Kontakt USA

Kontaktformulär

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.
Kontakt

ByStar Fiber Fiberlaser med hög hastighet

ByStar Fiber 20kW, closed, withouth background

Högsta produktivitet Laserskärning i expressfilen

ByStar Fiber ökar din produktivitet och processäkerhet. Med fiberlasern för metall är du ett steg före konkurrenterna.

ByStar Fiber 20kW SSC V3

Snabb och hög kvalitet 20 kilowatt för avancerade applikationer

ByStar Fiber är otroligt snabb. Med en effekt på upp till 20 kilowatt arbetar fiberlasern av dina uppdrag i rekordtempo. 

Hastigheten sker inte på bekostnad av kvaliteten – tvärtom: Våra förstklassiga skärhuvuden är Swiss Made och åstadkommer högsta kvalitet även i krävande applikationer.

ByStar Fiber cutting head

Utöka ditt användningsområde Fiberlaser för stål och icke järnhaltiga metaller

Stora uppdrag eller tillfälliga småserier – ByStar Fiber ger dig den nödvändiga flexibiliteten för att uppfylla kundernas krav i tid. 

Flaggskeppet bland våra fiberlasermaskiner är lika mångsidig som dina projekt: Stål, aluminium eller icke järnhaltiga metaller, användningsområdet är brett och möjliggör bearbetning av plåttjocklekar upp till 50 mm.

ByStar Fiber Rotary-Axis

Kom snabbare till saken Den rätta automations- och programvarulösningen

Vid plåtbearbetning går den mesta tiden åt till omriggning. Tack vare den intuitiva manövreringen ställs fiberlasern in snabbare på nya uppdrag. Så att du får mer tid för det som är viktigt. Med pekskärmen manövreras fiberlasern och ansluten automation lika enkelt som en smarttelefon.

ByVision Cutting software and touchscreen

Öka din produktivitet med vår fiberlaser ByStar Fiber. 

Tekniska data

Tekniska data All information och data om ByStar Fiber

 ByStar Fiber 3015ByStar Fiber 4020ByStar Fiber 6225ByStar Fiber 8025
Plåtdimensioner3000 × 1500 mm4000 × 2000 mm6200 × 2500 mm8000 × 2500 mm
Maximal positioneringshastighet, simultan170 m/min170 m/min170 m/min170 m/min
Maximal arbetsstyckevikt1100 kg1900 kg3650 kg4710 kg
Manövrering med ByVision Cutting och manuell styrenhet
Laserkällor

Laserkällor för fiberlasern För högre kvalitet och produktivitet

ByStar Fiber finns nu med 20 kilowatt. Med högre lasereffekt och optimerad skärprocess skär fiberlasern stål, aluminium, rostfritt stål, mässing och koppar ännu snabbare och mer exakt. På så sätt ökar du kvaliteten och produktiviteten.

Våra specialister på fiberlaser hjälper dig gärna.

Funktioner

Funktioner och tillval Din ByStar Fiber anpassar sig till din process

  • Produktivitet och effektivitet
  • Kvalitet
  • Flexibilitet
  • Enkelhet
  • Framtidssäker
  • Lugn och ro
  • Framgångsrika affärer

High Laser Power

Hög lasereffekt möjliggör högre produktivitet, bättre skärkvalitet och ekonomisk bearbetning av tjockare plåt. En viktig faktor för skärning med hög effekt är rätt skärhuvud.

Intelligent Cutting Process

Öka din produktivitet: Omfattande processövervakning säkerställer stabilt skärförlopp.

Cutting Head / Protective Glass

Precision och hastighet – med skärhuvudet från Bystronic bearbetar du både tunna och tjocka material med högsta kvalitet. Det integrerade växlingssystemet möjliggör dessutom snabbt underhåll av skyddsglaset. 

MixGas

Med en blandning av kvävgas och syrgas kombinerar vi fördelarna med respektive skärningsförfarande. Enastående skärkvalitet som med ren syrgas i kombination med den höga skärhastigheten med ren kvävgas.

Parameter Wizard

Med Parameter Wizard fastställer du optimala skärningsparametrar på några minuter och åstadkommer på så sätt lägre kostnader per styck.

NCT & KerfScan

Nozzle Control Tool (NCT) möjliggör snabb och tillförlitlig centrering av munstycket och övervakning av munstyckets status. KerfScan kontrollerar skärprocessen vid gasskärning av stål, detekterar problem och löser dem. Detta säkerställer en stabil process utan interaktion från operatörens sida.

BeamShaper

Vid sämre materialkvalitet hjälper den manuella eller automatiska BeamShaper i skärhuvudet. Förbättrar skärkvaliteten och ökar processtabiliteten vid skärning av medeltjockt till tjockt konstruktionsstål.

ByPos Fiber 

ByPos Fiber ställer automatiskt in fokusläget efter materialet och dess tjocklek. Fokusläget anpassas optimalt till processen. 

Spot Control

Beroende på plåttjockleken och materialet anpassar Spot Control fokuspunkten automatiskt. 

Detection Eye

Mer precision: Med hjälp av ett kamerasystem på skärbryggan registrerar Detection Eye det exakta läget på den ilagda plåten på några sekunder och hjälper operatören under skärningsförberedelserna.

Automatic Nozzle Changer

Hög processäkerhet och kort förberedelsetid – på endast 15 sekunder växlar fiberlasern munstycket utifrån skärplanet. Mindre arbete för mer produktivitet. 

HMI / Cutting Plan Editor

Copy, delete, rotate, move och add – Editor gör det möjligt att anpassa det existerande skärplanet med några enkla handgrepp. 

Machine Size

Rätt storlek för varje material och för varje applikation – våra maskiner finns i olika storlekar. 

HMI / Cutting Plan Editor

Lika enkel att använda som en smarttelefon. Det intuitiva användargränssnittet underlättar manövreringen av maskinen och ökar på så sätt produktiviteten.

Automatic Nozzle Changer

Hög processäkerhet och kort förberedelsetid – på endast 15 sekunder växlar fiberlasern munstycket utifrån skärplanet. Mindre arbete för mer produktivitet.

Detection Eye

Mer precision: Med hjälp av ett kamerasystem på skärbryggan registrerar Detection Eye det exakta läget på den ilagda plåten på några sekunder och hjälper operatören under skärningsförberedelserna.

Parameter Wizard

Med Parameter Wizard fastställer du optimala skärningsparametrar på några minuter och åstadkommer på så sätt lägre kostnader per styck.

HMI / Cutting Plan Editor

Editor gör det möjligt att anpassa det existerande skärplanet med några får handgrepp. 

Preparation for N2-Generator

Bli oberoende av gasleverantörer – för konstant gastillförsel och bestående skärkvalitet.

Rotary Axis

Växla snabbt och enkelt mellan laserbearbetning av plåt och rör. 

Tilt Prevention

Programvarufunktionen förhindrar kollisioner med tippade detaljer och hjälper på så sätt den automatiska sorteringsprocessen. Skärplanet optimeras så att tillskurna detaljer inte kan tippa. 

Cut Control Fiber

Den inbyggda sensorn i Cut Control Fiber gör det möjligt att avbryta skärprocessen vid problem med skärningen. Ytterligare funktioner möjliggör ansvarsfull hantering av materialet som ska skäras och maskinen. Dessa är processövervakning vid skärning med kvävgas, övervakning av instickförloppet eller registrering av plåtkanternas exakta läge.

Intelligent Cutting Process

Öka din produktivitet: Omfattande processövervakning säkerställer stabilt skärförlopp.

NCT & KerfScan

Nozzle Control Tool (NCT) möjliggör snabb och tillförlitlig centrering av munstycket och övervakning av munstyckets status. KerfScan kontrollerar skärprocessen vid gasskärning av stål, detekterar problem och löser dem. Detta säkerställer en stabil process utan interaktion från operatörens sida.

MixGas

Med en blandning av kvävgas och syrgas kombinerar vi fördelarna med respektive skärningsförfarande. Ett exempel: Vid skärning av tjockare stål förbättras skärkvaliteten.

HP Shop Air

Denna funktion möjliggör lägre kostnad per detalj och skärning av plåttjocklekar från 3 mm till 40 mm med tryckluft.

Preparation for N2-Generator

Bli oberoende av gasleverantörer – för konstant gastillförsel och bestående skärkvalitet.

Rotary Axis

Enkel laserbearbetning av komplexa och enkla geometrier som plåt och rör.

Produktivitet och effektivitet

High Laser Power

Hög lasereffekt möjliggör högre produktivitet, bättre skärkvalitet och ekonomisk bearbetning av tjockare plåt. En viktig faktor för skärning med hög effekt är rätt skärhuvud.

Intelligent Cutting Process

Öka din produktivitet: Omfattande processövervakning säkerställer stabilt skärförlopp.

Cutting Head / Protective Glass

Precision och hastighet – med skärhuvudet från Bystronic bearbetar du både tunna och tjocka material med högsta kvalitet. Det integrerade växlingssystemet möjliggör dessutom snabbt underhåll av skyddsglaset. 

MixGas

Med en blandning av kvävgas och syrgas kombinerar vi fördelarna med respektive skärningsförfarande. Enastående skärkvalitet som med ren syrgas i kombination med den höga skärhastigheten med ren kvävgas.

Kvalitet

Parameter Wizard

Med Parameter Wizard fastställer du optimala skärningsparametrar på några minuter och åstadkommer på så sätt lägre kostnader per styck.

NCT & KerfScan

Nozzle Control Tool (NCT) möjliggör snabb och tillförlitlig centrering av munstycket och övervakning av munstyckets status. KerfScan kontrollerar skärprocessen vid gasskärning av stål, detekterar problem och löser dem. Detta säkerställer en stabil process utan interaktion från operatörens sida.

BeamShaper

Vid sämre materialkvalitet hjälper den manuella eller automatiska BeamShaper i skärhuvudet. Förbättrar skärkvaliteten och ökar processtabiliteten vid skärning av medeltjockt till tjockt konstruktionsstål.

ByPos Fiber 

ByPos Fiber ställer automatiskt in fokusläget efter materialet och dess tjocklek. Fokusläget anpassas optimalt till processen. 

Spot Control

Beroende på plåttjockleken och materialet anpassar Spot Control fokuspunkten automatiskt. 

Flexibilitet

Detection Eye

Mer precision: Med hjälp av ett kamerasystem på skärbryggan registrerar Detection Eye det exakta läget på den ilagda plåten på några sekunder och hjälper operatören under skärningsförberedelserna.

Automatic Nozzle Changer

Hög processäkerhet och kort förberedelsetid – på endast 15 sekunder växlar fiberlasern munstycket utifrån skärplanet. Mindre arbete för mer produktivitet. 

HMI / Cutting Plan Editor

Copy, delete, rotate, move och add – Editor gör det möjligt att anpassa det existerande skärplanet med några enkla handgrepp. 

Machine Size

Rätt storlek för varje material och för varje applikation – våra maskiner finns i olika storlekar. 

Enkelhet

HMI / Cutting Plan Editor

Lika enkel att använda som en smarttelefon. Det intuitiva användargränssnittet underlättar manövreringen av maskinen och ökar på så sätt produktiviteten.

Automatic Nozzle Changer

Hög processäkerhet och kort förberedelsetid – på endast 15 sekunder växlar fiberlasern munstycket utifrån skärplanet. Mindre arbete för mer produktivitet.

Detection Eye

Mer precision: Med hjälp av ett kamerasystem på skärbryggan registrerar Detection Eye det exakta läget på den ilagda plåten på några sekunder och hjälper operatören under skärningsförberedelserna.

Parameter Wizard

Med Parameter Wizard fastställer du optimala skärningsparametrar på några minuter och åstadkommer på så sätt lägre kostnader per styck.

Framtidssäker

HMI / Cutting Plan Editor

Editor gör det möjligt att anpassa det existerande skärplanet med några får handgrepp. 

Preparation for N2-Generator

Bli oberoende av gasleverantörer – för konstant gastillförsel och bestående skärkvalitet.

Rotary Axis

Växla snabbt och enkelt mellan laserbearbetning av plåt och rör. 

Lugn och ro

Tilt Prevention

Programvarufunktionen förhindrar kollisioner med tippade detaljer och hjälper på så sätt den automatiska sorteringsprocessen. Skärplanet optimeras så att tillskurna detaljer inte kan tippa. 

Cut Control Fiber

Den inbyggda sensorn i Cut Control Fiber gör det möjligt att avbryta skärprocessen vid problem med skärningen. Ytterligare funktioner möjliggör ansvarsfull hantering av materialet som ska skäras och maskinen. Dessa är processövervakning vid skärning med kvävgas, övervakning av instickförloppet eller registrering av plåtkanternas exakta läge.

Intelligent Cutting Process

Öka din produktivitet: Omfattande processövervakning säkerställer stabilt skärförlopp.

NCT & KerfScan

Nozzle Control Tool (NCT) möjliggör snabb och tillförlitlig centrering av munstycket och övervakning av munstyckets status. KerfScan kontrollerar skärprocessen vid gasskärning av stål, detekterar problem och löser dem. Detta säkerställer en stabil process utan interaktion från operatörens sida.

Framgångsrika affärer

MixGas

Med en blandning av kvävgas och syrgas kombinerar vi fördelarna med respektive skärningsförfarande. Ett exempel: Vid skärning av tjockare stål förbättras skärkvaliteten.

HP Shop Air

Denna funktion möjliggör lägre kostnad per detalj och skärning av plåttjocklekar från 3 mm till 40 mm med tryckluft.

Preparation for N2-Generator

Bli oberoende av gasleverantörer – för konstant gastillförsel och bestående skärkvalitet.

Rotary Axis

Enkel laserbearbetning av komplexa och enkla geometrier som plåt och rör.

Videor

Videor Fiberlasern ByStar Fiber: Perfekta resultat på några få minuter

Med ByStar Fiber förenklar du inte bara dina processer. Den enkla manövreringen och snabba konfigurationen lovar högre produktivitet och säkerhet.

Start Screen ByStar Fiber 20kW

Viktiga punkter i videon

Wide spectrum - Laser Cutting Machine

Brett användningsområde

Konstruktionsstål, rostfritt stål, aluminium och icke järnhaltiga metaller – tillverkningsområdet är brett. Fiberlasern bearbetar plåttjocklekar upp till 50 mm.

ByStar Fiber cutting head

Hög processäkerhet

Bystronics automationslösningar säkerställer optimalt utnyttjande och högsta tillförlitlighet vid obemannad drift.

Tout sur un même écran tactile: Bystronic a intégré la commande de ByTrans Cross dans le terminal de commande du système de découpe laser.

Enkel manövrering

Med pekskärmen på 21,5 tum är programvaran ByVision Cutting lika enkel att använda som en smarttelefon.

ByStar Fiber

Snabb konfiguration

Tillvalet «Parameter Wizard» fastställer de perfekta parametrarna för varje uppdrag på några få minuter. 

Korta instruktionsvideor

Automation

Gjord för automation ByStar Fiber fiberlaser

Automatisera dina processer. Med våra effektiva lösningar accelererar du materialflödet vid lastning och urlastning och kan utnyttja den koncentrerade lasereffekten fullt ut. 

Våra automationslösningar kompletterar ByStar Fiber. De säkerställer optimalt utnyttjande och högsta processäkerhet i obemannad drift.

Laser Automation
ByStar Fiber & ByTrans Modular
Service

Bystronic Service Skräddarsydd för dina behov och en friktionsfri produktion

Bystronic Service and Maintenance

ByCare-paket

Våra utbildade serviceexperter sörjer för effektiva produktionsprocesser och säkerhet för dina medarbetare. Beroende på vad som krävs erbjuder vi vår service i allt från bas- till heltäckande paket.

Bystronic Service - ByCare

360° Customer Advisor

Vi analyserar din produktion och identifierar var de starka och svaga sidorna finns. Baserat på detta kan du optimera processerna och minska stilleståndstiderna.

Bystronic Service

Våra tjänster

Vi underhåller dina Bystronic-system och ser till att de är i drift igen. Du får uppgraderingar för utrustning eller tillbehör enligt önskemål för fintrimning av dina maskiner. Vid behov kan vi även göra en total översyn.

Våra serviceexperter finns alltid där för dig – snabbt och personligt

Programvara

Programvara Gör det bekvämt: Arbeta bekvämt med fiberlasern med ByVision Cutting

Med den smarta programvaran ByVision Cutting slipper du hålla på att knåpa. Automatiska funktioner hjälper dig under den hektiska arbetsdagen och säkerställer enastående resultat från dag ett. 

Tillvalet «Parameter Wizard» fastställer den optimala konfigurationen på några få minuter.

ByVision Cutting - ByStar Fiber

BySoft Suite Programvaran för effektivare processer

Plåtbearbetningens framtid ligger i en uppkopplad, intelligent produktion. Programvaran från Bystronic digitaliserar och förenar hela din verksamhet för optimal styrning av produktionen.