Contactformulier Contactadressen
Contactformulier Contactadressen

Contact Verenigde Staten

Laten we verbinden!

Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord.
Smart Factory Haslach

Geoptimaliseerde productieprocessen

Haslach Group

Haslach Group

Automation als hulpmiddel voor de medewerkers van de Haslach Groep – om productieprocessen te versnellen, te vereenvoudigen en ergonomischer te structureren. De Groep is op die manier de weg ingeslagen naar Industrie 4.0. Bystronic heeft met zijn automatiseringsoplossingen als enige aanbieder aan de eisen voldaan en kon Haslach zo overtuigen.

Haslach Group Building

Background

De Haslach Groep in Duitsland ontwikkelt ge-avanceerde filtertechnologieën en hecht veel waarde aan duurzaamheid. De Groep heeft om die reden een visie ontwikkeld hoe het fijnstof in steden verminderd kan worden. Het familiebedrijf heeft meer dan 200 medewer-kers in dienst en realiseert per jaar een omzet van ongeveer 22,5 miljoen euro (2018). 

Challenges

Door de vele zeer diverse aanvragen van klanten ontbrak het aan systematiek in de  logistieke processen. De opslag van onbewerkte materialen en geprefabriceerde elementen was deels zonder structuur. Zo was vaak onduidelijk waar welk materiaal opgeslagen werd. Daardoor kostte het zoeken meer tijd. Het streven was om een systematiek in de processen te brengen en de richting van Industrie 4.0 in te slaan. 

Solutions

Bystronic heeft met een volledig automati-sche oplossing de opslagprocessen geoptima-liseerd zonder onderbreking van de produc-tie. De klantspecifieke software koppelt laser en magazijn in een netwerk. In de processen werd zo transparantie gebracht, er ontstaan geen knelpunten meer en de capaciteit kan nu volledig worden benut. 

Andreas Illig - Head of cutting & forming, Haslach Group

«Bij dunne platen is de Haslach Groep erin geslaagd om de productiviteit met 50 tot 60 procent te verhogen.»

Andreas Illig, manager afdeling Snijden & Omvorming, Haslach Groep

Bystronic Solution

Bystronic Solution

Om te voldoen aan de vele klantaanvragen zijn efficiënte productieprocessen nodig, zodat er sneller en duurzamer geproduceerd kan worden. 

Haslach Group Graphic

Bystronic-machines: 2× ByStar Fiber 4020 6kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, Trafö-magazijn 

Haslach Group Graphic

Bystronic-machines: 2× ByStar Fiber 4020 6kW, 2× ByTrans Cross, BySoft 7 & Plant Manager, Trafö-magazijn 

Solution project implementationSolution Project Implementation

Solution Project Implementation

Preparation

Bystronic werkte voor Haslach een op maat gesneden oplossing uit inclusief tijdschema en levering. Het doel was om de gegevens- en materiaalstroom te optimaliseren en de klant bij de inbedrijfstelling te ondersteunen. Er was een projectleider ter plaatse om dit te realiseren.

Implementation

Zonder productieonderbreking werden in drie maanden tijd twee nieuwe lasercellen met Trafö-magazijn binnen de gestelde termijn geïnstalleerd. Parallel daaraan konden de dagelijkse werkzaamheden normaal uitge-voerd worden. Gezamenlijk met Haslach-medewerkers zorgde een bouwplaatsleider voor de coördi-natie ter plaatse. Dankzij de precieze planning kon er precies bepaald worden wanneer welke componenten geleverd moesten worden en welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar waren. Op die manier werden knelpunten vermeden.

Go-live

De omzetting van het solution-project nam drie maanden in beslag. De klant werd vanaf de introductiefase tot en met de go-live uitvoerig begeleid. Om met de installaties en de omzettingen van de productieprocessen vertrouwd te raken, hield Bystronic nauw contact met de klant. Dankzij de directe productiebegeleiding en intensieve training kon het project tot tevredenheid van beide partijen op tijd voltooid worden.