Kontaktformulär Kontaktadresser
Kontaktformulär Kontaktadresser

Kontakt USA

Låt oss koppla ihop!

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.

Juridisk information

Användning av informationen

All information, alla dokument och bilder som publiceras på den här webbplatsen ger generella upplysningar om företagen i Bystronic-koncernen samt deras produkter och tjänster. Alla typer av användande (kopiering, bearbetning, spridning, nedladdning och alla andra typer av nyttjande) förutsätter att copyright-märket finns synligt på alla kopior, att informationen endast används för personligt bruk och att ingen kommersiell användning sker, att informationen inte på något sätt förändras och att alla bilder från webbplatsen alltid används tillsammans med den text som hör till bilderna.

Upphovsrätt och varumärkesrättigheter

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrätten. Bystronic Laser AG gör anspråk på samtliga upphovs- och varumärkesrättigheter, oavsett om den aktuella informationen eller det aktuella namnet skyddas av märkningen ©, ® eller ™. Namn och logotyper på Bystronic-koncernens webbplatser, som är registrerade som varumärken eller företag, omfattas av samma skydd. Kopiering, bearbetning, spridande och alla andra typer av nyttjande utöver vad upphovsrätten medger kräver skriftligt godkännande från skribenten eller upphovsmannen.

Om innehållet på webbplatsen inte har skapats av webbplatsoperatören tas hänsyn till tredje parts upphovsrätt. Framförallt genom att ange ursprunget på innehåll från tredje part. Om du ändå upptäcker något som strider mot upphovsrätten ber vi dig att meddela oss detta. Om vi får kännedom om något som strider mot upphovsrätten tar vi omedelbart bort det aktuella innehållet.

Ansvarsfriskrivning

Bystronic Laser AG, som är huvudkontor för Bystronic-koncernen, tar inget ansvar för att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt, komplett och aktuell. Alla uppgifter som inte baseras på historiska faktum är framtidsprognoser. De innehåller osäkerhetsfaktorer och risker som ligger utanför företagets kontroll. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar i de avbildade produkterna. Även om vi inom Bystronic-koncernen gör allt som står i vår makt för att innehållet på webbplatsen ska vara korrekt när det publiceras, tar vi inget ansvar för att informationen är korrekt eller fullständig.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehåll och information. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning tar Bystronic Laser AG inget ansvar för förluster eller skador av något slag, både direkta och indirekta, som har uppstått i samband med användningen av denna webbplats. Detta gäller i synnerhet användning av felaktig, icke uppdaterad information eller information som innehåller förutsägelser om framtiden.

Ansvar för länkar

Vårt digitala utbud innehåller länkar till externa webbplatser från andra leverantörer. Vi kan inte påverka innehållet på dessa webbplatser. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för innehåll som publiceras av andra leverantörer. Det är alltid respektive leverantör eller webbplatsoperatör som är ansvarig för innehållet på den länkade webbplatsen. I samband med att vi lägger upp länken kontrollerar vi att webbplatsen inte innehåller något material som strider mot lagen. Vid tidpunkten för länkningen hade inget rättsstridigt innehåll kunnat konstateras.

Det är dock inte rimligt att utan indikationer på motsatsen hela tiden kontrollera att innehållet på de länkade sidorna inte strider mot lagen. Om vi får kännedom om något som strider mot upphovsrätten tar vi omedelbart bort den aktuella länken.

Insofar as this website is referenced on internet pages operated by third parties, Bystronic Laser AG does not assume any responsibility for content.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Tillämplig lag är schweizisk lag, med undantag av lagvalsregler i den federala lagen om internationell privaträtt. Enda jurisdiktion är Niederönz, Schweiz.

Copyright © Bystronic Laser AG

Senast uppdaterad 2020-11-10