Kontaktformulär Kontaktadresser
Kontaktformulär Kontaktadresser

Kontakt USA

Kontaktformulär

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.
Smart Factory Haslach

Optimerade produktionsprocesser

Haslach Group

Haslach Group

Automation som hjälpmedel för medarbetarna i Haslach Group – för snabbare, enklare och mer ergonomiska produktionsförlopp. Så här följer företaget med i Industry 4.0. Med sina automations-lösningar har Bystronic som enda leverantör uppfyllt kraven och övertygat Haslach.

Haslach Group Building

Background

Tyska Haslach Group utvecklar avancerade filtertekniker och lägger stort värde vid hållbarhet. Därför har företaget en vision om reducering av partiklar i stadsluften. Familje-företaget har över 200 anställda och en årlig omsättning på cirka 22,5 miljoner euro (2018). 

Challenges

På grund av de många olika kundförfrågning-arna saknades det systematik i logistikförlop-pen. Lagren med råmaterial och färdiga delar var delvis ostrukturerade. Det var ofta oklart vilket material som lagrades var. Detta ledde till extra tidsåtgång vid sökningen. Målet var att implementera en systematik i förloppen och följa med i Industry 4.0. 

Solutions

Bystronic optimerade lagerprocesserna med en helautomatisk lösning utan att avbryta produktionen. Den kundanpassade programvaran kopplar samman laser och lager. Förloppen har gjorts transparenta så att det inte längre uppstår några flaskhalsar och kapaciteten kan utnyttjas till fullo. 

Andreas Illig - Head of cutting & forming, Haslach Group

«För finplåt har Haslach Group lyckats öka produktiviteten med 50 till 60 procent.»

Andreas Illig, Ansvarig för skärning och omformning, Haslach Group

Bystronic Solution

Bystronic Solution

För att uppfylla alla kundförfrågningar behövs effektiva produktionsprocesser som möjliggör snabbare och hållbarare produktion. 

Haslach Group Graphic

Bystronics maskiner:  2× ByStar Fiber 4020 6kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, Trafö-lager 

Haslach Group Graphic

Bystronics maskiner:  2× ByStar Fiber 4020 6kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, Trafö-lager 

Solution Project Implementation

Solution Project Implementation

Preparation

Bystronic utarbetade en skräddarsydd lösning för Haslach inklusive tidsplan och leverans. Målet var att optimera data- och materialflö-det och att hjälpa kunden på bästa möjliga sätt vid idrifttagningen. För att säkerställa detta hade man en projektledare på platsen.

Implementation

Under tre månader och utan några produk-tionsavbrott installerades två nya laserceller med Trafö-lager enligt tidsschemat. Samtidigt kunde den dagliga verksamheten löpa på som vanligt. Tillsammans med medarbetarna på Haslach ansvarade en byggarbetsledare för koordin-ationen på plats. Tack vare den noggranna planeringen kunde man bestämma när och vilka komponenter som levererades och vilka hjälpmedel som fanns till hands. På så sätt kunde man undvika flaskhalsar.

Go-live

Solution-projektet genomfördes på cirka tre månader. Kunden fick utförlig support från inledningsfasen till Go-live. För att bekanta sig med anläggningarna och omställningarna av produktionsprocesserna hade Bystronic hela tiden utbyte med kunden. Tack vare den nära produktionssupporten och den intensiva utbildningen kunde projektet slutföras i tid med nöjda parter på båda sidor.