Kontaktformular Kontaktadresser
Kontaktformular Kontaktadresser

Kontakt USA

Lad os forbinde!

Sustainability - Title

Bæredygtighed hos Bystronic

Vores virksomhedsstrategi 2025 omfatter en stræben efter bæredygtig værdiskabelse, der forener økologi og økonomi. På denne måde yder vi et væsentligt bidrag til en bedre fremtid med metalplade som arbejdsmateriale. 

Vi står for 

 • kundenærhed
 • effektive innovationer 
 • fremragende service og 
 • lokal kompetence. 

Som en troværdig partner stræber vi efter et langsigtet samarbejde for at styrke varige kundeforhold og står ved vores løfte om at være "dit bedste valg". 

Mål om bæredygtighed

Bystronics mål om bæredygtighed

Vi er forpligtet til at bidrage til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Disse mål udgør en sammenhængende, holistisk og integreret ramme for håndteringen af verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer, som skal skabe en bedre fremtid for os alle. Opfyldelse af de 17 SDG'er kræver et tæt samarbejde mellem regeringer, samfundet og den globale økonomi.

På baggrund af vores væsentlighedstemaer har vi udviklet en ramme, som vi bygger vores strategi på: 

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Socialt ansvar

Bystronic overtager ansvaret for mennesker og samfund. Dette omfatter hensyntagen til emner som mangfoldighed og integration samt sundhed, sikkerhed og påskønnelse af alle medarbejdere og kunder. 

 • Vi tilbyder alle vores medarbejdere en sikker arbejdsplads.
 • Vi har en positiv indvirkning på vores medarbejderes personlige og faglige udvikling, da vi tilbyder dem løbende udviklings- og læringsmuligheder.
 • Vi øger andelen af kvinder i arbejdsstyrken for at fremme mangfoldigheden i en mandsdomineret branche. 

Miljø

Bystronic tager ansvar for vores miljø og klima. 

 • Vi er stærkt fokuseret på at nedbringe kulstofindholdet i vores værdikæde og gøre det muligt løbende at forbedre energi- og ressourceeffektivitet i vores branche. 
 • Vi styrker den cirkulære tilgang, der er gjort mulig via vores service- og softwareløsninger. 

Vi mener, at denne indsats ikke kun er uundværlig for naturen, men også økonomisk fornuftig.

Ansvarsbevidst virksomhed

Vi arbejder hele tiden på at forblive førende i branchen, når det gælder innovation. I den forbindelse ligger vores primært fokus på

 • at forenkle og modernisere anvendelsen af vores maskiner 
 • at optimere produktiviteten samt materiale- og energiforbruget 
 • at investere i cleantech-løsninger og 
 • at udvikle bæredygtige tjenesteydelser til vores kunder.

Vi er forpligtet os til løbende at øge vores bevidsthed om bæredygtighedsspørgsmål og arbejder på at løse dem i hele vores forsyningskæde.

Vi stræber efter at bevare og udvikle stærke og troværdige partnerskaber med vores interessenter. 

Højdepunkterne

Højdepunkterne i 2021

I 2021 har vi allerede truffet en række foranstaltninger med henblik på at yde et værdifuldt bidrag til en bæredygtig fremtid. Også i år har vi haft fokus på vores tre vigtigste søjler "ansvarlig virksomhed", "miljø" og "socialt ansvar".

Ledelse og ansvarsbevidst virksomhed

En ansvarsbevidst virksomheder består af en ansvarsfuld ledelse. Derfor har vores ledelse gennemført et etårigt bæredygtighedsprogram: "True Business Sustainability" på The Institute for Business Sustainability. Blandt de øvrige foranstaltninger kan nævnes etableringen af et bæredygtighedsråd, implementeringen af bæredygtighed i risikostyringsprogrammet og indførelsen af et nyt adfærdskodeks. 

Derudover har vi:

 • defineret en rating-strategi.
 • fastlagt individuelle ESG-mål for topledelsen fra 2022 samt
 • gennemført spørgeskemaundersøgelser om bæredygtighed fra rating-udbydere som CDP og Ecovadis.

I 2021 tilpassede vi vores bæredygtighedsstrategi til SDG'erne med henblik på at gøre vores bidrag endnu mere værdifuldt. Samtidig offentliggør vi i 2022 vores første bæredygtighedsrapport i overensstemmelse med GRI-standarderne.

Socialt ansvar

Vi har gennemført nogle ændringer for vores medarbejdere i 2021. Blandt andet har vi:

 • videreudviklet det årlige ByAcademy-program, som tilbyder tekniske uddannelseshold på kompetencecentre.
 • indført en omfattende onboarding-proces for nyansatte medarbejdere.
 • videreudviklet den individuelle udviklingsplan (IDP) for at støtte alle medarbejdere i deres personlige udvikling. Desuden stiller vi platformen "MyLearning" til rådighed.
 • gennemført det årlige udvekslingsprogram "Young Professionals".

Som led i elektromobilitetsdagene lykkedes det os at gøre vores medarbejdere mere bevidste om bæredygtighed. "Be safe"-kampagnen øger bevidstheden om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Miljø

For at forbedre vores bidrag til miljø- og klimabeskyttelse har vi i samarbejde med Helion installeret et solcelleanlæg på taget af vores hovedsæde i Niederönz. Desuden har vi samme sted opstillet ladestationer til en Bystronic-flåde og el-cykler. 

For at forbedre vores CO2-fodaftryk beregnede vi Scope 1- og Scope 2-emissionerne fra vores 7 produktionslokationer, 2 oparbejdningslokationer og vores distributionscentre i hele verden i henhold til principperne i Greenhouse Gas Protocol.

Bæredygtighedsrapport 2021

Bystronic-bæredygtighedsrapport 

sustainability report 2022 thumbnail

I vores bæredygtighedsrapport 2022 kan du læse mere om, hvordan vi håndterer vores vigtigste miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige indvirkning.