Contactformulier Contactadressen
Contactformulier Contactadressen

Contact Verenigde Staten

Laten we verbinden!

Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord.
Smart Factory Stoppani

Dual Factory Twee fabrieken onder één dak

Stoppani Metal Systems

Stoppani Metal Systems

De Zwitserse loonproducent SwissFactory Group heeft nieuwe structuren geïntroduceerd en met name de afdeling plaatverwerking van de dochteronderneming Stoppani Metal Systems sterk gemoderniseerd. Nu wordt de implementatie van een «Dual Factory» gewenst waarin overdag en ’s nachts de machines in werking zijn. Deze digitale fabriek moet volledig automatisch en auto-noom produceren om Stoppani internationaal concurrentievermogen te garanderen. Bystronic kon als enige aanbieder voldoen aan deze eisen.

Stoppani Smart Factory

Background

Van engineering tot serieproductie – outsourcing-oplossingen uit één hand. Met behulp van meer dan 220 medewerkers voor-ziet Stoppani Metal Systems in de regio Bern in de gehele waardeketen van de productie op bestelling en de montage.

Challenges

Om in Zwitserland concurrerend voor klanten te kunnen produceren, is het voor Stoppani essentieel om over een volledig automatische productie te kunnen beschikken. Het doel was om planning, magazijn, intralogistiek, gereed-schapswissel, productie en kwaliteitsborging volledig te digitaliseren en zo een kostenver-laging van ongeveer 35 procent te realiseren.

Solutions

Bystronic heeft met de koppeling van een buig- en snijcel aan het magazijn een volledig automatische en digitale productie gerealiseerd. Verder konden bestaande/nieuwe machines van andere aanbieders volledig automatisch geïntegreerd worden in de totaaloplossing. Daardoor kon Stoppani een grote stap in de richting van een «Dual Factory» maken.

Seizing the opportunities of Industry 4.0: Hans Gattlen, co-owner and Chairman of Stoppani.

«Wij hebben onder één dak twee fabrieken – een human factory en een digitale.»

Hans Gattlen, mede-eigenaar en voorzitter van de raad van beheer van Stoppani

Bystronic Solution

Bystronic Solution

Van visie tot Smart Factory: om in de Zwitserse vestiging concurrerend te kunnen produceren, zijn volledig geautomatiseerde productieprocessen nodig. Zo kunnen efficiëntie en productiviteit verhoogd en de winstge-vendheid gewaarborgd worden.

Project Plan Smart Factory Stoppani

Bystronic-machines: 1× buigcel met een Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 & Xpert 80 met elk een Mobile Bending Robot, 1× ByStar Fiber 3015 6 kW,  1× ByTrans Cross met BySort en plaatopslag, 2× integratie van machines van derden

Project Plan Smart Factory Stoppani

Bystronic-machines: 1× buigcel met een Xpert Pro 150/3100, Xpert 40 & Xpert 80 met elk een Mobile Bending Robot, 1× ByStar Fiber 3015 6 kW,  1× ByTrans Cross met BySort en plaatopslag, 2× integratie van machines van derden

Solution Project Implementation

Solution Project Implementation

Preparation

Gezamenlijk werd een materiaal- en gege-vensstroom ontwikkeld die voldeed aan de eisen van Stoppani. Als gevolg hiervan werd de bestaande productie met meer productie-hallen uitgebreid. Stoppani kan nu overwegen om meer processtappen geautomatiseerd in de Smart Factory te integreren.

Implementation

Van visie tot realisatie: het magazijn werd zo ontworpen dat een modulaire uitbreiding in verdere fasen mogelijk is. Om een koppeling aan het magazijn mogelijk te maken, werd een klantspecifieke lay-out van de buigcel uitgewerkt. Zodoende kan het idee van de «Dual Factory» verder opgevolgd worden en kunnen de volgende uitbreidingsfasen ter hand genomen worden. 

Go-live

Het was een uitdaging om een van de eerste buigcellen klantspecifiek en op tijd op te bouwen en in bedrijf te nemen. Parallel daar-aan werden eigen en machines van derden volledig automatisch in de totaaloplossing geïntegreerd. Dankzij een nauwe samenwer-king konden de projectstappen gezamenlijk met succes omgezet worden.