Kontaktformulär Kontaktadresser
Kontaktformulär Kontaktadresser

Kontakt USA

Låt oss koppla ihop!

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.
Matterhorn

Ledning Vårt löfte är «Your best choice».

Bystronic är en tillförlitlig partner för kraftfulla innovationer, lokalt tillgänglig kompetens och enastående service.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder. Det skapar förtroende och ger trygghet. Vårt löfte är «Your best choice». Bystronics ledning och alla våra medarbetare i hela världen är engagerade i att uppfylla det.

Executive Committee

Domenico Iacovelli

Domenico Iacovelli

VD
 • Utbildning Studier i informationsteknik och företagsekonomi
 • Födelseår 1976
 • Anslöt sig till 2024
 • Nationalitet Schweizisk
Läs mer
Från 2018 tills han gick över till Bystronic var Domenico Iacovelli VD för Schuler-gruppen (som hör till ANDRITZ-gruppen), världens största presstillverkare. I april 2022 fick han ansvar för ytterligare uppgifter och blev medlem av ANDRITZ koncernledning. I denna roll ansvarade han såväl för affärsområdet metall som för de gruppövergripande funktionerna IT och automation & digitalisering.

Från 2011 till 2017 var han VD för Soutec, ett företag som är specialiserat på exklusiva lasersvetsningsapplikationer. Sedan 2020 är han ordförande i styrelsen för Rey Technology AG, Sirnach. Domenico Iacovelli besitter omfattande lednings- och chefserfarenhet med mer än 20 år i plåtbranschen, varav 13 som VD.
Beat Neukom, CFO

Beat Neukom

Finanschef (CFO)
 • Utbildning Business economist HWV / Certified Management Accountant (CMA)
 • Födelseår 1970
 • Anslöt sig till 2021
 • Nationalitet schweizisk
Läs mer
Beat Neukom är sedan i maj 2021 CFO för Bystronic Group och i januari tog han även över ansvarat för koncernens globala IT-organisation. Innan han började på Bystronic arbetade han för tyska Merz-Pharma-koncernen där han som koncernens finanschef (CFO) mellan år 2014 och 2021 ansvarade för ekonomi, IT och strategisk upphandling. Vid sidan av sin roll som CFO hade han även ansvar för Merz Pharmas kommersiella aktiviteter i Latinamerika. Dessförinnan arbetade Beat Neukom som CFO på två startup-företag inom life science. Det ena var han också med och grundade. Mellan år 1997 och 2008 arbetade han för medicinteknikföretaget Johnson & Johnson i Schweiz, Nederländerna och USA. Utöver en kandidatexamen i företagsadministration innehar han certifikatet Certified Management Accountant (CMA) från US Institute of Management Accountants.
John-Paul Surdo

John-Paul Surdo

President för Amerikaregionen
 • Utbildning Master of Business Administration, MBA
 • Födelseår 1984
 • Anslöt sig till 2023
 • Nationalitet amerikan
Läs mer
John-Paul Surdo är ansvarig för marknadsregionen Americas. I denna position är han ansvarig för försäljnings- och servicedotterbolagen samt tillverkningsdotterbolaget på den nord- och sydamerikanska marknaden. Han började på Bystronic i juni 2023 och tog över som President Americas Region i oktober 2023.

Innan John-Paul Surdo började på Bystronic arbetade han i flera olika funktioner på NCH Corporation, en ledande global marknadsförare av industriella underhållsprodukter i London, och har mer än 15 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och ledning.
Dr. Song You, President China Region

Dr Song You

Chef för regionerna Kina & APAC* ; *exkl. Korea & Australien
 • Födelseår 1970
 • Anslöt sig till 2016
 • Nationalitet amerikan
Läs mer
Dr Song You började på Bystronic i mars 2016 som verkställande direktör och chef för Bystronic Kina. Sedan april 2024 är han ansvarig för APAC-regionen (exkl. Korea och Australien). Sedan dess har hans ansvarsområden omfattat försäljning, service, marknadsföring, FoU, strategisk utveckling och produktion i Kina. Innan Song You började på Bystronic hade han olika chefsbefattningar på Delphi Corporation och SPX Corporation i USA och i Kina. I sin senaste roll som vice VD för SPX Corporation hade han ansvaret för regionen Asien och Stillahavsområdet. Han har nått många framgångar inom ett brett spektrum av ansvarsområden, från FoU och operativ ledning till ledningsfunktioner.
Eamon Doherty, Chief Service Officer (CSO)

Eamon Doherty

Tillförordnad chef EMEA-regionen; Servicechef (CSO)
 • Födelseår 1968
 • Anslöt sig till 2016
 • Nationalitet Irländsk
Läs mer
Eamon Doherty tillträdde rollen som servicechef (CSO) med ansvar för affärsenheten Services den 1 januari 2021 och är sedan den 1 april 2024 tillförordnad chef för EMEA-regionen. Denna roll innefattar kommersiella aspekter, inklusive kundnöjdhet och förbättringar på alla teknikområden. När han började på Bystronic år 2016 övertog han ansvaret för Commercial Excellence för att stödja organisationen på sin väg mot service i världsklass. Mellan 1994 och 2016 arbetade han för Ecolab Inc., en global organisation som utvecklar och tillhandahåller tjänster, teknik och system inom den kemiska industrin. Under den här tiden hade han flera chefspositioner, senast som chef för Nord- och Västeuropa.
Alberto Martinez, Chief Digital Officer (CDO) and Head of Competence Center Software Services

Alberto Martinez

Digitaliseringschef (CDO) och chef för Competence Center Software Services & Market Leadership Australia
 • Födelseår 1971
 • Anslöt sig till 2018
 • Nationalitet Spanska
Läs mer
Alberto Martinez leder sedan september 2018 Bystronics Competence Center Software Services och sedan augusti 2020 även Solution Center. Han är också ansvarig för den australiensiska marknaden sedan april 2024. Från augusti 2020 till december 2021 var han även ansvarig för den globala IT-avdelningen. Innan han började på Bystronic arbetade Alberto Martinez som programvaruutvecklare på Lantek, först som teknisk chef (CTO) från år 1999 och senare som VD mellan åren 2004 och 2018. Han har stor kännedom om plåtbearbetningsindustrin och mer än 25 års erfarenhet inom programvaruutveckling. Alberto Martinez utsågs till ledamot av koncernledningen den 1 januari 2022.

Extended Executive Committee

Nicole Progin, Chief Human Resources Officer (CHRO)

Nicole Progin

HR-chef (CHRO)
 • Födelseår 1972
 • Anslöt sig till 2013
 • Nationalitet schweizisk
Läs mer
Nicole Progin är HR-chef på Bystronic sedan maj 2013. Hon ansvarar för att utveckla och genomföra HR-strategin för att stödja organisationens övergripande affärsplan och strategiska inriktning. Före sin tid på Bystronic innehade hon olika HR-chefsroller inom diverse branscher som logistikautomation, hälso- och sjukvård och IT. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom strategisk och operativ personalhantering. Innan hon började på Bystronic var hon HR-chef för Schweiz och EMEA hos Swisslog AG i schweiziska Buchs.
Dr. Christoph Rüttimann, Chief Technology Officer (CTO)

Dr. Christoph Rüttimann

Teknisk chef (CTO) & Market Leadership Sydkorea
 • Födelseår 1979
 • Anslöt sig till 2017
 • Nationalitet schweizisk
Läs mer
Dr Christoph Rüttimann är teknisk chef (CTO) sedan november 2017 och är ansvarig för marknadsregionen Korea sedan april 2024. I denna position är han ansvarig för forskning & utveckling och innovation på koncernnivå. Före sin tid på Bystronic arbetade han som chef för kundapplikationer samt forsknings- och utvecklingschef, nu senast på Trumpf Laser Marking Systems AG. Med mer än 15 års erfarenhet är Dr Christoph Rüttimann oerhört kunnig på områdena teknik och teknikhantering. Dessutom är han medlem i, och sedan den 1 januari 2022 även vice ordförande för, innovationsrådet hos Innosuisse, den schweiziska byrån för innovationsfrämjande.
Marco Vinanti, Chief Operating Officer (COO)

Marco Vinanti

Chief Operating Officer (COO)
 • Födelseår 1973
 • Anslöt sig till 2010
 • Nationalitet schweizisk
Läs mer
Marco Vinanti has been Chief Operating Officer (COO) since January 2021. He is responsible for all production plants worldwide including the Shared Service Center. Previously, he was in charge of Bystronic Laser AG and responsible for the Competence Center Cutting since 2015. He joined the company in 2010 as Head of Production. Prior to this, he held various senior positions in the power tools, medical devices, and mechanical engineering industries. His expertise covers all aspects of leadership relating to strategy, operations, business excellence, as well as project and product management.
Florian Wimmer, Chief Marketing Officer (CMO)

Florian Wimmer

Försäljningschef
 • Födelseår 1980
 • Anslöt sig till 2021
 • Nationalitet österrikisk
Läs mer
Florian Wimmer utsågs till försäljningschef i juli 2024. I denna roll ansvarar han för alla globala marknadsföringsaktiviteter vad gäller produkter, tjänster, och programvaror samt hantering av nyckelkunder, med det övergripande målet att öka nöjdheten och lojaliteten hos kunderna. Han började på Bystronic som marknadschef i juli 2021 och har också varit ansvarig för den globala försäljningsverksamheten sedan juli 2023. Innan han började på Bystronic arbetade han i olika roller på Hilti AG i USA, England och Tyskland. Han har lång erfarenhet inom marknadsföring och försäljning inom områdena portföljhantering, kundsegmentering, prishantering, företagsstyrning samt försäljnings- och marknadsföringsautomation.
Michael Präger, Group Chief Communications and ESG Officer

Michael Präger

Chief Communications och ESG Officer
 • Födelseår 1973
 • Anslöt sig till 2021
 • Nationalitet tysk
Läs mer
Michael Präger, Group Chief Communications och ESG Officer ansvarar sedan mars 2021 för koncernens globala kommunikation, varumärkeshantering, marknadskommunikation och hållbarhet hos Bystronic Group. Innan han började på Bystronic hade han ledande roller inom kommunikation och hållbarhet på bland annat Alcoa, Eaton Corp. och förpackningstillverkaren Owens-Illinois i USA och Europa. Inom området för ESG (Environment, Social & Governance) har Michael Präger agerat rådgivare vid skapande och integration av ESG-strategier för kunder över hela världen.