär Kontaktadresser

Kontakt USA

Låt oss koppla ihop!

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.
Smart Factory Stoppani

Dual Factory Två fabriker under samma tak

Stoppani Metal Systems

Stoppani Metal Systems

Den schweiziska legotillverkaren SwissFactory.Group har infört nya strukturer och i synnerhet moderniserat plåtbearbetningen hos dotterbolaget Stoppani Metal Systems. Nu vill företaget implementera en «Dual Factory» där människorna jobbar på dagen och maskinerna på natten. Den digitala fabriken ska producera helautomatiskt och autonomt – för att säkerställa Stoppanis internationella konkurrenskraft. Bystronic kunde som enda leverantör uppfylla kraven.

Stoppani Smart Factory

Background

Från engineering till serieproduktion – outsourcing-lösningar från en enda leveran-tör. Med hjälp av över 220 anställda täcker Stoppani Metal Systems i regionen Bern hela värdekedjan för uppdragstillverkning och montering.

Challenges

För att kunna producera konkurrenskraftigt åt sina kunder i Schweiz är det avgörande för Stoppani att driva en helautomatisk produk-tion. Målet var att fullständigt digitalisera planering, lager, intralogistik, verktygsbyte, produktion och kvalitetssäkring för att uppnå en kostnadsreduktion på cirka 35 procent.

Solutions

Genom att integrera bocknings- och skärningscellerna med varulagret lyckades Bystronic skapa en helautomatisk produktion. Dessutom kunde existerande och nya maskiner från andra leverantörer integreras helautomatiskt i totallösningen. På så sätt kunde Stoppani ta ett stort steg mot «Dual Factory».

Seizing the opportunities of Industry 4.0: Hans Gattlen, co-owner and Chairman of Stoppani.

«Vi har två fabriker under samma tak – en Human Factory och en digital.»

Hans Gattlen, Delägare och styrelseordförande hos Stoppani

Bystronic Solution

Bystronic Solution

Från vision till Smart Factory: För att kunna producera konkurrenskraftigt vid anläggningen i Schweiz krävs helautomatiska produktionsprocesser. På så sätt kan effektiviteten och produktiviteten ökas och lönsamheten säkerställas.

Project Plan Smart Factory Stoppani

Bystronics maskiner: 1× bockningscell med en Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 & Xpert 80 med respektive Mobile Bending Robot, 1× ByStar Fiber 3015 6kW, 1× ByTrans Cross med BySort och plåtlager, 2× integration av maskin från annan leverantör

Project Plan Smart Factory Stoppani

Bystronics maskiner: 1× bockningscell med en Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 & Xpert 80 med respektive Mobile Bending Robot, 1× ByStar Fiber 3015 6kW, 1× ByTrans Cross med BySort och plåtlager, 2× integration av maskin från annan leverantör

Solution Project Implementation

Solution Project Implementation

Preparation

Tillsammans utvecklades ett material- och dataflöde som motsvarade Stoppanis krav. Utifrån detta utökades den befintliga produk-tionen med ytterligare produktionshallar.  Nu kan Stoppani välja att integrera flera auto-matiserade processteg i Smart Factory.

Implementation

Från vision till genomförande: Lagret desig-nades för att möjliggöra modulär expansion i senare faser. För att genomföra integreringen av lagret utarbetades en kundanpassad layout av bockningscellen. På så sätt kan konceptet «Dual Factory» följas upp och nästa utbygg-nadsfas inledas. 

Go-live

En utmaning var att uppföra en av de första kundanpassade bockningscellerna och att ta den i drift enligt tidsschemat. Samtidigt integrerades egna maskiner och maskiner från andra leverantörer helautomatiskt i totallösningen. Tack vare det nära samarbetet kunde projektstegen genomföras tillsammans med framgång.