Yhteydenottolomake Yhteysosoitteet
Yhteydenottolomake Yhteysosoitteet

Yhteydenotto Yhdysvallat

Yhdistetään!

Olen lukenut tietosuojalausekkeen ja hyväksyn sen.
State-of-the-art laser cutting machine used for machine laser cutting in industrial applications.

Vastuullinen kestävä kehitys ja Bystronic

Yritysstrategiamme 2025 sisältää pyrkimyksen kestävään arvonluontiin, jossa ekologia ja ekonomia ovat sopusoinnussa. Se on merkittävä panoksemme levyntyöstön paremman tulevaisuuden puolesta.

Arvojamme ovat

 • Asiakasläheisyys
 • Tehokkaat innovaatiot
 • Erinomaiset huoltopalvelut
 • Paikallinen osaaminen

Luotettavana kumppanina pyrimme pitkäaikaiseen yhteistyöhön, asiakassuhteidemme lujittamiseen ja lupauksemme «Your best Choice» lunastamiseen.

Bystronicin kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Nämä tavoitteet tarjoavat johdonmukaisen, kokonaisvaltaisen ja integroidun kehyksen vastata maailman kestävän kehityksen polttavimpiin haasteisiin ja luoda kaikille parempi tulevaisuus. Kestävän kehityksen 17 tavoitteen saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä hallitusten, yhteiskunnan ja globaalin maailmantalouden välillä.

Tärkeimpien aiheidemme perusteella olemme luoneet viitekehyksen, jonka varaan rakennamme ja kehitämme strategiaamme: 

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Sosiaalinen vastuu

Bystronic tiedostaa vastuunsa ihmisistä ja yhteiskunnasta. Siihen sisältyy monimuotoisuuden ja osallisuuden sekä kaikkien työntekijöiden ja asiakkaiden terveyden, turvallisuuden ja arvostuksen kunnioittaminen. 

 • Tarjoamme kaikille työntekijöillemme turvallisen työympäristön.
 • Meillä on positiivinen vaikutus työntekijöidemme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen tarjoamalla jatkuvia kasvu- ja oppimismahdollisuuksia.
 • Kasvatamme naisten osuutta työvoimassamme monimuotoisuuden edistämiseksi miesvaltaisella toimialalla. 

Ympäristö

Bystronic tiedostaa vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta. 

 • Keskitymme vahvasti arvoketjumme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja toimialamme jatkuvaan energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseen. 
 • Vahvistamme palvelu- ja ohjelmistoratkaisujemme mahdollistamaa kiertotaloutta. 

Näitä ponnisteluja pidämme paitsi välttämättöminä luonnon kannalta, myös taloudellisesti järkevinä.

Vastuunsa tiedostava yritys

Pyrimme aina säilymään toimialamme innovaatiojohtajana. Siinä tärkeimpiä tavoitteitamme ovat

 • Koneidemme käytön yksinkertaistaminen ja modernisoiminen 
 • Tuottavuuden sekä materiaalien ja energian kulutuksen optimointi 
 • Investoinnit puhtaisiin Cleantech-ratkaisuihin 
 • Vastuullisten kestävän kehityksen palvelujen kehittäminen asiakkaillemme

Sitoudumme jatkuvasti lisäämään tietoisuuttamme kestävän kehityksen ongelmista ja työskentelemään niiden ratkaisemiseksi koko toimitusketjussamme.

Pyrimme ylläpitämään ja kehittämään vahvoja ja luotettavia kumppanuuksia sidosryhmiemme kanssa.

Kohokohtamme vuodelta 2021

Vuonna 2021 ryhdyimme jo toimenpiteisiin vaikuttaaksemme kestävämmän kehityksen tulevaisuuteen. Myös tänä vuonna olemme toimineet kolmen tärkeimmän pilarimme "vastuunsa tiedostava yritys", "ympäristö" ja "sosiaalinen vastuu" mukaisesti.

Johtaminen ja vastuunsa tiedostava yritys

Vastuunsa tiedostava yritys tarvitsee vastuullista johtamista. Sen vuoksi johtajamme ovat suorittaneet yksivuotisen kestävän kehityksen koulutusohjelman: «True Business Sustainability» Business Sustainability -instituutissa. Muita toimenpiteitä ovat olleet kestävän kehityksen neuvoston perustaminen, kestävän kehityksen sisällyttäminen riskienhallintaohjelmaan ja uusien käytännesääntöjen käyttöönotto.

Lisäksi olemme:

 • Määrittäneet luokitusstrategian
 • Määrittäneet ylimmälle johdolle ESG-tavoitteet vuodesta 2022 alkaen
 • Vastanneet luokituslaitosten, kuten CDP:n ja Ecovadisin, vastuullisuuskyselyihin

Vuonna 2021 linjasimme kestävän kehityksen strategiamme kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) kanssa tehdäksemme panoksestamme vieläkin arvokkaamman. Julkaisemme ensimmäisen GRI-standardeihin perustuvan kestävän kehityksen raporttimme vuonna 2022.

Sosiaalinen vastuu

Työntekijöitämme koskien teimme vuonna 2021 joitakin muutoksia. Esimerkiksi

 • Kehitimme Competence Center -kompetenssikeskuksissamme toimivien teknisten koulutustiimien ByAcademy-vuosiohjelmaa
 • Otimme käyttöön uusien työntekijöidemme kattavan perehdytysprosessin
 • Kehitimme edelleen yksilöllistä kehityssuunnitelmaa (IDP) tukemaan kaikkia työntekijöitä heidän henkilökohtaisessa kehityksessään. Lisäksi tarjoamme heidän käyttöönsä MyLearning-alustan.
 • Toteutimme vuotuisen vaihto-ohjelman Young Professionals.

Sähköllä liikkumisen päivät -tapahtuman myötä toimme kestävän kehityksen lähemmäs työntekijöitämme. Ole turvassa -kampanjamme lisäävät tietoisuutta työterveydestä ja työturvallisuudesta.

Ympäristö

Ympäristö- ja ilmastosuojelupanostuksemme lisäämiseksi asensimme Niederönzin päätoimipisteemme katolle aurinkosähköjärjestelmän yhteistyössä Helionin kanssa. Päätoimipisteessämme on myös toteutettu Bystronicin autokaluston ja sähköpolkupyörien latausmahdollisuudet. 

Hiilijalanjälkemme (CO2-päästöt) optimoimiseksi laskimme seitsemän tuotantolaitoksemme ja kahden jalostuskeskuksemme sekä myyntikeskustemme maailmanlaajuiset Scope 1- ja Scope 2 -päästöt kasvihuonekaasuprotokollan (Greenhouse Gas Protocol) periaatteiden mukaisesti.

Bystronicin kestävän kehityksen raportti 

sustainability report 2022 thumbnail

Vuoden 2022 kestävän kehityksen raportistamme on luettavissa miten toimintamme vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja yrityksen johtamiseen ohjataan.