Kontakt Stany Zjednoczone

Formularz kontaktowy

Przeczytałem/-am oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję warunki. 
Smart Factory Stoppani

Dual Factory Dwie fabryki pod jednym dachem

Stoppani Metal Systems

Stoppani Metal Systems

Szwajcarski producent kontraktowy SwissFactory.Group wprowadził nowe struktury, a w szcze-gólności znacznie zmodernizował dział obróbki blachy w swojej spółce zależnej Stoppani Metal Systems. Teraz pożądane było wdrożenie rozwiązania typu «Dual Factory», gdzie ludzie pracują w dzień, a maszyny w nocy. Ta cyfrowa fabryka miała za zadanie produkować w pełni automatycznie i autonomicznie, aby zagwarantować firmie Stoppani konkurencyjność na skalę międzynarodową. Firma Bystronic potrafiła spełnić te wymagania jako jedyny oferent.

Stoppani Smart Factory

Kontekst

Od inżynierii do produkcji seryjnej – roz-wiązania outsourcingowe z jednego źródła. Zatrudniająca ponad 220 osób firma Stoppani Metal Systems pokrywa cały łańcuch wartości w produkcji kontraktowej i montażu w regio-nie Berna.

Wyzwania

Aby móc produkować w Szwajcarii w sposób konkurencyjny dla klientów, niezbędne dla firmy Stoppani jest prowadzenie w pełni zautomatyzowanej produkcji. Celem była pełna cyfryzacja planowania, magazynowa-nia, logistyki wewnętrznej, wymiany narzędzi, produkcji i zapewnienia jakości, a tym samym redukcja kosztów o około 35 procent.

Rozwiązania

Bystronic stworzył w pełni zautomatyzowaną i cyfrową produkcję dzięki zintegrowaniu ko-mórki gięcia i cięcia z magazynem. Co więcej, istniejące i nowe maszyny od innych dostaw-ców również mogą być w pełni automatycznie integrowane z całym rozwiązaniem. Pozwoliło to firmie Stoppani wykonać znaczący krok w stronę «Dual Factory».

Seizing the opportunities of Industry 4.0: Hans Gattlen, co-owner and Chairman of Stoppani.

«Mamy pod tym samym dachem dwie fabryki – Human Factory oraz fabrykę cyfrową».

Hans Gattlen, współwłaściciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Stoppani

Rozwiązanie Bystronic

Rozwiązanie Bystronic

Od wizji do Smart Factory: Aby móc produkować w szwajcarskiej lokalizacji w sposób konkurencyjny, konieczna jest pełna automatyzacja procesów produkcyjnych. W ten sposób można zwiększyć wydajność i produktywność oraz zapewnić rentowność.

Project Plan Smart Factory Stoppani

Maszyny Bystronic: 1× komórka gięcia z urządzeniami Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 i Xpert 80, każde z mobilnym robotem do gięcia, 1× ByStar Fiber 3015 6 kW, 1× ByTrans Cross z BySort i magazynem blach, 2× integracja maszyn innych producentów

Project Plan Smart Factory Stoppani

Maszyny Bystronic: 1× komórka gięcia z urządzeniami Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 i Xpert 80, każde z mobilnym robotem do gięcia, 1× ByStar Fiber 3015 6 kW, 1× ByTrans Cross z BySort i magazynem blach, 2× integracja maszyn innych producentów

Rozwiązanie wdrożenia projektu

Rozwiązanie wdrożenia projektu

Przygotowanie

Wspólnie opracowano przepływ materiałów i danych, który spełniał wymagania firmy Stoppani. W związku z tym istniejąca produk-cja została rozbudowana o dodatkowe hale produkcyjne. Stoppani może teraz rozważać włączenie innych etapów procesu do Smart Factory w sposób zautomatyzowany.

Wdrożenie

Od wizji do realizacji: magazyn został zapro-jektowany w taki sposób, aby w kolejnych etapach możliwa była jego modułowa rozbudowa. W celu umożliwienia integracji z systemem magazynowym opracowano in-dywidualnie dla klienta układ komórki gięcia. Oznacza to, że idea «Dual Factory» może dalej być realizowana wraz z kolejnymi etapami rozbudowy. 

Uruchomienie

Jednym z wyzwań było skonfigurowanie i uruchomienie jednej z pierwszych komórek gięcia zgodnie ze specyfikacją klienta i harmo-nogramem. Równocześnie maszyny własnej i obcej produkcji zostały w pełni automa-tycznie zintegrowane z całym rozwiązaniem. Dzięki ścisłej współpracy udało się wspólnie zrealizować poszczególne etapy projektu.